Strukturplan Ljungskogen

Strukturplan Ljungskogen

Strukturplan Ljungskogen

Varsamt placerade i naturen, i en dämpad färgskala och med havet som granne. FOJAB har gestaltat ett tillägg till befintlig bebyggelsestruktur i Ljunghusen, Vellinge. Förslaget ger en blandad bebyggelse med olika typer av bostäder om totalt 100 bostäder.

En utgångspunkt har varit att bevara naturmarkskaraktären i området. Den nya bebyggelsen består av radhus, flerfamiljshus och småhus, som placeras med stor hänsyn till befintlig vegetation och marknivåer. Hänsyn har också tagits till den framtida havsnivåhöjningen genom att husen delvis placerats på pelare. Träfasader ansluter till naturen och färgsättningen domineras av dämpade jordfärger som grå, brun och svart.

De fem flerbostadshusen får tre våningar och indragen takvåning, i uppbrutna volymer som skapar variation i fasaden och ger utblickar åt flera väderstreck. Liksom de angränsande prisbelönta Opushusen, även de ritade av FOJAB, byggs flerbostadshusen på pelare som ger ett intryck av att de svävar över det orörda landskapet. Under husen ryms parkering. Genom att lyfta huset på pelare kan alla lägenheter få ta del av utsikten, samtidigt som bilarna inte dominerar i gatubilden. Med området tillförs nya kvaliteter.

Mellan husen löper gröna kilar som bidrar till att släppa in naturen, havet och ljuset i området samtidigt som de ger möjlighet att bevara befintlig vegetation. Känslan ska vara att naturen omsluter husen och vandrar in i trädgårdar och mellan bostadshusen. Småhusen ansluter med sina 1–2 våningar till skalan hos den befintliga villabebyggelsen i öster. Husen förses med terrasser som tar upp nivåskillnaderna i terrängen och har bara naturmark mellan sig.

Radhusen kan definieras som ett upplyft atriumhus med muromgärdad trädgård. Den sociala, publika delen finns i bottenvåningen och en ovanvåning med privata rum som alla får utsikt mot havet. Radhusen ligger saxade i grupper om fem utmed huvudgatan i söder, med utblickar mot skogskilarna.

I områdets nordöstra del, innanför banvallen vid skogens bryn, anläggs en lekplats med naturkaraktär. I söder utformas en park som en glänta i skogen med en damm och en större gräsyta för aktiviteter. Parken omges av en slänt med sittmöjligheter och görs tillgänglig med hjälp av broar över dammen.

Fakta

Projektnamn
Strukturplan Ljungskogen

Beställare
AB Ljungskogens Strandbad

Plats
Ljunghusen, Vellinge

Omfattning
Ca 100 bostäder

Status
Detaljplaneskede

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Haydar Alward
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Klara Stigner
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef