Lunds tingsrätt finalist till Plåtpriset 2019

Lunds tingsrätt finalist till Plåtpriset 2019

På fredagseftermiddagen tillkännagavs finalisterna till PLÅTPRISET 2019. Lunds tingsrätt, med sin karaktäristiska kopparfasad och ritad av FOJAB, är en av fem finalister.

PLÅTPRISET är ett hederspris, som delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen delas ut en gång per år i samband med arkitekturevenemanget PLÅT. Inför årets utdelning har Lunds tingsrätt valts ut till ett av finalbidragen.

– Vi känner stolthet över att vårt arbete med Lunds tingsrätt ytterligare en gång uppmärksammas, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

PLÅT är ett evenemang tillägnat metallfasader och framtidens arkitektur. Seminariedagens syfte är att lyfta fram metallfasadernas möjligheter, inspirerande arkitektur och innovativa fasadlösningar i världsklass. Varje år samlar PLÅT cirka 300 verksamma arkitekter.

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Flera röster om arkitektur på FOJABs arkitektursalong

Flera röster om arkitektur på FOJABs arkitektursalong

Vad är god arkitektur? Har modernismen kommit in i en återvändsgränd? Arkitekternas smak kontra folkets?

Med dessa frågor bjöd FOJAB in till arkitektursalong på kontoret i Stockholm. Ett 100-tal inbjudna slöt upp, deltog i samtalen och lyssnade på en namnkunnig panel bestående av Joakim Larsson, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm, Martin Rörby, Arkitekturhistoriker, tidigare sekreterare i Skönhetsrådet, Britta Blaxhult, Mark- och förvärvschef, Einar Mattsson och Ola Broms Wessel, Arkitekt, Spridd. Robert Lavelid från FOJAB var moderator och inledde med att betona vikten av debatt och att FOJABs återkommande salonger är viktiga för just debatten och att diskutera arkitektur.

Varför är många i Sverige arga på det som är nytt? Varför tror man att arkitekterna har fritt spelrum att göra som de vill och att de därför bara ritar trista lådor? Är det som är nytt automatiskt fult?

Många frågor ställdes inför arkitektursalongen och flera tankar och idéer kring arkitektur lyftes under kvällen. Martin Rörby menade att man ska passa sig för att hamna i diskussionen om fin och ful arkitektur och Joakim Larsson lyfte fram de höga krav som ställs på politikerna när det gäller att lyssna och visa hänsyn, då arkitektur handlar om människors trygghet och miljö.

Det var flera inspel från åhörarna vilket gav liv i diskussionen. Journalist Elisabet Andersson, SvD skrev en artikel i ämnet, publicerad 27 januari, och som bland annat refererade till FOJABs salong. Moderator, Robert Lavelid, har skrivit ett blogginlägg som berör flera av frågorna som togs upp på arkitektursalongen. Läs gärna inlägget här: Arkitekterna måste sluta stoppa huvudet i sanden

Den som vill ta del av arkitektursalongen kan se valda delar i denna film: FOJABs arkitektursalong

FOJAB fortsätter med arkitektursalonger på kontoren i Stockholm, Helsingborg och Malmö med olika teman varje gång.

 

För ytterligare information:
Robert Lavelid
robert.lavelid@fojab.se
+46 733 – 42 50 07

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB förstärker med två erfarna arkitekter med fokus på stadsbyggnad

FOJAB förstärker med två erfarna arkitekter med fokus på stadsbyggnad

FOJAB rekryterar arkitekterna Emma Pihl och Åsa Samuelsson, som båda har lång erfarenhet av såväl stadsbyggnad som forsknings- och utvecklingsprojekt.

Emma Pihl är planeringsarkitekt med stor erfarenhet från alla delar inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Hon har särskilt fokus på översiktlig planering och tidiga skeden. Åsa Samuelsson är arkitekt med särskilt fokus på tidiga hus- och planskeden. Hon har specialistkompetens inom dialog och social hållbarhet. Åsa och Emma driver sedan 2016 Equalizer, ett forskningsprojekt kring innovativa och jämställda stadsmiljöer, tillsammans med Malmö universitet, Lunds universitet, Malmö stad och Lunds kommun.

– Vi är mycket glada att Emma Pihl och Åsa Samuelsson börjar hos oss. De har båda en gedigen och spännande bakgrund. Förstärkningen ligger helt i linje med vårt strategiska beslut med fortsatt satsning på stadsplanering, som redan idag är en betydande del av vår verksamhet, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

Emma och Åsa kommer närmast från Nyréns arkitektkontor och tillträder sina nya tjänster på FOJAB den 1:a mars.

– Vi ser fram emot att utvecklas vidare inom det vi brinner för tillsammans med så många nya och intressanta kollegor hos FOJAB, avslutar Åsa Samuelsson och Emma Pihl.

 

För ytterligare information:
Daniel Nord
daniel.nord@fojab.se
+46 706 – 87 88 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Axis kontor – nytt landmärke i Lund

Axis kontor – nytt landmärke i Lund

Under flera år har arbetet pågått med att skapa Axis nya kontor och nu är det snart dags för inflyttning. Kontoret består av ett kontorskvarter som är utformat efter framtidens kunskapsföretags behov och önskemål.

Axis nya kontor i Lund blir företagets ansikte utåt och består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

– Vi har velat skapa en profilbyggnad för Axis med identitet och stark karaktär, som samtidigt bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten, säger Andreas Blomberg, ansvarig arkitekt hos FOJAB.

Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som lokala, naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontorsytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla Ideonområdet i Lund, till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

– Det som byggs nu på Axis, men också på Medicon Village, är definitivt ett nytt kapitel i Ideons historia, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Axis värnar om sina anställda på många sätt. Utöver en attraktiv arbetsmiljö har varje anställd sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

– Tanken är att kontoret ska upplevas lite som ett hem på jobbet, med gott om ytor för de anställda att mötas och umgås med varandra, avslutar Andreas Jentsch, handläggande arkitekt, FOJAB.

 

För ytterligare information:
Andreas Jentsch
andreas.blomberg@fojab.se

FOJAB ritade Lunds nya tingsrätt – mottog Lunds stadsbyggnadspris

FOJAB ritade Lunds nya tingsrätt – mottog Lunds stadsbyggnadspris

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen mottog FOJAB Lunds stadsbyggnadspris 2018 för gestaltningen av Lunds nya tingsrätt.

– Utifrån platsens förutsättningar och ett program med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, arkitekt och vice VD på FOJAB.

1990 delades Stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun. Syftet med priset är “att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden.”

– Jag är stolt och glad över att vårt gemensamma arbete har uppmärksammats och det är mycket hedrande att vi får ta emot detta pris, avslutar Stefan Johansson, arkitekt på FOJAB.

Juryns motivering
Lund stadsbyggnadspris 2018 tilldelas arkitekterna bakom Nya Tingsrätten! En komplex byggnad, med höga krav på säkerhet och effektiva flöden, har gestaltats med fokus på såväl funktionalitet, som värdighet och transparens mot omgivande stadsrum. Gedigna och genomtänkta materialval, hög kvalitet såväl exteriört som interiört, ger en upplevelse av skulptural dynamik och omsorg från helhet till detaljer. En klassiskt ordnad arkitektur i modern kostym, där den trappade byggnadsvolymen landar vackert vid entréplatsen i söder, och vattenspegeln med dess konstverk möter Bjerredsparken på ett raffinerat sätt. Byggnaden ger både ett starkt visuellt intryck på nära håll, och utgör samtidigt en på avstånd ståtlig och viktig fond sett från Clemenstorget på andra sidan järnvägen. Nya Tingsrätten blir en viktig hörnsten i utvecklingen av Lund C. Specialfastigheter har som ambitiös och engagerad beställare tillskrivit omsorgsfull gestaltning ett högt värde och därmed har Lund berikats med ett arkitektoniskt smycke! Vi gratulerar så hjärtligt FOJAB arkitekter!

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Ny delägare i FOJAB

Ny delägare i FOJAB

Vid FOJABs senaste ägarmöte valdes Rebecca Saaby Mehlum in som ny delägare. Rebecca Saaby Mehlum har varit anställd på FOJAB i Helsingborg sedan kontoret startade 2014, där hon har varit ateljéansvarig de senaste två åren.

