Test i verkliga byggprojekt

Test i verkliga byggprojekt

Byggbranschen håller just nu på att digitaliseras med nya digitala tekniker, metoder och processer. För att dessa ska kunna implementeras inom bygg i större skala behöver de först testas. När nya digitala lösningar testas i verkliga, pågående byggprojekt krävs extra förberedelse och hänsyn till alla situationer som kan uppstå. Projektet Test i verkliga byggprojekt studerar det stora digitaliseringsprojektet Uppkopplad byggplats för att kunna sprida projektets lärdomar kring testmetodik för att snabba på byggbranschens innovationshastighet.

Byggsektorn befinner sig i en snabb digital utveckling med pågående IT-relaterade projekt. Tester av digital teknik kopplat till nya arbets- och byggsätt behöver utföras på byggplatser för att verifiera och justera prototyplösningar innan de tas i drift eller förkastas. Till exempel behöver testpersonal enkelt kunna etablera lämplig mobil infrastruktur för hantering av stora mängder data i realtid.

I dagsläget saknas standardiserade beskrivningar för hur dessa tester görs på ett pågående bygge med minsta störning. Projektets syfte är att underlätta för byggföretag att utföra fler tester på byggplatser. Målsättningen är att beskriva olika test-case och dra lärdomar från dem kring hur tester bör genomföras för att effektivt, robust och snabbt koppla upp driftsäker mobil infrastruktur och testa olika digitala lösningar inom till exempel simulering, ritningslösa byggprojektet och digital tillverkning.

Test-casen ska ge strukturerad vägledning och inspiration för testpersonal, projektledare med flera som ska etablera en uppkopplad IT-miljö i ett byggprojekt och genomföra tester. Resultatet avser medföra spinn-off för merparten av dem som på olika sätt är inblandade i byggprocessen, till exempel installatörsföretagen, byggmaterialindustrierna och även byggherrar. Metoden är att följa Smart Built Environment-projektet Uppkopplad Byggplats och dess värdföretag.

Team: Soon Hammarström, Soon.nu; Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation; Petra Jenning, FOJAB; Per Danielsson, Skanska; Eleonore Gustavsson, Different Advokat; Rebecka Guilding, Different Advokat

Projektet delfinansieras av Smart Built Environment och SBUF