Proto – ett nytt kvarter med studentlägenheter på Kämnärsrätten i Lund

FOJAB har utvecklat och projekterat Proto, som är en del av ett av Sveriges största studentbostadsområden.

De gamla studentbostäderna i två plan har gett plats åt nya hus för fler studenter.

Proto består av tre byggnader i tre till sex våningar. Husen har stora sadeltak som rymmer ytterligare två våningar med smarta etagelägenheter. Där kan goda vänner dela boende och ändå känna sig privata. Området består av sju nya kvarter med studentbostäder, grönskande utemiljöer och stort hållbarhetsfokus.

De nya husen har långa korridorer och fyra grundtyper av lägenheter. Två av dessa är i etage och utnyttjar den stora takvolymen maximalt. Huskropparnas vitt skilda dimensioner samt ett mönster av gröna skivor och fönster, skapar variation i gestaltningen och stor omsorg har lagts vid viktiga detaljer för att uppnå en god kvalitet som förmedlar husens stilrena och konsekventa formgivning.

Hållbara och tåliga material är nödvändiga i en miljö där många bo och röra på sig. Omflyttningen i studentbostäderna är stor och ställer stora krav på in- och utvändiga lösningar.

Fasaden består av galvaniserad stålplåt och färgade fibercementskivor, material som är både tåliga och underhållsfria. Alla byggmaterial är fria från ämnen som kan vara skadliga för miljö eller hälsa, och valda för att minimera resursanvändningen.

Husen är välisolerade och har återvinningssystem som gör att energianvändningen är cirka 20 % lägre än gällande nybyggnadskrav. Den energi som används är till mer än 90 % förnyelsebar och enligt nuvarande prognoser nås 100 % till år 2020.

 

Fakta om Proto

Beställare: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 6 850 m2
Antal lägenheter: 185
Antal boende: 307
Lägenhetstyper: 1–3-rumslägenheter
Plats: Kämnärsvägen, Lund
Totalentreprenör: NCC

För ytterligare information:
Mattias Hedberg Ek
mattias.hedberg-ek@fojab.se
+46 702 – 18 43 32

Press:
Pauline Berndtsson
pauline.berndtsson@fojab.se
+46 720 – 50 53 57