​Kontorshuset Dungen nominerat till Stadsbyggnadspriset i Malmö

På fredagsmorgonen tillkännagav Malmö stad vilka byggnader som är nominerade till Stadsbyggnadspriset. Kontorshuset Dungen i Hyllie är ett av de nominerade bidragen och FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kontorshuset Dungen ligger vid Hyllie station. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för kontorshusets utformning.

– Dungen är gestaltat med höga miljöambitioner som utgångspunkt. På plats upplevs det genom att byggnaden sluter sig mot söder och öppnar sig mot norr, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Byggnaden har fått sitt namn från den skogsdunge som ursprungligen låg på platsen, och som har återuppstått i form av tre stora träd som välkomnar inuti byggnaden vid huvudentrén. Två mindre träd finns högre upp i atriet.

Till stora delar huseras Dungen av Tullverket och inredningen har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

– Det har visat sig att Tullverket även vill ha denna inredning som standard i sina kommande projekt, vilket såklart är ett gott betyg som vi är stolta över, säger Lisa Mannheimer, ansvarig inredningsarkitekt på FOJAB.

Dungen ägs av fastighetsbolaget Wihlborgs, vars vd Ulrika Hallengren avslutar:

– När vi bygger nya hus är det viktigt för oss att skapa både en levande stadsmiljö och en riktigt bra arbetsmiljö för dem som arbetar i husen. I Dungen har vi varit måna om att skapa en nära och varm miljö interiört som motvikt till den storskalighet som kan upplevas i området. Kvarteret är nedbrutet i form och tillför kvaliteter till platsen i alla väderstreck även exteriört.

Juryns motivering:
”Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

Om Malmö stads Stadsbyggnadspris
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Bedömningen grundar sig på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. Årets pris delas ut på Stadsbyggandets dag den 6 september.

Fakta om Dungen
Plats: Kv. Gimle 1, Hyllie, Malmö
Omfattning: 15 000 kvadratmeter, bruttoarea
Beställare: Wihlborgs
Ansvarig arkitekt: Anders Eriksson Modin, FOJAB
Ansvarig inredningsarkitekt: Lisa Mannheimer, FOJAB
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

 

Läs mer om Dungen