Praktik ingenjör

Att vara praktikant på FOJAB
En praktiktjänst på FOJAB innebär att du under den verksamma praktikperioden får möjlighet att följa ingenjörers arbete på FOJAB. Här får du en inblick i vilka varierande och spännande arbetsuppgifter rollen som ingenjör kan erbjuda på vårt kontor. Arbetet varierar stort både i skala och typ av projekt, och en arbetsdag kan innehålla allt från:

  • Rita i diverse 3D program
  • Lösa stora planritningar men även gå in på nyckeldetaljer som löser såväl tekniska som estetiska krav
  • Vara med och utveckla kontorets interna metodik och arbetssätt
  • Vara delaktig på projekteringsmöten med flera kompetenser anslutna
  • Modellbyggande i kontorets egen modellverkstad

…och mycket mer!

Varje praktik inleds med ett startsamtal där du har möjlighet att dela de förväntningar du har på din praktik, och vad FOJAB kan göra för att du ska få ut maximalt av din tid hos oss.

För att ansöka om praktik hos FOJAB måste du vara studerande. En praktik kan kombineras med de företagsförlagda praktikkurser som universitetet erbjuder, men även göras på egen tid under överenskommen tidsperiod.

Ansökan
För att ansöka trycker du på länken nedan och fyller i formuläret där du även skall ladda upp en eller flera PDF-filer innehållande Personligt brev, CV och Portfolio (max 15 mb).

För frågor kan du höra av dig till Adrian Norlund

Internship at FOJAB
An internship at FOJAB means that during the internship period you will have the opportunity to follow the work of engineers here at FOJAB. Here you will get an insight into the varying and exciting tasks the role of an engineer can contribute to our office. The work varies greatly in both scale and type of project and a workday can contain everything from:

  • Drawing in various 3D programs
  • Working on large plan drawings, but also going into key details that solve both technical and aesthetic requirements
  • Being a part of and developing the office’s internal methodologies and work flows
  • Being a part of detail design meetings with other consultants
  • Building models in the office’s own model workshop

…and a lot more!

Each internship begins with an initial conversation where you will have the possibility to share the expectations you have for your internship and what FOJAB can do to ensure you get the most out of your time with us.

You must be a student in order to apply for an internship at FOJAB. An internship may be combined with the company-organized internship courses the university offers, but also during your own time during an agreed-upon period of time.

Application
To apply, please fill out the form reached by the link below. There you have the possibility to upload your documents in PDF-format containing a Personal letter, CV and Portfolio (max 15mb).

If you have any questions, please contact Adrian Norlund