BSK + FOJAB samverkar om Helsingborgs Lasarett

BSK Arkitekter ansvarar tillsammans med FOJAB arkitekter för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts stora huvudbyggnad. Uppdraget är ett resultat av BSK:s och FOJAB:s överenskommelse om samverkan på vårdbyggnadsmarknaden i södra Sverige. FOJAB arkitekter är nu aktuella för tävlingsvinsten om Science Village Scandinavia i Lund. Man har även uppmärksammats för Rådhuset i Kristianstad, som nyligen fick utmärkelsen Årets bygge 2015. BSK Arkitekter har satsat framgångsrikt på tävlingar inom vårdbyggnad. Bland uppdragen finns den nya rättspsykiatriska anläggningen i Trelleborg, och man tävlar även tillsammans med ett danskt team om det nya psykiatriska centret i Bispebjerg utanför Köpenhamn.

– Det är ett stort ansvar och väldigt inspirerande att bygga om en så viktig och välkänd byggnad i Helsingborg. Ombyggnad med verksamhet i drift är något av det mest komplexa man kan ta sig an, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

Det är mångmiljardbelopp som nu satsas på förnyelse av vårdbyggnaderna i regionen. Under det närmaste 10 åren kommer bara Helsingborgs Lasarett att genomgå en total ombyggnad till ett beräknat värde av 4,5 miljarder. Även sjukhusen i Lund och Malmö står inför omfattande ombyggnadsprocesser. Regionservice är uppdragsgivare.

BSK och FOJAB arbetar nu med projektering för Helsingborgs Lasaretts östra flygel. Det är första steget i en stor omvandling av hela huvudblocket av lasarettet med sin karakterisiska kryssform.

Förutom de interna funktionerna kommer även fasaderna att göras om. Arbete med ytterligare flyglar planeras, och även lågdelar ska byggas om för operation, bilddiagnostik och öppenmottagningar.

– Vårt framgångskoncept är att vi tillsammans har en lång erfarenhet av stora, komplexa projekt, i kombination med att vi vet hur man bygger väl fungerande arbetsplatser och skapar läkande miljöer. Det är anledningen till att Region Skåne ger oss förtroendet att utveckla framtidens vård, säger Anna Bergström, vice vd på BSK Arkitekter.

Helsingborgs Lasarett ska i och med ombyggnationen utvecklas för att kunna motsvara framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. En utmaning är att skapa en generell och flexibel struktur som kan byggas om för att kunna fungera på olika sätt under lång tid.

Både BSK Arkitekter och FOJAB arkitekter har lång erfarenhet av stora och komplexa projekt. Efter arbetet med Helsingborgs lasarett, som beräknas stå helt klart först 2022, kan man lägga ytterligare ett till raden av meriterande uppdrag.

Läs mer om projektet