Gjutformen 2

Gjutformen 2

Gjutformen 2

Kvarteret Gjutformen 2 i Limhamn är ett bostadskvarter som gestaltats, uppförts och förvaltas utifrån höga hållbarhetmål. Ett helhetsgrepp har tagits kring hållbarhetsaspekterna där även hyresgästerna är delaktiga.

Kvarteret är byggt kring en upphöjd gemensam innergård och rymmer 191 miljösmarta hyreslägenheter, ett kafé samt ett gym i bottenplan. Våningsantalet varierar mellan 4 och 7.

Kvartersbildning med exteriör gestaltning
Kvarterets yttervarv mot söder och öster är en tegelbyggnad som står ovanpå en sockelvåning i obehandlad betong. Det röda teglet relaterar till de befintliga röda industritegelbyggnaderna längs Limhamnsvägen, lokstallet söder om kvarteret, samt de rödteglade skolorna och bostäderna längs Packhusgatan.

Längs Gjutformsgatan i väster och norr byter fasaden skepnad ovan sockelvåningen till samma vitmålade betongelement som grannkvarteret Gjuteriet 23. De vita fasaderna hjälper till att hålla det trånga gaturummet ljust, håller ihop materialpaletten för de båda kvarteren och bidrar med klättrande grönska. Betongfasaderna har en kraftfull karaktär med synliga betongskarvar som ger ett tungt och robust intryck.

Innergården
Gårdsmiljön har olika vistelseytor för de boende, lekytor och cykelparkering. Gårdens olika nivåer är åtkomliga för alla genom ramper, trappor och låga lutningar.

Ett gynnsamt mikroklimat ger goda förhållanden för växtlighet och inbjuder till vistelse. Uppbyggda planteringskullar och större växtbäddar möjliggör för träd i olika storlekar och sorter. Dagvattnet tas hand om i öppna synliga dagvattenkanaler vilka efter ett regn ger ett porlande ljud och är en tillgång för fåglar, insekter och barnlek.

Lägenheterna
Hyreslägenheterna har genomgående öppna planlösningar med kök och förvaring integrerat i väggpartierna. Lägenheterna har råa omålade betongtak, tvåstavs ekparkett och vitkaklade badrum med svarta tak. Stora fönsterpartier ger ljusa och rymliga rum. De största hörnlägenheterna har inbyggda gaskaminer och centraldammsugare. Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luft ger ett mycket lågt energibehov. Rumshöjden är på generösa 2,7 meter – eller till och med 3,6 meter i marklägenheterna mot Limhamnsvägen. Lägre nedbyggda delar hjälper till att bilda rumsligheter.

Mobilitetsåtgärder och parkeringshissar
Mobilitetsåtgärder som ger möjlighet till ett hållbart resande har varit en viktig förutsättning. I huset finns tillgång till bil- och cykelpool, och busskort ingår i hyran. I källaren finns en kompakt bilparkering i två plan med plattformshissar. Det gör att mer yta kan användas till den gröna och inbjudande gårdsmiljön.

Fakta

Projektnamn
Gjutformen 2

Beställare
Vita Örn

Plats
Malmö

Omfattning
21 000 m² total BTA, 191 lägenheter, två lokaler

Status
Färdigställt 2021

Kontaktperson
Mattias Essner
mattias.essner@​fojab.se
+46 730 - 20 69 87

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Mattias Essner
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Handläggande arkitekt
Erik Sandberg
Arkitekt SAR/MSA

Karin Andersson
Arkitekt MSA

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Magdalena Stefanowicz
Arkitekt MSc, Miljö- och energingenjör

Ylva Petersson
Landskapsarkitekt