Menu

Isblocket

I den snabbt expanderande stadsdelen Hyllie fick FOJAB arkitekter uppdraget att projektera och gestalta en ny kontorsbyggnad vid stationstorget. Byggnaden är kopplad till det bakomliggande p-huset och ansluter på vartannat våningsplan. I markplan finns butikslokaler samt en passage genom kvarteret.

Husets hjärta är det generösa trapphus som med sin starka form slingrar sig upp över glasgolvet. Byggnadens fasad består av en dubbelglaskonstruktion där det yttre skiktet med hjälp av vita prickar skapar ett mönster som efterliknar sprickbildning i is. Mönstret varierar i täthet över våningsplanen och skapar en mjuk övergång mellan genomsiktliga och täta ytor i fasaden innanför.

En komposition av rostfria ramar bryter på sina ställen igenom det yttre glasskiktet och skapar andrum i en annars slät och blank fasad. I arkadgården mot torget är fasaden klädd med ribbor av oljad ek som med sin varma färgton skapar kontrast mot den i övrigt kalla fasaden upptill.

Byggnadens volym förstärker, med sina brutna fasadlinjer, karaktären av ett isblock och förhåller sig samtidigt till det bakomliggande p-husets avtrappning uppåt. I volymspelet skapas stora terrassytor med utsikt mot torget i väster, staden i norr och de skånska rapsfälten i söder.

Fakta

Projektnamn: Isblocket
Beställare: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Plats: Malmö
Omfattning: 6.000 m² BTA
Status: Färdigställt, 2016
Kontaktperson:

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Ansvarig arkitekt

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Handläggare

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Ida Stavenow

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig

CAD-samordning

Mårten Fridberg

Byggnadsingenjör, CAD-ansvarig

Visualisering

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG