Restaurang Johan P

Restaurang Johan P

Vi har gett den klassiska Malmökrogen Johan P:s matsal en ny utformning. Tio år efter det att restaurangen landat på adressen var det dags för en uppgradering av matsalen. Uppdraget var att vitalisera de platser av matsalen som varit svåra att belägga, att förhöja upplevelsen och få lokalen att kännas mer ombonad och lyxig. Baren flyttades till en mer central plats, vilket ger en mer kontinental känsla i rummet och underlättar för personalen att jobba. Muralmålningen på väggarna har skapats av Malmöbaserade konstnären Anni Tuikka, som även gjorde ursprungsmålningarna för tio år sedan.

Vyn – restaurang, hotell & matbar

Vyn – restaurang, hotell & matbar

Elegant och smakfullt. Lokalt förankrat med en internationell touch. Tidlöst, äkta och personligt.

Efter en arkitekttävling utsågs FOJAB att ta fram ett designkoncept för en restaurang med tillhörande hotell och matbar på en ombyggd gård på Österlen åt krögaren Daniel Berlin. FOJAB har därefter haft i uppdrag att arbeta vidare med den invändiga gestaltningen genom inredningsarkitekt Lisa Mannheimer i ett nära samarbete med Daniel Berlin.

Hotellet har 15 rum, varav två sviter. I restaurangen finns plats för 30 gäster. Därutöver finns en matbar och en separat matsal för privata sällskap.

Materialpaletten består av vackra, robusta naturmaterial som ek, kalksten, linne och ull, valda för att stämma med platsen och byggnadernas karaktär. Interiören ska hålla länge, både estetiskt och funktionellt, hållbarhet är en självklarhet.

Väggarna är vitputsade, golvet av breda tiljor i ek ger en exklusiv, vänlig känsla. Trägolvet är också positivt ur akustisk synpunkt, då det dämpar ljudet på ett naturligt sätt. I taket på den tidigare ladan, som nu är restaurangens lounge, syns det gamla spåntaket som på sina ställen blivit omlagt med nya spån.

Interiören känns varm, trivsam och personlig. Konst har en framträdande roll, där bland andra konstnären Ellen Ekhs verk syns i flera av rummen. Hantverksskickligheten går som en röd tråd genom hela Vyn, där mathantverket i köket speglas i inredningens snickerier och detaljer. Möblerna för restaurangen är speciellt framtagna för Vyn av formgivaren Anton Björsing, och tillverkade i Gärsnäs möbelfabrik ett stenkast från Vyn.

Trikåfabriken

Trikåfabriken

I en före detta Trikåfabrik från 1901 på Möllevången i Malmö har vi tillsammans med Stena fastigheter utvecklat och byggt om hela fastigheten till nya kontorslokaler. Ombyggnaden har skett med varsam hand för att återskapa så mycket som möjligt av husets ursprungliga karaktär. Återbruk har varit centralt både när det gäller byggnaden, utemiljön och inredningen.

Armaturer, fönster, brädgolv och putsväggar har renoverats och restaurerats. Platsåterbruk har premierats, exempelvis har murväggar och -partier omhändertagits och använts för återuppbyggnad av nya innerväggar. Spillmaterial har gjorts om till utemöbler och cykelställ och detaljer som rosettventiler har blivit karaktärsstärkande detaljer i helheten.

Viktigt har varit att behålla känslan av rymd från de gamla fabrikslokalerna. All el har dolts och installationerna i taket minimerats. Här finns inga stora slingrande ventilationssystem utan ventilationen har hållits nere så långt det varit möjligt. Både för att rummen ska få ett renare uttryck med högt i tak och för att spara energi. Flexibilitet har varit ett nyckelbegrepp för att byggnaden ska få en lång livslängd, men också för att lätt kunna anpassa den för olika verksamheter idag och i framtiden.

Trikåfabriken har exteriört återställts till sitt ursprungliga utseende. 1960-talsfönster i dåligt skick har bytts ut mot nytillverkade, identiska med originalfönstren men med en diskret mellanliggande solavskärmning. Byggnaden har uppdaterats avseende moderna myndighetskrav för tillgänglighet och brand, vilket har lösts med så få nya tillägg som möjligt.

