FOJAB-medarbetare internationellt prisbelönta

Tävlingsbidraget ”In-Between Landscapes” har belönats med pris i den internationella arkitekttävlingen Europan 12. Bakom förslaget står Marco Pusterla och Edvin Bylander, båda medarbetare på FOJAB arkitekter. Teamet bestod även av arkitektstudenterna Madeleine Heckler, René Andersson och Emelie Dafgård.

Tävlingsbidraget belönades med delat 2:a-pris, vilket i Europan-sammanhang benämns som ”Runner-up”. Det var ett av ett 50-tal förslag som lämnats in till tävlingsområde Kalmar, där uppgiften var att utforma en ny stadsdel vid kusten, söder om staden.

Europan
 är världens största återkommande arkitekttävling. Arkitekter under 40 år från hela Europa deltar och tävlingen hålls vartannat år, nu för tolfte gången. Deltagarna kunde välja på 51 tävlingsområden – siter – fördelade på 16 länder, varav fem i Sverige.

— När vi bestämt oss för att delta i tävlingen gick vi igenom de olika siterna noga för att se vilken vi tyckte var mest intressant. Vi fastnade för den i Kalmar eftersom vi ansåg att potentialen och utmaningarna var extra stora. Området ligger mellan nuvarande E22 och utgörs av våtmarker som ofta svämmas över. Vi ville synliggöra just den här speciella platsens kvalitéer, säger teamledaren Marco Pusterla.

Kalmar växer söderut och uppgiften gick ut på att utforma en ny stadsdel för ca 3000 invånare. En utgångspunkt var kommunens principbeslut att alla stadsdelar ska vara integrerade med olika boendeformer och service.

Teamets svar på detta är en stadsdel med urban karaktär i stark relation till naturen. Våtmarken som ligger mellan bostadsområdena och nuvarande vattenfront kan lätt bli en gräns som skiljer staden från havet. I förslaget gör man den i stället tillgänglig och tydlig. Den speciella naturen blir en zon som tillfälligt får ockuperas av olika arrangemang för konst, kultur, rekreation och friluftsliv.

— Vi möter naturen genom kulturen, säger Edvin Bylander, Marcos tävlingspartner. Genom att tillföra olika enkelt byggda element som till exempel spångar, plattformar och paviljonger gör vi platsens föränderlighet synlig. Om hundra år har havsytan höjts till en annan nivå. Då ligger de bostäder vi tillfört precis vid en kajkant, och den här zonen är bara ett minne.

Det är inte första gången FOJAB-medarbetare belönas i Europan-sammanhang. För fyra år sedan vann Marco Pusterla första pris i Europan 10 i Lerum tillsammans med Jesus Mateo. I Europan 11 fick Anders Eriksson i ett team med arkitektstudenterna Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg delat första pris i Simrishamn. Projektet i Lerum har, så här långt, lett till ett kvalitetsprogram som Lerums kommun tagit fram tillsammans med FOJAB arkitekter.

— Europan är ett väldigt bra tillfälle att utmana sig själv och sin kreativitet. Tävlingen baseras på ett konkret projekt, men blir också ett bidrag till debatt om arkitektur på en internationell nivå. Det är väldigt intressant att titta tillbaka på tidigare Europantävlingar. Mycket av det vi ser i dagens arkitektur påminner om tävlingsförslagen för 10-15 år sedan, säger Marco Pusterla.