Brf Bageriet

Brf Bageriet

Brf Bageriet

Bostadsprojektet Brf Bageriet har flera referenser från den gamla industribebyggelsen på Möllevången i Malmö. Det röda teglet kommer igen i många av husen runt omkring och låter de nya husen bli en del av stadens sammanhang. Fasadernas utformning bygger på stora grepp som stora öppningar i tegelmuren för både fönster och indragna balkonger. Inramningen av fönsteröppningar i tegelmuren är en detalj som är inspirerad av grannhuset ut mot Amiralsgatan, Coops tidigare bageri som är en av Malmös signaturfastigheter.

Kvarteret består av fyra lameller som är breddade ut mot Monbijougatan. Detta gör att man när man står i gatan och ser bebyggelsen i perspektiv, får man intrycket av ett slutet kvarter samtidigt som öppningarna möjliggör solljus in på gårdarna från söder. Portarna är stora och generösa och av ek med stora glasytor för att skapa en välkomnande entré.

Det röda teglet löper som en röd tråd runt hela kvarteret. I kontrast till detta står gårdarna med sina krispigt vita fasader som skär rakt igenom den stora tegelvolymen. De vita fasaderna reflekterar solljuset och för in det i lägenheterna och ner på de öppna ytorna och planteringarna. Upphöjda gårdar förstärker känslan av ett sammanhållet kvarter och skapar en mer privat miljö för de boende.

Bostäderna varierar i utformning och skala. Gemensamt för dem alla är att ytorna är mycket väl utnyttjade och förhåller sig till den täta och levande staden. Bageriet är ett av mycket få projekt i stadsdelen med nya bostäder och tanken har varit att även hushåll med lägre inkomster skall ha råd att efterfråga en bostadsrätt här. 147 lägenheter i två etapper på Monbijougatan vid Folkets park, främst tvåor och treor. Sydsvenskans bogranskare gav gott betyg åt lägenheterna år 2012 : ”En kreativ planlösning, där ett stort rum delats av med en hög volym som innehåller kök och förråd, och som gör att man kan gå runt i den lilla lägenheten. Rummet har också vackert ljus över hörn och en skyddad balkong som har ett fönster in till kökets diskbänk. Här finns dessutom ett väl avskilt, rymligt och välproportionerat sovrum. Ingen dålig helhet på 65 kvadratmeter.”

Längs Monbijougatan har Malmö stad anlagt ett antal rain-gardens som med sina försänkta planteringar skall bidra till att ta hand om regnvatten vid skyfall samtidigt som dom bidrar till en grön gatumiljö.