I en av de större lokalerna har vi utformat och gjort inredningen till vårt eget kontor. Layouten är anpassad efter vårt arbetssätt med färre skrivbordsplatser, möjlighet att gruppera sig på olika sätt, flera olika typer av mötesrum och stora sociala ytor. Entrérummet är kontorets hjärta, som med sin stora rymd i tre plan öppnar upp för gemensamma aktiviteter, möten, arbete, lunchrum, seminarier och fester!

Materialen är få och återkommande, där det befintliga brädgolvet är ett viktigt inslag för att ge känsla och karaktär åt lokalen. Övriga material såsom stålpartier, björkplywood, träullstak, sten, mattor och textilier är valda för att hålla länge och åldras vackert. En ny armatur är framtagen i samarbete med Ateljé Lyktan; en energibesparande variant av de industrilampor som en gång lyste upp fabriken.

Den gemensamma gården är utformad för att alla som arbetar i de olika byggnaderna ska kunna träffas enkelt och spontant. Här finns ytor som lämpar sig för olika aktiviteter eller bara häng, bland annat en gemensam takterrass, bordtennisbord och bilfria ytor för rörelse, lek och kreativa workshops.

Trikåfabriken är ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt som klimatberäknats. För att säkerställa långsiktigt hållbar miljö- och klimatnytta har byggnaden certifierats enligt standarden Miljöbyggnad i Drift nivå Guld.

Kävlinge kommunhus

Kävlinge kommunhus

Kävlinge kommuns nya ansikte utåt är en platsunik byggnad som generöst öppnar upp och bjuder in. Här ska alla känna sig välkomna, i enlighet med kommunens slogan, och FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

Kävlinges nya kommunhus ligger strategiskt placerat alldeles intill järnvägsstationen i den nya stadsdelen Stationsstaden. Här samlas de flesta av kommunens förvaltningar under ett och samma tak och här finns även stadsbibliotek, kommunfullmäktigesal, vigselrum och mötesrum i olika storlekar. Kommunhuset ska vara en inbjudande mötesplats för alla, vilket avspeglas i arkitekturen.

På bottenplan ligger det ljusa och öppna biblioteket med ytor för såväl barn och unga som vuxna. Här finns allt från sagogrotta och forskarrum till tidningshörn, och det stora glaspartiet ger besökarna fin kontakt med handelsgatan utanför. På översta våningen av fyra finns generöst tilltagna fika- och mötesytor, och på taket en rymlig terrass med storslagen utsikt. Här är också kommunens stora fullmäktigesal placerad – en luftig sal med inbyggd flexibilitet för både små och stora möten. Lokalen kan delas i två eller öppnas helt och skapa plats för ett stort antal deltagare.

På de mellersta planen finns arbetsplatser för kommunens anställda. Utgångspunkten har varit att utformningen ska möta ett framtida arbetssätt med effektiva och attraktiva kontorsytor.

I byggnadens exteriöra gestaltning har FOJAB hämtat inspiration från Kävlinges långa tradition av bruks- och symbolbyggnader. Robusta, stadiga tegelvolymer med väl genomarbetade detaljer. Kommunhusets fasad består av rött tegel, zinkplåt och generösa glaspartier. På byggnadens långsidor är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel, och mot handelsgatan är den uppskuren med ett lägre parti som skalar ner och släpper in ljuset.

Interiört används genomgående en sober materialpalett bestående av sten, trä och textil. Färgsättningen är hämtad från naturens kulörer runt Kävlinge – havet, Kävlingeån, det öppna landskapet – och skapar en lugn stämning.

Kävlinges nya kommunhus certifieras med Miljöbyggnad Guld.

Bäckaskogs slott

Bäckaskogs slott

För att vårda och bevara vårt kulturarv utser Statens fastighetsverk hus- och slottsarkitekter. Dessa är dedikerade uppgiften under en längre tidsperiod, vilket säkerställer långsiktighet och kontinuitet. Slottsarkitekt Mattias Hedberg Ek på FOJAB har genomfört flera underhålls- och renoveringsarbeten på Bäckaskogs slott och kungsgård. Arbetena är framförallt kopplade till hotellverksamheten.

