Bockning längs krökta linjer

Bockning längs krökta linjer

I samarbete med Plåtexpressen AB har vi utvecklat en metod för att bocka plåt längs med krökta linjer. Bockningen sker fritt, utan specifika verktyg eller mallar, vilket leder till en minimerad merkostnad för unika paneler.

Vid bockning längs raka linjer kan vi intuitivt förstå hur det bockade materialet kommer att bli. När bockningslinjen är en kurva är detta inte lika lätt. Därför har vi tagit fram en digital modell som simulerar bockningsprocessen. Resultatet är en digital tvilling till vad som händer i verkstaden.

Den digitala simuleringen av bockningsprocessen möjliggör för oss att förstå hur bockningslinjen bör se ut för att ge ett visst resultat, men den möjliggör också ett minimalt och förenklat informationsflöde mellan design och produktion.

Utvecklingsarbetet har resulterat i en paviljong och talarpulpet för Plåt16, i Göteborg 2016 samt en fasad för P-huset Dockan i Västerås.

Samarbetspartner
Plåtexpressen AB

Projektgrupp

Edvin Bylander

Elise Lindahl
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetsstrateg

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef

Behrooz Taleb
Arkitekt SAR/MSA