Docks

Docks

Docks

På ett strategiskt läge, Dockplatsen i Västra hamnen, har FOJAB ritat ett nytt landmärke i Malmö. Två slanka byggnadskroppar med 17 respektive 24 våningar ger utsikt över hav och stad åt de boende.

Byggnadens form och höjder relaterar till platsens omgivningar; I öster ligger hamnbassängen och där är byggnaden som högst. Mot Dockplatsen och gästhamnen trappas byggnaden ner något, för att ansluta med fem våningar mot kringliggande byggnader och Isbergs gata, vilket är lägre än kringliggande byggnader. De två avsmalnande tornen kommer att vara karaktäristiska för huset, ge vacker utsikt från samtliga lägenheter och minimalt med skugga på Dockplatsen.

Planen är att klä huset och de två tornen med en vädertålig och robust utsida, där hela huskroppen utgörs av balkonger. Det blir totalt 170 bostäder i huset och på basens tak anläggs en trädgård som är gemensamma för de boende. I och med ett tacksamt sydvästläge skapas här en solhylla med mycket lä och ett grönskande landskap.

På den nedersta våningen i byggnadens bas finns publika utrymmen för service, butiker och restauranger. Ett atrium som nås från alla kommersiella lokaler blir byggnadens hjärta och samlingspunkt. Atriet utgör en nod i det promenadstråk som går från Klaffbron via hamnbassängens kant och diagonalt genom den nya byggnaden för att sluta vid Dockplatsen.

I mars 2019 antog Malmö stadsbyggnadsnämnd detaljplanen för byggnaden.

Fakta

Projektnamn
Docks

Beställare
JM och Wihlborgs

Plats
Malmö

Omfattning
20 000 m²

Status
Pågående

Kontaktperson
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@​fojab.se
+46 705 - 90 24 18

Projektgrupp

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Ida Stavenow
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef