Menu

Torsgatan 26

Castellum har förvärvat fastigheten Sabbatsberg 24, ursprungligen uppförd 1906 som administrations- och verkstadsbyggnad för Gasverket, senare Stockholm Vatten. Ursprungsarkitekt är Ferdinand Boberg.

Avsikten är att bygga om och utveckla byggnaden till en modern kontorsprodukt samt att tillföra nya volymer på fastigheten i ett nytt planärende. Målet är att skapa ett nytt attraktivt kvarter med en blandning av verksamheter.

FOJAB arkitekter har varit med i förvärvsprocessen och arbetar nu vidare med konceptarbete, program- och systemhandlingar, hyresegästskisser mm.

Fastigheten kan komma att innehålla kontor, hotell, verksamheter, restaurang-/er, bostäder och kommersiella lokaler som grupperar sig runt flera publika innergårdar. Programmering av bottenvåningar och innergårdar skall bidra till att göra Torsgatan mer attraktiv.

Visionen är att Torsgatan 26 skall bli en helt ny plats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft.

Fakta

Projektnamn: Torsgatan 26
Beställare: Castellum
Plats: Stockholm
Omfattning: 12 000 M² BTA i en första ombyggnadsetapp
Status: Pågående
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Handläggande arkitekt

Tove Forsblom

Arkitekt MSA, Konstnär MFA

Anna Belfrage

Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin

Arkitekt MSA (föräldraledig)

Soheil Vahed Rad

Byggnadsingenjör

Linnéa Westberg

Arkitektpraktikant

Sofia Carlberg

Arkitektpraktikant