MAX IV

MAX IV

MAX IV

2010 valdes FOJAB arkitekter, efter parallella uppdrag, till att gestalta och projektera universitetets synkrotronljusanläggning MAX IV.

För MAX IV:s rumsliga organisation ligger fokus på forskarnas funktionella krav på anläggningen samt platsens och omgivningens egenskaper. Alla olika byggnadsdelar har således sina specifika utformningskrav med hänsyn till funktion, omfattning och livslängd. Några är skräddarsydda medan andra har generell gestaltning för att rymma ännu inte fullt definierade behov.

De underjordiska delarna byggs i kraftiga dimensioner av armerad betong och utgör en trög massa vilket begränsar fortplantningen av omgivningens vibrationer, ger temperaturstabilitet och skydd mot att oönskad strålning läcker ut till omgivningen.

Kontorsbyggnaden utformas i vita plåtkassetter med horisontellt skydd för fönster. Experimenthallen i taklanternin med borstad aluminiumyta och de övriga byggnaderna i vita betongfasader, vilket tillsammans med det böljande landskapet bidrar till att göra MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Kontorsbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, Green Building samt den högsta nivån inom Breeam – Outstanding.

 

Skånes Arkitekturpris 2016

Årets MiljöprisBetonggalan 2015

Vinnare MIPIM Awards Best Futura Project 2014

Läs mer om projektet här

Se filmen om MAX IV på Vimeo

Fakta

Projektnamn
MAX IV

Beställare
Peab Sverige AB

Plats
Lund

Omfattning
49 500 m²

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Janis Kursis
janis.kursis@​fojab.se
+46 702 - 42 80 29

Projektgrupp

Janis Kursis
Arkitekt SAR/MSA

Greger Dahlström
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Ulf Kadefors (1953-2012)
Arkitekt SAR/MSA

Göran Hellquist
Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Jonas Ruthblad
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Mikael Stemell
Högskoleingenjör

Kerstin Sigbo
Arkitekt SAR/MSA

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Pontus Tebäck
Arkitekt MSA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Kajsa Sundqvist
Arkitekt SAR/MSA, civilingenjör

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef

Edvin Bylander
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJAB lab

Olivier Gras
Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Lars Nilsson
Arkitekt

Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Felix Gerlach
Fotograf

Ville Hising
Grafisk formgivare