Menu

Proto

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av AF Bostäder att utveckla och projektera ett nytt kvarter med studentlägenheter på Kämnärsrätten i Lund. De gamla studentbostäderna i två plan rivs för att ge plats åt nya hus för fler studenter.

De nya husen har ett gemensamt grundupplägg, med långa korridorer och fyra grundtyper av lägenheter. Två av dessa är i etage och utnyttjar den stora takvolymen maximalt. Huskropparnas vitt skilda dimensioner samt ett mönster av gröna skivor och fönster, skapar variation i gestaltningen. Viktiga detaljer studeras med stor omsorg för att uppnå en god kvalitet som förmedlar husens stilrena och konsekventa formgivning.

Hållbara och tåliga material är nödvändiga i en miljö där många kommer att bo och röra på sig. Omflyttningen i studentbostäderna är stor och ställer stora krav på in- och utvändiga lösningar. Fasaden består av galvaniserad stålplåt och färgade fibercementskivor, material som är både tåliga och underhållsfria. Plåten måste galvaniseras på en fabrik, så att alla skivor kapas, förborras och behandlas innan de levereras till byggarbetsplatsen. En viktig aspekt av FOJABs arbete har därför varit att hitta en bra balans mellan variation, hantering och prefabricering.

Fakta

Projektnamn: Proto
Beställare: AF Bostäder
Plats: Lund
Omfattning: 10 000 m², 185 lägenheter
Status: Pågående
Kontaktperson:

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Alberto Tenti

Arkitekt SAR/MSA

Catarina Boström

Arkitekt MAA

Sara Mårtensson

Byggnadsingenjör

Torgil Nilsson

Byggnadsingenjör

Ulrika Sellin

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord