Masthuggskajen

Masthuggskajen

Masthuggskajen

Masthuggsskäret är ett bostadskvarter strax norr om Järntorget, vid Masthuggskajens yttersta spets. Masthuggskajen – en tidigare sluten hamnmiljö – är i färd att transformeras – och Järntorgets roll som Göteborgs kreativa hjärta kommer att befästas. Genom en ny halvö i Göta Älv erbjuds dessutom Linnéstaden till sist en direktkontakt med älven, och staden får ett nytt kajstråk. Ytterst på denna halvö står två bostadskvarter, varav den östra är Masthuggskäret.

Sex distinkta volymer bildar Masthuggskäret. Bebyggelsens trappande form skapar en stark gestalt mot älven och går Masthuggskajens nya skyskrapor till mötes. Närmast älven bildas inom kvarteret ett fristående hamnpalats, vars släpp från den övriga byggnaden skapar spännande stadsrymder, ett torg mot vallgraven och exceptionella lokaler för restaurang- och caféverksamhet. Kvarteret består av två fastigheter, och rymmer både bostadsrätter och hyresrätter – genomgående paradvåningar såväl som väldisponerade ettor.  Masthuggsskäret iscensätter mötet mellan stad och älv, och blir en självklar del av södra älvstrandens nya stadsbild.

Masthuggsskäret ligger i Göteborgs historiska utkant, på en punkt där besökare tidigare mötte tullar och befästningar. Från kvarterets takterrasser skymtas fortfarande Göteborgs sista bevarade bastion. Strax intill halvön låg förut Göteborgs järnvåg, och inåt vallgraven anlände skutor med byggmaterial till Röda Bryggan – döpt efter sanden och de röda tegelstenar som staplades där i väntan på att muras. Platsens rika materialhistoria får färga kvarteret, och smidesdetaljer kombineras med rött tegel och tegel i skiftande toner av strå och sand. Kajens stengolv spiller in i kvarteret i varierade mönster och utföranden.

Kvarterets tvärsnitt är en stiliserad skärgårdsklippa. Då halvön byggs ut i älven blir det lätt att skapa ytor under marknivå – och gården kan komma att rymma generösa rum för publika eller kvartersgemensamma funktioner. I markplan omgärdas gården av en arkad – ett skyddat rum som länkar bostäder med tvättlounge, cykelrum och kvarterets andra gemensamma funktioner.

Masthuggsskäret är ett kärleksbrev till Göteborg. På platser där det blåser och regnar blir intima stadsrum särskilt viktiga, och Masthuggsskäret skapar flera. Masthuggsskäret är ett stadsmässigt generöst kvarter, i en ny knutpunkt mellan älv, stad och hamn.

Fakta

Projektnamn
Masthuggskajen

Beställare
Riksbyggen, Stena Fastigheter

Plats
Göteborg

Omfattning
12 300 m², 150 lägenheter

Status
Pågående

Kontaktperson
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@​fojab.se
+46 705 - 90 24 18

Projektgrupp

David Ottosson
Arkitekt MSA

Erik Ljungberg

Ludvig Håkansson Orsvall
Arkitekt MAA

Karin Andersson
Arkitekt MSA

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare