Hylliehybriden

Hylliehybriden

Hylliehybriden

Hylliehybriden är ett pilotprojekt som tänjer på gränserna för flexibilitet och multinyttjande i syfte att öka husets livslängd.

Idag fyller våra byggnader i princip en enda funktion. Ett bostadshus är ett bostadshus. Ett kontorshus är ett kontorshus. Planlagstiftning och byggregler gör det svårt att blanda funktioner i en och samma fastighet. När behoven skiftar och marknaden förändras har fastighetsägaren svårt att ställa om sin byggnad – med klimatet som den stora förloraren.

Hylliehybriden är ett pilotprojekt som utmanar rådande plan- och byggnormer i syfte att öka husets livslängd och därmed hållbarheten. Det multifunktionella huset är resultatet av ett forsknings- och utvecklingsarbete mellan arkitektkontoren FOJAB och smogstudio samt fastighetsutvecklaren Fler bostäder.

Byggnaden är osedvanligt flexibel tack vare en enkel modulstruktur och rum som uppfyller samtliga krav för såväl bostäder som kontor och hotell. Huset kan ha flera funktioner – samtidigt. Rummen kan byggas ihop till större eller mindre enheter och enkelt växla över tid och efter behov. När barnen flyttat ut kan en del av lägenheten knoppas av och exempelvis hyras ut som kontor.

Hylliehybriden tillför samtidigt nya kvaliteter till platsen. Blandningen av verksamheter ger goda förutsättningar för ett levande grannskap och möten mellan människor. Hörnrummet har formats som en publik mötesplats, en nod i staden som skapar identitet och kan användas av alla. Bottenvåningarna har gestalts för att stötta en levande stad, siktlinjer och nivåer öppnar upp och skapar nyfikenhet. Byggnadens urbana dimension bidrar till ett robust och mångfacetterat samhällsbyggande.

Fakta

Projektnamn
Hylliehybriden

Beställare
Fler Bostäder

Plats
Hyllie, Malmö

Omfattning
ca 5500 kvm

Status
Pågående

Kontaktperson
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@​fojab.se
+46 705 - 90 24 18

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Handläggande arkitekt
Mathias Åström
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt
Mattias Johansson
Arkitekt MSA

Landskapsarkitekt
Josephine Philipsen
Landskapsarkitekt