Parametrisk fasadstudie

Parametrisk fasadstudie

Lab-projektet utfördes i anslutning till projekteringen av ett P-hus i Sigtuna stadsängar. Det fanns önskemål om en fasad i trä som skulle upplevas som intressant både från fotgängarens nära och långsamma perspektiv och från bilarnas snabba perspektiv. Detta med anledning av byggnadens placering med ena sidan mot stadsdelen Sigtuna Stadsängar och andra sidan mot Uppsalavägen där trafiken passerar i hög hastighet. För att snabbt kunna testa olika alternativa utformningar och utveckla dem vidare byggdes ett parametriskt program inom ramen för FOJABlab.

Fasaden i det aktuella projektet fick sedan en annan utformning, men programmet och fasadstudien levde vidare och användes istället till ett annat parkeringshus i Sigtuna Stadsängar.

 

Projektgrupp

Simon Kallioinen
Arkitekt MAA, Lab director

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA