FOJAB arkitekter ritar nya idrottsarenor på anrik mark

FOJAB arkitekter har fått uppdraget att rita det nya arenaområdet i Uppsala, Studenternas. Med fotbolls- och bandyarenor och ett läge precis vid Fyrisån, blir det ett landmärke i staden. Den stora fotbollsarenan ska uppfylla Allsvenskt krav och UEFA-krav, men blir också allmänhetens nya mingelplats med öppna foajéer och gott om aktiviteter även mellan matcherna.

– Det här är ett härligt projekt – en öppen och aktiv arena, säger Per Aage Nilsson, ansvarig på FOJAB arkitekter. Anläggningen ligger i ett grönskande idrotts- och rekreationsområde. Man ska kunna flanera genom de öppna foajéerna, ta ett workoutpass, äta en bit mat eller slå sig ner på läktaren i solen för att titta när hemmalaget tränar.

FOJAB arkitekter, som varit med och ritat Swedbank Stadion i Malmö, inbjöds redan 2011, som ett av tre kontor, till en tävling med syftet at utreda hela Södra Åstråket, ett område som sträcker sig längs Fyrisån och gränsar till sjukhusområdet i öster. Det handlade om arenor för fotboll och bandy och andra publika lokaler, men också om en utveckling av parkrummet invid Uppsala Stadsträdgård. Dessutom ny infrastruktur som kopplar området till innerstaden med broar över ån. Nu, några år senare, har FOJAB arkitekter, i hård konkurrens, kammat hem det fortsatta uppdraget.

– Ja, det var många som ville rita arenor, så det här är riktigt kul – vi hade ingen självklar biljett in, säger Per-Aage Nilsson, som är specialist på den här typen av arkitektur. Arenor är komplicerade byggnader, mycket på grund av flödena och logistiken. Men det är också intressanta mötesplatser där man hanterar stora rumsvolymer, siktlinjer, säkerhet, och ljud. Idrottsmässigt är det också spännande, framför allt här i Uppsala där fotbollsarenan också är hemmalagets träningsplats. Bandyn, som man ju mest kopplar Studenternas till, får en ny inomhusarena, i närheten av fotbollsarenan.

Uppdraget omfattar nu, förutom fotbolls- och bandyhall, gestaltning av det omgivande parklandskapet, arenatorg, restaurang, kontor, parkering och andra lokaler för sport och rekreation. Fotbollsarenan ska byggas i etapper, med en första del som rymmer runt 10 000 åskådarplatser, med möjlighet till framtida expansion. Bandyarenan planeras för en publik på 4500 personer. Sportfastigheter, ett kommunägt bolag, står som beställare, och det hela planeras vara färdigt 2017.