Parkering/Mobilitet

Vi pratar mobilitet och förflyttning mer än parkering och bilar! Vi driver en tes att p-huset kan konverteras till mobilitetsanläggningar och bli kvarterets naturliga mötesplats. Här hämtar du dina varor. Här laddar du dina (delade) transportmedel. Här finns närservice och sociala gemenskapslokaler.

Mobilitetslösningar skall finnas i närheten av folks vardagsliv, men inte nödvändigtvis i omedelbar närhet till bostaden, framförallt inte i flerbostadshus. En central placering ger möjlighet till att bli en samlingsplats för ett område och bidra till identitetsskapande och samhörighet.

Individens behov av och vilja till förflyttning kommer inte att avta, men de medel som står till förfogande ändras. Delningsekonomi, alternativa drivmedel, beteendeförändringar, utveckling av olika nya transportmedel m.m. blir en del av folks vardag.

Det finns stora möjligheter till innovation både vad gäller fasadutformning, material, teknologi samt kompletterande program. En byggnad som vågar sticka ut.

Vi ska hjälpa våra kunder att bygga för framtiden och att hitta attraktiva lösningar för mobilitet. Parkering är en del av tillgängliggörandet av staden och ett sätt att använda vår dyrbara mark så effektivt som möjligt.

Kompetensansvarig

Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig
anders.eriksson@fojab.se
+46 703 – 08 23 96