Träffa FOJAB i Almedalen

Ses vi i Almedalen? I år är vi extra sugna på att prata om det här:

👉AI och potentialen för den byggda miljön. Kan vi använda kraften i den digitala utvecklingen för att stärka mjuka värden och mänskliga behov?

👉Vad står i vägen för hållbarhetsarbetet? Vilka nya samarbeten kan bryta ny mark?

👉Hur kan gårdagens fastigheter uppfylla dagens och morgondagens behov? Var hämtar vi inspiration för en lyckad transformation – i USA, Asien eller Europa?

I år representeras FOJAB i Almedalen av tio arkitekter från våra kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Boka gärna in oss på samtal och i paneler, bjud in oss till event och mingel eller bara grabba tag i oss på gatan för ett samtal. Våra kontaktuppgifter och specialområden:

 

Kjell Adamsson, vice VD och affärsutvecklingschef. Arkitekt med fokus på tidiga skeden, starka idéer och utveckling av nya projekt i nära dialog med våra beställare. Driver komplexa projekt med särskilt fokus på rättsbyggnader. Pratar gärna om hur vi som arkitekter kan bidra med att utveckla och transformera befintliga fastigheter på ett hållbart sätt i en tid av både klimatmässiga och ekonomiska utmaningar.

E-post: kjell.adamsson@fojab.se
Mobil: +46 708 – 83 80 82

 

Karin Fagerberg, operativ chef. Arkitekt med inriktning på stadsbyggnadsprocesser och utformning av större stadsutvecklingsområden. Söker alltid efter lärande samarbeten och att utveckla framtida stadsmiljöer med unika kvaliteter parat med genomförbarhet.

E-post: karin.fagerberg@fojab.se
Mobil: +46 705 – 27 46 15

 

Magdalena Hedman, marknadschef, ansvarig för kompetensområde stadsutveckling. Nyfiken på omvärlden, innovation, stadsutveckling, forskning och samarbeten som leder till en hållbar samhällsbyggnad. Pratar gärna trender i vår omvärld och sociala, ekologiska och klimatmässiga härlighetsvärden inom stadsplanering.

E-post: magdalena.hedman@fojab.se
Mobil: +46 708 – 47 05 50

 

Petra Jenning, innovationsledare för FOJABs satsningar inom forskning och utveckling. Temaledare för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, sitter i Svensk Byggplåts hållbarhetsråd och gästbloggar för Sveriges Arkitekter. Pratar gärna framtid, innovationskraft, klimatberäkning, återbruk och digitalisering.

E-post: petra.jenning@fojab.se
Mobil: +46 722 – 36 12 44

Fredrik Kjellgren, kontorschef för FOJAB i Göteborg. Söker alltid efter intressanta samarbeten och att utveckla projekt, gärna med fokus på stadsutveckling, transformation och hållbarhet.

E-post: fredrik.kjellgren@fojab.se
Mobil: +46 707 – 90 50 88

 

Carl Kylberg, kontorschef Malmö. Har jobbat mycket med kontor och verksamhetsflyttar och diskuterar gärna kring framtidens arbetsplats.

E-post: carl.kylberg@fojab.se
Mobil: +46 709 – 90 30 10

 

Jens Larsson, marknadsområdeschef Stockholm och ansvarig för kompetensområde fastighetsutveckling. Arkitekt med fokus på tidiga skeden och värdeskapande som brinner för arkitekturens möjligheter och omvärldens behov och utmaningar och hur vi tillsammans kan hitta framtidens projekt.

E-post: jens.larsson@fojab.se
Mobil: +46 761 – 65 61 63

 

Magnus Lundström, ansvarig för kompetensområde stadsutveckling. Har fokus på stadsbyggnad och tidiga skeden och brinner för att skapa hållbara stadsmiljöer med höga vistelsevärden. Pratar gärna om hur vi även i en vikande konjunktur ska kunna uppnå bostadspolitiska mål genom ett ökat fokus på genomförbarhet i stadsutvecklingen – utan att kompromissa med stadskvaliteter.

E-post: magnus.lundstrom@fojab.se
Mobil: +46 727 – 17 31 12

 

Johanna Raflund Tobisson, ansvarig för kompetensområde vård. Drivs av komplexitet, samband, flöden, säkerhetstänk och robust ändamålsenlig vacker arkitektur. Vill lära känna dig som har tankar idéer, projekt eller input kring hur vi ska anta den stora utmaningen inom äldrevården med stora behov och personalbrist och om utvecklingen inom vård och hälsa.

E-post: johanna.tobisson@fojab.se
Mobil: +46 724 – 02 26 35

 

Ylva Åborg, kontorschef Stockholm och ansvarig för kompetensområde transformation. Arkitekt med fokus på hållbarhet och processledning. Ledamot i Sveriges arkitekters styrelse och leder Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatsmarta material och är. Pratar gärna klimatsmarta val, cirkulärt byggande, återbruk, trygg- och jämlikhetsfrågor och transformation.

E-post: ylva.aborg@fojab.se
Mobil: +46 707 – 95 08 80