Bäckaskogs slott har en lång och färgstark historia med bevarade ännu synliga delar från 1200-talet och uppfördes ursprungligen som kloster. Under 1500- och 1600-talet var slottet danskt adelsgods och under 1700-talet fungerade det som översteboställe. I mitten av 1800-talet började Kung Karl XV använda slottet och ytterligare omfattande renovering och ombyggnad genomfördes, som i huvudsak gett slottet dess nuvarande utseende. Ett av slottets huvudsakliga värden som beskrivs i vårdprogrammet är ”att tydliga avtryck finns från anläggningens olika epoker gör att Bäckaskogs slott som anläggning har stora och kulturhistoriska värden”.

På Bäckaskogs slott har flera underhålls- och renoveringsarbeten genomförts, framförallt kopplat till hotellverksamheten. Ytskikts- och våtrumsrenovering har utförts i hotellvåningen i slottsfyrkantens huvudbyggnad. Hotellrum och korridorer har försetts med spegelpaneler och tidstypiska tapeter med intention att förstärka och tydliggöra slottskaraktären. Rosenstugan, som är belägen i slottets park, har totalrenoverats. Konferensutrymmena i byggnaden har fått nya mer tidstypiska ytskikt.

En föryngringsplan för träden i parken har gjorts och de första träden nu planterats.

Dungen

Dungen

Dungen är ett kontorshus i direkt anslutning till Hyllie station. Byggnaden är klassad enligt miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för byggnadens uttryck och formspråk. Trädplanteringar inomhus knyter an till den trädgård som tidigare fanns på platsen. FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kvarteret är utformat med sex våningar ovan mark och två nedgrävda parkeringsplan under mark. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert. Kontorshuset Dungens gestaltning består av tre huvuddelar; Atriet, sockeln och fasaderna.

Atriet – ett varmt inre
Det upphöjda atriet är husets hjärta. Atriets ljusa och varma träkänsla välkomnar hyresgäster och besökare samt utgör byggnadens entré och naturliga mötesplats. Kvartersnamnet Dungen manifesteras av en trädplantering vid huvudentrén där man rör sig upp längs trädstammarna mot atriet och lövverket. Grönskan och träkänslan är återkommande inslag i byggnadens inre miljö. Ett generöst takljus ger dagsljus till de kontorsdelar som vänder sig in mot atriet.

Sockeln – bygger staden
Där byggnaden möter marken tåls materialen och detaljeringen att komma nära. I Dungen har sockelvåningen klätts med mörkt tegel som detaljerats med rullskift och mönstermurning. Sockeln håller samman byggnaden och ger en stadsmässig tyngd. Butikslokaler och centrumfunktioner aktiverar stadsrummet och bidrar till att göra området kring Hyllie stationstorg till en levande plats.

Fasaderna – smart geometri
Fasaderna har två olika uttryck. Mer slutet mot söder och mer öppet mot norr. Den östra fasadens karaktärsfulla veckning ger liv och komposition till byggnaden med sitt skuggspel, samtidigt som den hjälper att möta kraven för miljöbyggnad guld. Den unika geometrin stärks av tydlig materialhantering, ett omslutande material i ljus kulör och våningshöga fönsterpartier.

FOJAB har ansvarat för hela inredningsuppdraget, vilket har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Utmärkelse:
Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019

Grand Hotel

Grand Hotel

FOJAB har ansvarat för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är nu två nya glasverandor byggda, liksom en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandorna har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg, Alfred Hellerström, och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken har gett möjlighet att utnyttja ytan till en bakficka under den västra verandan. Från Bakfickan serveras dryck till uteserveringen. Sittplatser finns vid väggfasta bänkar med bord, nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten.  Det intilliggande Bantorget har samtidigt byggts om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Utmärkelser:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2019

Isblocket

Isblocket

I den snabbt expanderande stadsdelen Hyllie fick FOJAB uppdraget att projektera och gestalta en ny kontorsbyggnad vid stationstorget. Byggnaden är kopplad till det bakomliggande p-huset och ansluter på vartannat våningsplan. I markplan finns butikslokaler samt en passage genom kvarteret.

