Praktik arkitekt HT 2023

Att vara praktikant på FOJAB
En praktiktjänst på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på något av våra kontor, i Malmö, Helsingborg, Göteborg eller Stockholm. Du kommer framför allt att arbeta i projekt tillsammans med kollegorna och arbetsuppgifterna kan sträcka sig från modellbyggande och tävlingar till byggprojektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du får möjlighet att berätta om dina förväntningar på praktiken, så att vi i största möjliga mån kan tillgodose dina önskemål.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller under sommaren.

Ansökan
Ansökan för höstterminen 2023 är stängd. För frågor kan du höra av dig till Stefan Johansson.

Internship at FOJAB
An internship at FOJAB involves participating in the daily work at one of our offices, in Malmö, Helsingborg, Gothenburg or Stockholm. You will primarily work on projects and the tasks can range from model building and competitions to producing construction drawings. Each internship begins with a conversation where you can share your expectations of the internship, so that we will get the opportunity to meet them as well as possible.

As an intern you must be a student. You are employed on a term basis, spring or autumn, with a possibility of extension. We do not offer internships for shorter periods or during the summer.

Application
The application period for autumn 2023 is closed. Should you have any questions, please contact Stefan Johansson.