– Rebecca har under sin tid som ateljéansvarig tagit stort ansvar för ateljén och FOJABs position i Helsingborg. Hon har ett naturligt och tryggt ledarskap för gruppen och arbetar aktivt med arkitekturdiskussionen i sin ateljé

– Rebecca har integritet och förtroende hos de som hon har omkring sig. Hon verkar för att bygga en gemensam kultur med de övriga kontoren och vi bedömer att hon är en nyckelperson i företaget, säger VD Daniel Nord.

– Jag är tacksam för förtroendet och det är såklart roligt med fina ord på vägen i mitt arbete. Jag tycker framförallt att det är både roligt och viktigt att jag får representera Helsingborgskontoret i detta forum och ser mycket fram emot arbetet som detta för med sig framöver, säger Rebecca Saaby Mehlum.

Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA utbildad vid Royal School of fine Arts and Architecture I Köpenhamn. Rebecca arbetar med varierande arkitekturprojekt, bland annat inom retail, djursjukvård, idrott och bostäder, såsom Idrottsområde Kristianstad, olika projekt för IKEA samt bostadsprojektet Mässhaken i Helsingborg.

 

För ytterligare information:
Daniel Nord
daniel.nord@fojab.se
+46 706 – 87 88 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB ritade Sveriges modernaste domstol

FOJAB ritade Sveriges modernaste domstol

Rymlig, ljus och respektingivande. Så har Lunds nya tingsrätt beskrivits. Som en del av ”det nya Lund” väster om järnvägsspåren reser sig tingsrätten och ger staden en ny siluett. Vid invigningen närvarade justitieminister Morgan Johansson och arkitekt Kjell Adamsson från FOJAB höll ett anförande där han beskrev sina tankar och idéer när Lunds tingsrätt ritades. Efter det har han och de övriga arkitekterna som medverkat i projektet vid ett flertal tillfällen fått visa runt och berätta om arkitekturen.

– Utifrån platsens förutsättningar och ett lokalprogram med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, FOJAB.

Tingsrättens fasad består av koppar och glas som vilar på en våningshög sockel av kalksten. Med utgångspunkt i tingsrättens behov har flera entréer fördelats runt hela byggnaden och på taket finns terrasser för domstolens personal. Utanför tingsrätten reflekterar en vattenspegel in ljuset och här finner man också ett konstverk av konstnären Meta Isæus-Berlin.

Väl inomhus möts besökaren av böljande träpaneler i oljad ask. Här finns fyra säkerhetszoner för allmänheten, åklagare och nämndemän, övrig personal samt frihetsberövade personer. Allmänhetens ytor är belägna i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken utanför.

– Det var hedrande att få förtroendet att gestalta Lunds tingsrätt. Processen har varit spännande och vi är mycket stolta över resultatet, avslutar Kjell Adamsson, FOJAB.

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Klagshamns ridanläggning nominerad till Region Skånes arkitekturpris

Klagshamns ridanläggning nominerad till Region Skånes arkitekturpris

Region Skånes arkitekturpris delas ut till ett projekt som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband. Det kan till exempel handla om hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation. Klagshamns ridanläggning, ritad av FOJAB arkitekter, är ett av de nominerade bidragen till årets pris.

Vid Klagshamns udde, söder om Malmö, finns långgrunda sandstränder som är utmärkta att rida på. Här låg länge Klagshamns Ryttarsällskap i en nedlagd betongfabrik. När Malmö stad planerade en ny ridanläggning var det naturligt att bygga på samma plats som tidigare, och FOJAB fick uppdraget att rita den nya ridanläggningen.

Ridanläggningens stall och ridhus har markanta sammanhållande takytor och husens placeringar ger utblickar mot Öresund.

Beprövad byggnadsteknik kombineras med funktioner med återvunnet tegel och innovativa materialval.

– Klagshamns ridanläggning har satt fokus på en ny generation ridanläggningar som representerar god djur- och arbetsmiljö tillsammans med hållbara material, mycket dagsljus och frisk luft. Vi är både stolta och glada över att anläggningen är nominerad till Region Skånes arkitekturpris, säger Mats Molén, arkitekt på FOJAB.

