Praktik – inredningsarkitekt VT 2021

Att vara praktikant på FOJAB

En praktiktjänst på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på kontoret. Du kommer framförallt arbeta i projekt tillsammans med dina kollegor och arbetsuppgifterna kan sträcka sig över allt från skissarbete, modellbyggande, inredningsprojektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du har möjlighet att dela dina förväntningar på din praktik för att i största möjliga mån leva upp till dina förväntningar.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs du terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller sommaren.

Ansökan
Ansökningsperioden för höstterminen 2020 är över. Vi kommer inte ta emot praktikanter inom området inredningsarkitektur våren 2021.

För frågor kan du höra av dig till
Åsa Jönsson

Internship at FOJAB

As an intern at FOJAB, you will take part in the daily work at the office. You will work in projects where tasks could range from model making to working on competitions to producing construction drawings. Each internship starts off with a discussion about your expectations, so we will have the possibility to meet them as closely as we can.

As an intern you must be a student. You will be hired during one semester with the possibility of an extension. We do not offer shorter internships or internships during the summer.

Application
The application period for the autumn semester 2020 is now closed. We will not be accepting interns in the field of interior architecture for spring semester 2021.

If you have any questions, please contact
Åsa Jönsson