Söderpunkten, en gyllene byggsten i Helsingborgs stadsomvandling

Nu blir den äntligen av. Om- och tillbyggnaden av Söderpunkten i Helsingborg har fått sitt startskott.

Staffan Premmert, uppdragsansvarig och chef för FOJABs Helsingborgkontor är nöjd och glad:

– Det blir ett verkligt lyft för Söder, en utveckling som vi bara ser början på. Huvudentrén, som flyttas till torgsidan leder in i något som är mer än en vanlig shoppinggalleria, säger Staffan Premmert. Här kommer, förutom handel, att finnas aktiviteter och upplevelser både dag- och kvällstid – bland annat caféer och restauranger och en sportbar. Överst tronar en gyllene biograf, en påbyggnad med sju salonger, där fasaden kläs med guldfärgade metallskivor.

Det som från första början var ett Domusvaruhus, byggt på 60-talet och likt så många andra, får nya screentryckta glasfasader och en genomgripande ombyggnad. Totalt handlar det om cirka 10 000 kvm fördelat på kommersiell yta, parkering. I nordväst, i anslutning till torget och den nya huvudentrén ritar Staffan och hans kollegor som bäst på ett högt bostadshus. Det kommer att innehålla cirka 70 smålägenheter i 18 våningar och en takterrass för de boende med en fantastisk utsikt över sundet.

– Genom god arkitektur laddas de offentliga rummen med aktivitet. Vi skapar möjligheter för människor att mötas och det mångkulturella Söder att blomstra och ta plats, säger Staffan Premmert. Detta är bara en av byggstenarna i Helsingborgs gigantiska stadsförnyelseprojekt H+, som syftar till att förtäta och knyta ihop Söder med de nya stadsdelar som byggs i de gamla hamnområdena. Målet är att det 2035 ska finnas 5000 nya bostäder, service, arbetsplatser, handel och mycket grönska. Det är en utveckling som vi på FOJAB aktivt vill verka för.

Hela kvarteret ägs och förvaltas av Jefast AB. Skanska som fått förtroendet att bygga om Söderpunkten är nu igång med rivningsarbeten och om allt går planenligt står de kommersiella delarna klara i slutet av 2017. Därefter följer bostadshuset som beräknas stå klart ett år senare.