Husets hjärta är det generösa trapphus som med sin starka form slingrar sig upp över glasgolvet. Byggnadens fasad består av en dubbelglaskonstruktion där det yttre skiktet med hjälp av vita prickar skapar ett mönster som efterliknar sprickbildning i is. Mönstret varierar i täthet över våningsplanen och skapar en mjuk övergång mellan genomsiktliga och täta ytor i fasaden innanför.

En komposition av rostfria ramar bryter på sina ställen igenom det yttre glasskiktet och skapar andrum i en annars slät och blank fasad. I arkadgården mot torget är fasaden klädd med ribbor av oljad ek som med sin varma färgton skapar kontrast mot den i övrigt kalla fasaden upptill.

Byggnadens volym förstärker, med sina brutna fasadlinjer, karaktären av ett isblock och förhåller sig samtidigt till det bakomliggande p-husets avtrappning uppåt. I volymspelet skapas stora terrassytor med utsikt mot torget i väster, staden i norr och de skånska rapsfälten i söder.

Skanska Klipporna

Skanska Klipporna

FOJAB har utformat inredningen i Skanskas nya regionkontor Klipporna i Hyllie. Uppdraget var ”att med fokus på människan, höga krav på hållbarhet och effektivt lokalutnyttjande”, gestalta en innovativ arbetsmiljö där samarbete och samverkan blir kritiska framgångsfaktorer.

Med ett genomgående grönt tänk, smarta och flexibla lösningar har en attraktiv mötesplats skapats för såväl medarbetare som besökare. En styrande utgångspunkt har varit att utforma en modern arbetsplats som möter behovet av att träffas och arbeta tillsammans utefter ledordet ”One Skanska”. Planeringen av lokalerna är baserad på ”ABW” – activity based work, där kontoret erbjuder flera arbetsmiljöer som kan anpassas efter aktivitet.

Det nya kontoret är en omsorgsfullt och hållbart utformad miljö som har sin grund i vackra, naturliga material, färger och möbler, som ger en känsla av kvalitet och tidlöshet.

BRIO huvudkontor

BRIO huvudkontor

FOJAB har ritat om råvinden vid Skeppsbron på Malmö Centralstation till att bli nytt huvudkontor åt BRIO. I samarbete med Ideas AB och BRIO:s eget projektteam har FOJAB även skapat inredningen.

Fokus har lagts på att utnyttja vindens alla vinklar och vrår för att på bästa sätt skapa funktionella och lekfulla lokaler. Tegelvalven och takkonstruktionen i trä har lyfts fram mot en neutral fond i svartvitt och glas.

BRIO:s identitet har fångats upp i klara accentfärger från den grafiska profilen och deras leksaker syns överallt i lokalen i form av nischer, jättemodeller och dekaler på glas, väggar och golv.

Lärarhögskolan Orkanen

Lärarhögskolan Orkanen

Malmö Högskola utlyste 1997 en internationell tävling om utformning av ett nytt högskoleområde, vid Beijerskajen och Hjälmarekajen i centrala Malmö.

Efter att den schweiziska arkitektbyrån Diener & Diener Architekten vunnit tävlingen utformades ett projektbolag tillsammans med FOJAB. Mellan september 2000 och mars 2003 utarbetade det gemensamma projektbolaget med namnet Diener & Diener FOJAB arkitekter programhandlingar, systemhandlingar och förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Kv. Orkanen.

Därefter, mellan juni 2003 och oktober 2004, ansvarade FOJAB för bygghandlingarna, enskilt. Den nya lärarhögskolan invigdes i augusti 2005.

Orkanens fasad består av glas i en grön nyans som är dekorerad med ord och fraser på olika språk, med tanken att förbipasserande ska stanna upp för att betrakta och reflektera. Orden som smyckar fasaden är uppdelade i tre delar.

Den första delen är citat som är hämtade från en dikt av Hjalmar Gullberg, född i Malmö samt en sång av Timbuktu, också från Malmö. Den andra delen speglar skolans internationella anknytning, med orden ”kunskap” och ”frihet” på olika språk. Den tredje delen är ett flertal ord, till exempel ”lyssna tänka tala” och ”integritet självkänsla stolthet”.   Bokstäverna är gjorda i rostfritt stål, har placerats innanför glaset, och skiftar uttryck alltefter dygnets timmar, väder och egna rörelser.

Utmärkelse:
Malmö Stads stadsbyggnadspris 2006