Fabriken – när ett plus ett blir mer än två

Klimatet, klimatet, klimatet. Bygg- och fastighetssektorn står för en avsevärd del av de totala klimatutsläppen, ett faktum vi alla är väl medvetna om och brottas med. Det innebär också stora möjligheter att påverka för den som är öppen för nya idéer och kreativa innovationer.

Så hur gör man? Hur går vi från ord till handling?

Vi menar att vägen fram är ett nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och beställare. Utmaningarna vi står inför är så komplexa att vi behöver varandra. Det är så vi når längre. Summan är mer än delarna. Och det är så vi jobbar på FOJAB.

För oss är goda relationer grunden. Förtroende för varandra och varandras kompetenser är något som byggs upp över tid. Vi har gjort en film som visar vi hur vi tillsammans med våra samarbetspartners Otto Magnusson och HUB Park tar oss an hållbarhetsutmaningarna i Fabriken, ett kombinerat kontors- och mobilitetshus i Hyllie.

Se filmen och bli inspirerad!