Idrottsområde Söder Kristianstad

Idrottsområde Söder Kristianstad

Idrottsområde Söder Kristianstad

FOJAB har utformat ett funktionellt och attraktivt idrottsområde i anslutning till Kristianstad Arena. Projektet var en totalentreprenad med partnering, där uppdragsgivaren, entreprenören, brukare samt driftorganisation bidrog med sina erfarenheter och var med och utformade projektet.

FOJAB har gjort konceptarbetet för hela området. Idrottsområdet utökades med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya tennisbanor. Den nya fotbollsarenan, med 1200 läktarplatser, uppfyller kraven för fotboll och amerikansk fotboll på elitnivå. Dessutom skapades kiosker, VIP-restaurang och omklädning.

Fotbollsläktaren är huvudbyggnad i projektet. Den har en tung bas i rå betong i bottenvåningen, med tillhörande lokaler för spelare och funktionärer. Plan två och tre kontrasterar med en lätt karaktär och är avsedda för publiken.

Kristianstad Arena stod klar 2010 men idrottsplatsen som helhet var gammal och sliten. Söder om arenan låg ett nergånget industriområde. När man rivit och inkluderat även den ytan i planen, bildades en fin koppling till Björket – ett härligt grönområde med löpslingor.

Arbetet påbörjades under hösten 2016 och stod klart 2018.

Fakta

Projektnamn
Idrottsområde Söder Kristianstad

Beställare
Kristianstad kommun och NCC

Plats
Kristianstad

Omfattning
Ca 4500 M²

Status
Färdigställt, 2018

Kontaktperson
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@​fojab.se
+46 706 - 81 58 30

Projektgrupp

Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Helsingborg

Viveka Nordh Premmert
Byggnadsingenjör

Staffan Premmert
Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect