Boogievagnarna

Boogievagnarna

Boogievagnarna

Boogievagnarna ritades av Jaenecke Samuelson och byggdes i början av 1950- respektive 1960-talet. De båda flerbostadshusen fick sitt smeknamn på grund av den ovanliga takformen. FOJAB har kompletterat kvarteret med ytterligare två hus som smälter in i områdets sammanhållna miljö. 

De nya husen är placerade tätt inpå den befintliga bebyggelsen, vilket ställt höga krav på den arkitektoniska anpassningen och utformningen. Boogievagnarna betraktas som viktiga modernistiska byggnader i efterkrigstidens Malmö, men även övrig bostadsbebyggelse i närområdet har en stark och tidstypisk karaktär som de båda nytillskotten förhåller sig till.

Den nya bebyggelsen består av Paviljongshuset och Kronborgshuset med totalt 57 lägenheter. Paviljongshuset står ovanpå ett underjordiskt garage, mitt mellan de båda äldre boogievagnshusen, är fem våningar högt och med en sjätte våning under det välvda taket. Paviljongshuset har ett samtida uttryck men är tydligt inspirerat av originalen avseende exempelvis volym, fönstersättning, takform och tegelförband. Placeringen av det nya huset, indraget från gatan, har gett kvarteret en omhändertagen och tydligare definierad entréplats.

Kronborgshuset är vid första anblicken en traditionell lamellbyggnad i fyra våningar med sadeltak. Volymen är emellertid vinklad och i nordost sträcker den sig in över en befintlig envåningsbyggnad. Med sitt läge hjälper Kronborgshuset till att definiera gaturummet och skyddar gården från buller. Fin detaljering och enkla material – trä, betong och tegel – ger de båda husen ett sinnligt och mänskligt uttryck, inspirerat av femtiotalets ideal.

Fakta

Projektnamn
Boogievagnarna

Beställare
MKB

Plats
Malmö

Omfattning
4000 m² BTA

Status
Färdigställt, 2019

Kontaktperson
Pontus Tebäck
pontus.teback@​fojab.se
+46 705 - 08 35 99

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Pontus Tebäck
Arkitekt MSA

Handläggande arkitekt
Christina Enscoe
Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéchef

Katrin Johansson
Arkitekt MSA

Oskar Svahn
Arkitekt

Tobias Lundkvist
Arkitekt SAR/MSA

Felix Gerlach
Fotograf

Johannes Alm
Fotograf