P-huset Hyllie

P-huset Hyllie

P-huset Hyllie

Parkeringsanläggningen ligger nära Hyllie Station och underlättar därför för vidare färd med tåg eller buss.

Här finns 1 400 bilplatser fördelade på nio plan och cykelparkering med 1 000 cykelplatser i två plan. P-huset är bemannat och har service, verkstad, duschar och lounge i direkt anslutning till nedgången till tågspåren. I markplan finns lokaler för bland annat biltvätt och däckhotell samt en övervakningscentral för P Malmö.

Fasaden består av drygt 3600 justerbara ”glasvingar”, som kan ställas i olika mönster. Mot öster är glasen av diamantglas (järnfritt glas) och har ett keramiskt dubbelsidigt tryck med pixellerade höstlöv. Mot norr är glasen på utsidan matt vita och på insidan blankt svarta. Glasen har ett kvadratiskt format för att på bästa sätt kunna skapa en pixellerad bild genom att ställa skivorna i olika vinklar och få nyansskillnader i varje pixel.

Bakom glasfasaderna finns ett utfallsskydd av stående sträckmetall som även hjälper till med avbländning från bilarnas strålkastare för intilliggande byggnader. Mot söder finns en växtvägg med klätterväxter.

P-huset Hyllie invigdes i samband med att Citytunneln i Malmö öppnade 2010.

Fakta

Projektnamn
P-huset Hyllie

Beställare
P Malmö

Plats
Malmö

Omfattning
43 500 m²

Status
Färdigställt, 2010

Kontaktperson
Per Aage Nilsson
peraage.nilsson@​fojab.se
+46 706 - 29 24 23

Projektgrupp

Alper Sjöstrand
Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig

Andreas Jentsch
Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéchef

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef