Fasadstudie Isblocket, Hyllie

Fasadstudie Isblocket, Hyllie

Under arbetet med fasaden till kontorshuset Isblocket i Hyllie, Malmö, ville vi utveckla ett arbetssätt där vi använder oss av vår digitala modell för att snabbt få fram olika alternativ för mönsterstorlek och fördelning som sedan kan testas i verkligheten för att avgöra effekten på nära respektive långt avstånd. Fasadtesterna gjordes inom FOJABlab i syfte att vässa vår arbetsmetod när det handlar om framtagande och utvärdering av olika fasadalternativ.

Ett script styrde storleken på och fördelningen av mönstret som skulle tryckas i lager på glas och därmed skapa en tredimensionell effekt. Mönstret skulle dessutom fungera delvis solavskärmande och därmed förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i byggnaden.

Olika varianter kunde snabbt provas i fullskala på kontoret för att avgöra hur mönstret fungerade på nära håll och renderas för att få en förståelse för effekten på avstånd.

Resultatet blev en metod som möjliggör för oss att på ett bättre och mer effektivt sätt utvärdera fasadmönster utifrån såväl estetiska som funktionella och tekniska krav.

Se även Isblocket.

Projektgrupp

Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef