FOJABcode

FOJABcode

Inom utvecklingsplattformen FOJABcode arbetar vi med computational design, ”datordriven gestaltning”, för att undersöka de möjligheter som den digitala utvecklingen öppnar upp för utformningen av staden och arkitekturen. Vi utforskar och formar arkitektens förändrade roll i en framtida digital byggbransch. Med hjälp av nya digitala verktyg, från skiss till tillverkning, öppnar vi upp för en ny arkitektur. Vi skapar högpresterande unika byggnader, som är väl anpassade till sin specifika plats och specifika förutsättningar genom en flexibel och effektiv process.

Det moderna samhällets höga krav, tillsammans med allt större tillgänglighet av data och information, gör att både designprocessen och byggnaden i sig är mer komplexa än någonsin tidigare. Genom avancerad digital modellering där analys och simulering är integrerade i gestaltningen möter vi dessa nya utmaningar. Våra modeller går bortom det formalistiska till att beskriva beteende, process och prestanda. På så sätt kan vi få bättre förståelse för hur vår byggda miljö beter sig och fungerar innan den är byggd.

Den digitala utvecklingen sätter även spår i tillverknings- och produktionsskedet. Vi arbetar därför med gränsöverskridande samarbeten där vi tillsammans utforskar hur morgondagens digitala och robotiserade byggindustri skapar nya förutsättningar för arkitekturen.

Nya digitala verktyg i symbios med människan skapar förutsättningar för en informerad kreativ process där informationen flödar fritt mellan skisser, fabrik, byggnad, användare och stad.

Genom nyfikenhet, spetskunskap och djupt engagemang är FOJABcode medskapare av morgondagens arkitektur.

Team
Henrik Malm, ansvarig FOJABcode
Petra Jenning
Simon Kallionen

Vill du veta mer, eller är du sugen på att samarbeta med oss? Kontakta Henrik Malm.