FOJAB vinner tävling för nytt kvarter på Masthuggskajen i Göteborg

FOJAB vinner arkitekttävlingen som Riksbyggen och Stena Fastigheter utlyst för 150 bostäder på Masthuggskajen i Göteborg. Förslagets fokus har varit att åstadkomma ett lekfullt och värdigt kvarter som skapar attraktiva stadsrum och tar tillvara det unika läget mellan älv och storstad.

Masthuggskajen, området mellan Järntorget, Långgatorna och Göta älv, är en del av Älvstaden och ett av Göteborgs största stadutvecklingsprojekt. Masthuggskajen ska bli en plats med kontraster och stark koppling till folklivet och kulturen kring Järntorget, Långgatorna och Linnéstaden. En plats som skapar möjligheter för människor i olika åldrar att mötas, umgås och samverka.

– Vi är oerhört stolta och glada över att få vara med och utveckla denna expansiva del av Göteborg med sex karaktärsfulla byggnader som bidrar till levande och attraktiva stadsrum, säger Joachim Lundquist, arkitekturchef och ansvarig arkitekt på FOJAB.

Det vinnande förslaget, Masthuggsskäret, blir ett lekfullt och värdigt kvarter som iscensätter mötet mellan höghusen och de publika terrasserna i Göta älv. Förslaget innefattar drygt 150 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter men även butikslokaler och restauranger, vilket bidrar till rörelse och stadsliv i området. Gestaltningen är baserad på sex distinkta byggnader med trappande form, som tillsammans bildar två familjer. Kvarterets terrassering och öppningar ger fantastiska utblickar mot älven. Kvarteret har även flera olika små torg med restauranger och caféer, både mot vattnet och staden.

Innergården hämtar inspiration från skärgården och blir grön och levande. En arkad omsluter gården och bildar lugna och skyddade rum där de boende kan mötas, samtidigt som passager och portiker gör att besökare lätt kan röra sig genom kvarteret.

Fasaderna utformas med tegel och inslag av stål och smide som berättar om stadsdelens historia och kvarterets läge. Terrasser och passager får detaljer i trä som tillför värme i gestaltningen. Kompositionen blir sammantaget kärv, lekfull och varierad men kanske främst av allt robust – en långsiktigt hållbar arkitektur.

– Utifrån en stark idé har vi arbetat fram ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Kvarteret har en karaktär och värdighet som tar tillvara det unika läget mellan älv och storstad. Gestaltningen berättar en tydlig historia, och förmedlar det känsliga mötet mellan höghus, kaj och bryggor, säger Stefan Johansson, arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

 

Läs mer om Masthuggskajen