Rådhus Skåne invigt

Den 21:a mars var det inflyttningskalas i nya Rådhus Skåne i Kristianstad. Till musik och invigningstal tog 700 medarbetare och förtroendevalda sin nya arbetsplats i bruk. I en ny byggnad bakom till stor del bevarade äldre fasader möts från och med nu Region Skåne och Kristianstad Kommun till vardags.

Arkitekten bakom projektet, Greger Dahlström på FOJAB arkitekter, var en av invigningstalarna:

— Målbilden enligt programmet, som presenterats löd: ”en öppen och tillgänglig mötes- och arbetsplats, som stimulerar till förnyelse, och öppnar för engagerande möten för medborgare och kollegor”. Vår översättning av detta till en arkitekturvision skulle kunna formuleras: En modern, effektiv och flexibel byggnad, som exteriört och interiört utstrålar öppenhet, genomsiktlighet och tidlöshet.

Bakom beslutet att förlägga Rådhus Skåne i Kristianstads centrum och i omedelbar anslutning till järnvägsstationen finns en önskan om närhet till medborgarna. En hållning som på olika sätt också kommer till uttryck i arkitekturen.

— Den nya entrén mot Stora Torg vill vara den monumentala ingångens motsats – ett odramatiskt möte med besökaren. Det stora medborgarfönstret signalerar välkomnande öppenhet och transparens, säger Greger Dahlström.

Väl inne blir man som besökare glatt överraskad. Kvarterets klassiska, ganska slutna fasader omsluter ett helt nybyggt modernt kontor som flödar av ljus.

— Lika betydelsefullt som dagsljus, är möjligheten till utblickar, som gör att man kan känna dygnsrytmen och följa vädrets växlingar. Det öppna kontoret och glasväggarna ger siktlinjer kors och tvärs både horisontellt och vertikalt genom huset mot omgivningarna, säger Greger Dahlström.

Läs mer om projektet