Kävlinge kommunhus

Kävlinge kommunhus

Kävlinge kommunhus

Kävlinge kommuns nya ansikte utåt är en platsunik byggnad som generöst öppnar upp och bjuder in. Här ska alla känna sig välkomna, i enlighet med kommunens slogan, och FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

Kävlinges nya kommunhus ligger strategiskt placerat alldeles intill järnvägsstationen i den nya stadsdelen Stationsstaden. Här samlas de flesta av kommunens förvaltningar under ett och samma tak och här finns även stadsbibliotek, kommunfullmäktigesal, vigselrum och mötesrum i olika storlekar. Kommunhuset ska vara en inbjudande mötesplats för alla, vilket avspeglas i arkitekturen.

På bottenplan ligger det ljusa och öppna biblioteket med ytor för såväl barn och unga som vuxna. Här finns allt från sagogrotta och forskarrum till tidningshörn, och det stora glaspartiet ger besökarna fin kontakt med handelsgatan utanför. På översta våningen av fyra finns generöst tilltagna fika- och mötesytor, och på taket en rymlig terrass med storslagen utsikt. Här är också kommunens stora fullmäktigesal placerad – en luftig sal med inbyggd flexibilitet för både små och stora möten. Lokalen kan delas i två eller öppnas helt och skapa plats för ett stort antal deltagare.

På de mellersta planen finns arbetsplatser för kommunens anställda. Utgångspunkten har varit att utformningen ska möta ett framtida arbetssätt med effektiva och attraktiva kontorsytor.

I byggnadens exteriöra gestaltning har FOJAB hämtat inspiration från Kävlinges långa tradition av bruks- och symbolbyggnader. Robusta, stadiga tegelvolymer med väl genomarbetade detaljer. Kommunhusets fasad består av rött tegel, zinkplåt och generösa glaspartier. På byggnadens långsidor är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel, och mot handelsgatan är den uppskuren med ett lägre parti som skalar ner och släpper in ljuset.

Interiört används genomgående en sober materialpalett bestående av sten, trä och textil. Färgsättningen är hämtad från naturens kulörer runt Kävlinge – havet, Kävlingeån, det öppna landskapet – och skapar en lugn stämning.

Kävlinges nya kommunhus certifieras med Miljöbyggnad Guld.

Fakta

Projektnamn
Kävlinge kommunhus

Beställare
KKL, Kävlinge kommunala Lokalbolag

Plats
Kävlinge

Omfattning
6 000 m²

Status
Färdigställt 2023

Kontaktperson
Charlotte Kristensson
charlotte.kristensson@​fojab.se
+46 727 - 18 88 44

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Charlotte Kristensson
Arkitekt SAR/MSA

Kristina Kember
Arkitekt SAR/MSA

Lisa Mannheimer
Arkitekt SIR/MSA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Åsa Jönsson
Arkitekt SIR/MSA