Mobilitetsmaskinen

Mobilitetsmaskinen

Teknisk utveckling har de senaste åren lett till nya typer av fordon, försett cyklar med eldrift och transportlåda, förbättrat infrastrukturen för elbilar och kapaciteten för batterier. Förändrade levnadsmönster och prioriteringar tillsammans med delningsekonomi och nya betalningsmodeller gör att vi i högre grad väljer bort den privatägda bilen. Behovet av och viljan till förflyttning kvarstår dock vilket skapar förändrade förutsättningar och utrymme för nya lösningar när städer planeras. Vi tror att ett steg i rätt riktning är att sluta prata om parkering och börja prata om mobilitet. Med centralt placerade anläggningar, mobilitetshus, kan olika typer av färdmedel samlas på en och samma plats vilket underlättar övergångar mellan olika färdsätt och möjligheten att välja det för tillfället mest lämpade transporten, sk ”mobility on demand”.

Mobilitetshuset ska ligga strategiskt placerat för att koppla optimalt mot naturliga infartsvägar, kollektivtrafik, stadscykelsystem och upptagningsområden. Bottenvåningen aktiveras med närservice och gemensamhetsfunktioner och mobilitetshuset kan med fördel skos på en eller flera sidor med t.ex. kontor eller bostäder.

Tanken är att mobilitetshuset utgör områdets naturliga mötesplats där man förutom att förflytta sig kan ta en fika, handla, hämta upp sina e-handelsvaror, odla på taket, skörda honung, låna och lämna böcker i områdesbiblioteket, reparera och tvätta sin cykel eller varför inte ta en bastu…

På samma sätt som att bensinstationerna på 1990-talet kom fram till att de inte längre ska lukta bensin och olja utan nybakt bröd kommer framtidens mobilitetshus dofta bullbak!

Projektet togs fram som ett bidrag till idétävlingen Imagine Open Skåne 2030 som anordnades av Sveriges Arkitekter Skåne och Region Skåne under 2016. Den vision som togs fram i tävlingsbidraget har sedan legat till grund för FOJABs vidare arbete inom kompetensområde parkering/mobilitet.

Se även:
Fullriggaren, Malmö
Däcket, Västerås

Projektgrupp

Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef

Erik Appelgren