Gjuteriet nominerat till Malmö stads pris Gröna Lansen

Varje år delar Malmö stad ut priset Gröna Lansen för hållbart byggande. Gjuteriet är ett av tre nominerade projekt och bakom både gestaltning och projektering står FOJAB. 

Gjuteriet är miljösmarta hyresbostäder i Limhamns läge som ägs av fastighetsbolaget Vita Örn. Projektet består av tre byggnader kring en upphöjd gemensam innergård, som blickar ut över en park. Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga. Som exempel på detta har låg energiförbrukning och möjlighet till ett mer bilfritt boende varit viktiga förutsättningar. Mer yta till grönområden har skapats med hjälp av bilparkering i källare och hyresgäster får fria busskort samt information om busstidtabeller.

– När, som i detta fall, hela kvarter utvecklas är det viktigt att se till helheten för människors behov. Här har inte bara boendet prioriterats utan även mobilitet i form av samutnyttjande i bil- och cykelpooler, säger Joakim Feldt, VD för fastighetsbolaget Vita Örn.

Byggnaderna är designade för minimalt behov av underhåll och att kunna åldras med behag. När tiden är inne går samtliga delar att återvinnas.

– Under hela projektets gång har vi haft ett mycket nära samarbete med vår uppdragsgivare och nu gläds vi tillsammans över uppmärksamheten och nomineringen till Gröna Lansen, avslutar Mattias Essner, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Juryns motivering
”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Om Malmö stads pris Gröna Lansen
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden. Årets pris delas ut på Stadsbyggandets dag den 6 september.

Fakta om Gjuteriet
Plats: Gjuteriet 23
Beställare: Vita Örn
Ansvarig arkitekt: Mattias Essner, FOJAB
Färdigställt år: 2019
Typ av projekt: Flerbostadshus med hyresrätter och butiker i bottenplan