Mobilia – från handelsplats till stadsdel

Mobilia, ett av Malmö äldsta köpcentra, har byggts om och blivit en ny och spännande stadsdel. Tunga tegelhus från förra sekelskiftet, en gång byggda för textilindustri, har vaskats fram under lager av korrugerad plåt och kontrasterar nu mot nya byggnader i stål, glas, tegel och trä. Det som för några år sedan var två enplansbyggnader omgivna av stora parkeringsplatser är nu en levande stadsdel med verksamheter av olika slag. Här finns affärer, restauranger, service, kultur och föreningslokaler, och mitt i allt två höghus med bostäder och utsikt över hela Öresund. Det är FOJAB + JAIS arkitekter i samarbete som har ansvarat för om- och tillbyggnaden av Mobilia, och omvandlingen från köpcentrum till ett stadskvarter. Den sista etappen i denna ombyggnad invigdes med stor fest 26 september.

Kvinnoarbetsplats
I de äldsta delarna av Mobilia har det funnits verksamhet i över 100 år. Ursprungligen användes området för textilindustrin och Manufakturaktiebolaget i Malmö. I de nya fabrikerna fanns stora vävsalar under de brutna sågtandstaken, där mer än 3000 människor, främst kvinnor, arbetade. 1968 gjordes byggnaderna om till Malmös första köpcenter Mobilia, som idag är Nordens efter NK bäst säljande köpcentrum.

Vid utformningen av det nya Mobilia har det varit viktigt att bevara spår från områdets historia. Collage har varit ett nyckelord under arbetet. Fasaderna har utformats som materialkompositioner som länkar samman nutid med historia. Här finns bland annat en variation av olika röda tegelförband med närmast textila kvalitéer i uttrycket. I samspelet mellan de nybyggda delarna och de bevarade byggnaderna får projektet sin unika identitet:

— Genom att blanda moderna material och uttryck med spår från områdets historia har vi lyckats skapa en alldeles speciell atmosfär, som verkligen skiljer Mobilia från övriga köpcentrum och stadsdelar i Malmö, säger Mats White, ansvarig arkitekt på JAIS arkitekter.

Grafisk betong
För att förmedla byggnadens historia har man använt fotografier på olika sätt. På parkeringshusets fasad har ett gammalt foto på bomullshantering vid Manufakturaktiebolaget rastrerats till perforerad plåt. Många av interiörerna får sin karaktär av de fotoförstoringar som täcker flera av väggarna. Det mest speciella inslaget är kanske de kvinnogestalter i grafisk betong, som ställs under de nya skärmtaken, som vore de karyatider.

— Vi tog tidigt kontakt med ett företag i Finland, Graphic Concrete, som genom att översätta fotografier till formsättningsmönster kunde överföra bilderna till betong. När jag funderade över lämpliga motiv, så kom jag att tänka på en av Malmös kvinnliga modeller, som är god vän till min familj. Korten var fulla av liv och med vackra kläder från 50- talet. Inga motiv kunde passa bättre i en gammal textilfabrik än dessa, säger Per-Aage Nilsson, ansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

Ett beprövat koncept
JAIS Arkitekter kontrakterades 2007 av byggherren Atrium Ljungberg som ett resultat av ett parallellt arkitektuppdrag. Syftet med uppdraget var att visa på framtida expansionsmöjligheter för Mobilia, och att ge förslag till gestaltning. JAIS  vinnande planförslag går ut på att bygga vidare på den befintliga stenstaden och integrera köpcentrumet i stadsväven. Därigenom gör man området till en vital och tillgänglig del av staden.

— Nu när det hela invigts känns det som att den ursprungliga ambitionen fullföljts på ett bra sätt, säger Per Aage Nilsson och får medhåll av Mats White. Och när man tänker efter så har ju städer byggts på det här sättet alltid; människor har mötts på handelsplatser som efterhand permanentats och genererat behov av bostäder och service. Detta har tagit form i byggnader, gator och torg – nästan som på Mobilia.

Mobilia CDE
Byggnadsår: 1899
Om och tillbyggnadsår: 2010-2013
Om- och tillbyggnad: ca 65 000 kvm BTA.

Byggherre: Atrium Ljungberg genom Anders Murmark, marknadsområdeschef
Projektansvarig arkitekt: Per-Aage Nilsson, FOJAB arkitekter och Mats White, JAIS arkitekter
Övriga medverkande: JAIS Arkitekter: Mathias Persson, Ulrika Essner, Karl Johan Holmberg, Jonas Johansson. FOJAB Arkitekter: Andreas Jentsch, Alfred Årfelt, Nina Lindén, Kristina Fors, Anna Neuhauser, Lars-Aage Nilsson.

För mer information kontakta:
Viveca Rosencrantz
Arkitekt SAR/MSA, PR-ansvarig FOJAB arkitekter
viveca.rosencrantz@fojab.se
+46 (0)761-16 81 10

Karl Johan Holmberg
Arkitekt SAR/MSA, pressansvarig JAIS arkitekter
karljohan.holmberg@jais.se
+46 (0)42-14 92 33

FOJAB arkitekter är ett av landets största arkitektföretag. Vi är 100 kvalificerade medarbetare, organiserade för att möta våra kunders behov. Verksamheten omfattar utformning, planering och projektering av områden, byggnader, lokaler och inredning. Vår vision är att med passion för arkitektur skapa den hållbara staden där människor och verksamheter växer tillsammans.

JAIS Arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitektkontor. Kontoret är beläget mitt i Helsingborg och sysselsätter för närvarande 15 personer, som arbetar med alla typer av projekt.