FOJAB lanserar rörelseverktyg tillsammans med Riksidrottsförbundet

Idag lanseras den första versionen av Rörelsefaktor – ett verktyg som ska göra det enklare att integrera idrott och rörelse i stadsmiljön och samhällsplaneringen. Rörelsefaktor är skapat av FOJAB och Riksidrottsförbundet, och verktyget kommer redan från start att användas i flera pilotprojekt.

Forskning och undersökningar visar att den fysiska aktiviteten bland befolkningen minskar både bland vuxna och barn. Ytor för idrott och rörelse är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig, och är en viktig faktor för förbättrad folkhälsa. Målet med arbetet har varit att bättre integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

– Med hjälp av verktyget kan vi tydliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar fysisk aktivitet och ge en helhetsbild för alla olika typer av rörelse. Ett sådant här gemensamt ramverk underlättar också för samverkan mellan olika roller och aktörer, vilket är centralt för att uppnå ett bra resultat, säger Emma Pihl, initiativtagare till Rörelsefaktorn och arkitekt på FOJAB.

Rörelsefaktorn kan användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. För många andra frågor inom samhällsplaneringen finns det regler eller riktlinjer att förhålla sig till men för rörelse finns det inte något liknande. Genom att nu presentera Rörelsefaktorn kan idrott och rörelse få en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen.

– Med rätt placering, innehåll och utformning bidrar dessa ytor och funktioner till en bättre folkhälsa och till det sociala livet och gemenskapen i städerna. Det finns stor potential i att låta idrott och rörelse spela en viktigare roll i städernas utformning, säger Åsa Samuelsson, som även hon är initiativtagare till Rörelsefaktorn och arkitekt på FOJAB.

Kommuner från hela landet, Boverket, Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, byggbolag och många fler aktörer har under processen bidragit med expertkunskap.

– Vi är glada att så många har varit med och bidragit med sina erfarenheter till Rörelsefaktorn och att så många har varit positiva. Det visar att det finns ett behov av att arbeta med idrott och rörelse i stadsplanering och att det hittills saknats ett verktyg, säger Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet.

Rörelsefaktor finns nu att ladda ner på Riksidrottsförbundets hemsida samtidigt som verktyget kommer börja användas i skarpt läge. Riksidrottsförbundet och FOJAB kommer tillsammans med Karlshamn som är först ut att testa verktyget för att synliggöra frågor om fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Här hittar du och kan ladda ner verktyget Rörelsefaktorn