P-huset Dockan

P-huset Dockan

P-huset Dockan är en mobilitetsanläggning i centrala Västerås, med en innovativ fasad av tredimensionella aluminiumpaneler. Fasaden består av 378 bockade plåtar som tillsammans skapar böljande vertikala linjer och ytor längs fasaden. Byggnadens placering vid Mälaren och dess glittrande vattenyta har gett inspiration till en artikulerad och unik fasadutformning, som fångar och reflekterar himmelsljuset.

Kvällstid, när parkeringshuset tänds, framträder små perforerade hål i plåtens yta som vattenstänk. Den innovativa bockningstekniken har utvecklats i prototypstadie i tätt samarbete mellan FOJAB och Plåtexpressen, delvis som en monter till Plåt16 i Göteborg. Tekniken har nu tagits vidare till applicering i full skala av FOJAB och LW Sverige AB. För att på ritbordet kunna förstå hur fasaden kommer att se ut färdigställd, och vilka former som är möjliga att bocka, har en digital modell av bock ningsprocessen tagits fram som simulerar plåtens verkliga beteende. Med hjälp av bockningtekniken kan uttrycksfulla fasader skapas med relativt enkla medel på ett resurseffektivt sätt, och bidra till ökad omsorg i den byggda miljön.

Mobilitetshuset fungerar som en mötesplats och identitetsskapare för närområden, med gym och bageri i bottenvåningen, bilpoolsbilar för samnyttjande och en hög andel parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbilar.

Utmärkelse:
Finalist Plåtpriset 2021

Däcket

Däcket

Däcket är en parkeringsanläggning med sex våningar ovan mark och en nedgrävd del. Samtliga plan är sluttande och det finns goda möjligheter till laddning av el- och hybridfordon. Vid gestaltningen har stor hänsyn tagits till tryggheten, vilket avspeglar sig genom belysning och glasade ytor i bland annat hissarna. Infart och trapphus är placerade utifrån trafiksäkerhet och komfort.

Byggnadens fasader består av enkla och robusta material som tål tidens tand. Fasadens trä kommer långsamt att gråna och smälta samman med husets platsgjutna betong. Parkeringsplanens fasader är klädda med rombiskt bärverk som bär upp limträ och sträckmetall och som får byggnaden att ändra karaktär mellan dag och kväll.

Mot grannfastigheten utgörs fasaden av betong med matrisgjutet mönster. Fasadens uppbyggnad är inspirerad av segelduksstruktur och knyter an till platsens kontakt med vattnet och småbåtshamnen.

Bottenvåningen är planerad att husera andra funktioner än parkering, som till exempel den befintliga livsmedelsbutiken, som bidrar till en levande stadsmiljö.

P-huset Hyllie

P-huset Hyllie

Parkeringsanläggningen ligger nära Hyllie Station och underlättar därför för vidare färd med tåg eller buss.

Här finns 1 400 bilplatser fördelade på nio plan och cykelparkering med 1 000 cykelplatser i två plan. P-huset är bemannat och har service, verkstad, duschar och lounge i direkt anslutning till nedgången till tågspåren. I markplan finns lokaler för bland annat biltvätt och däckhotell samt en övervakningscentral för P Malmö.

Fasaden består av drygt 3600 justerbara ”glasvingar”, som kan ställas i olika mönster. Mot öster är glasen av diamantglas (järnfritt glas) och har ett keramiskt dubbelsidigt tryck med pixellerade höstlöv. Mot norr är glasen på utsidan matt vita och på insidan blankt svarta. Glasen har ett kvadratiskt format för att på bästa sätt kunna skapa en pixellerad bild genom att ställa skivorna i olika vinklar och få nyansskillnader i varje pixel.

Bakom glasfasaderna finns ett utfallsskydd av stående sträckmetall som även hjälper till med avbländning från bilarnas strålkastare för intilliggande byggnader. Mot söder finns en växtvägg med klätterväxter.

P-huset Hyllie invigdes i samband med att Citytunneln i Malmö öppnade 2010.

Fullriggaren

Fullriggaren

I Malmös nya stadsdel Fullriggaren har FOJAB ritat ett parkeringshus med butikslokal i bottenvåningen.

P-huset har en tydlig miljöprofil som innefattar solcellsfasad, elbilsparkeringar och en bilpool som de boende i området har gratis medlemskap till de första åren.

Husets fasader består av inspända metallnät, perforerade plåtar, samt en betongvägg med klätterväxter och gula fågelholkar – något som bidrar till områdets grönska och biologiska mångfald.