För oss är hållbarhet inte något som kan adderas till ett projekt. För oss handlar hållbarhet om att skapa arkitektur som bidrar till platsen och människorna som vistas där.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och är övertygade om att vårt arbete som arkitekter kan bidra till att lösa samhällsutmaningar och skapa mervärden för alla. Att utforma byggnader, bebyggelsestrukturer och samhällen på ett sätt som underlättar en hållbar livsstil ser vi som en viktig del i en hållbar gestaltning av framtidens miljöer.

Vi arbetar brett med hållbarhet från den arkitektoniska idén till det praktiska genomförandet. Vår styrka är en helhetssyn där aspekter som miljö, sociala frågor och ekonomisk hållbarhet integreras i projektet – från den första visionsskissen i planeringsprocessen till bygghandlingen och driftskedet.

För att på bästa sätt dra nytta av den kunskap som finns hos våra medarbetare bedriver vi strukturerat hållbarhetsarbete i form av FOJABgreen.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Anders Eriksson Modin