Vinnaren av arkitekturpriset avslöjas på Kreativa Skåne den 22 november. Övriga nominerade är Holma torg, Malmö, av Arkitektlaget Skåne, HamnOasen, Landskrona, av STADSTUDIO och Villa Kristensson, Åhus, av Chahrour Huhtilainen.

 

För ytterligare information:
Mats Molén
mats.molen@fojab.se
+46 702 – 56 66 60

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB har ritat nya bostadsområdet Aromalund

FOJAB har ritat nya bostadsområdet Aromalund

Det urbana och moderna bostadsområdet Aromalund har skapats vid Kung Oscars bro, på gränsen mellan den centrala stenstaden och de lummiga villakvarteren i Lund.

Aromalund består av två u-formade bostadskvarter med varierande huskroppar i olika fasadmaterial på mellan fyra och sex våningsplan. Området byggs bara några hundra meter norr om centrumkärnan och passar den som vill ha närhet till allt. Namnet Aroma knyter an till platsens historia som äppelodling och i det nya området kommer ett antal Aromaträd planteras.

– När vi ritade Aromalund skapade vi fyra olika bostadskaraktärer. Dessa karaktärer bygger på fyra olika idéer på boende och avspeglar sig i allt från planlösningar, materialval, trapphus till den exteriöra formgivningen, säger Joachim Lundqvist, uppdragsansvarig arkitekt hos FOJAB.

Genom de fyra karaktärerna får bostadskvarteret variation och var och en kan hitta sin favorit. De fyra bostadskaraktärerna är:

Familjär funktion
Funktionella stadslägenheter med stora ljusa entréer. Här erbjuds en kombination av öppen planlösning för umgänge och avskilda rum för egentid.

Stilfull samvaro
Ljust och elegant boende med stora öppna sällskapsytor. Vitpigmenterade golv och köksö med vit marmorbänkskiva att samlas runt.

Klassisk komposition
För den som drömmer om en central paradvåning med rum i fil, fiskbensparkett och spegeldörrar. En känsla av förra sekelskiftets ståtliga arkitektur i en modern tappning.

Kreativt koncept
Innovativa lägenheter med stadsradhuskänsla, flertalet i etage. Öppna rumssamband i två plan och kvadratsmarta lösningar, tåliga stengolv där nere och ombonad textilmatta där uppe.

Försäljning pågår just nu för den första etappen, kvarter B, som blir områdets hjärta och består av fem hus med totalt 84 lägenheter på mellan ett och sex rum och kök. De största bostäderna rymmer hela 209 kvadratmeter, är belägna på de två översta våningsplanen och har bland annat en stor takterrass. Endast två av denna exklusiva lägenhetstyp finns och de bokades snabbt när försäljningen startade. De nya lägenhetsinnehavararna kan se fram emot inflyttning i slutet av 2020. När försäljningen av nästa etapp påbörjas erbjuds resterande ca 80 lägenheter.

Vad är Aromalund?

Antal bostäder: Totalt 165 varav 84 i första etappen.
Lägenheternas storlek: 1-6 rok, 28-209 kvm
Byggherre: Sjöson Fastighetsutveckling
Mäklare: Fastighetsbyrån Lund
Arkitekt: FOJAB

Daniella Witte, för många en välkänd inredningsdesigner, har anlitats för inredning och styling.

 

För ytterligare information:
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@fojab.se
+46 705 – 90 24 18

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Internationell toppkonferens kring digital utveckling inom arkitektur och byggteknik

Internationell toppkonferens kring digital utveckling inom arkitektur och byggteknik

Vartannat år hålls konferensen AAG – Advances in Architectural Geometry – någonstans i Europa. Nu har turen kommit till Sverige och Chalmers i Göteborg, som är värdar under några dagar i september.

Såväl svenska som internationella arkitekter, ingenjörer och matematiker kommer att delta i konferensen, där arkitektur möter matematik och ingenjörskonst. Det arrangeras även 15 workshops, ledda av forskare och praktiker från hela världen. FOJAB arkitekter tycker att konferensen är både angelägen och betydelsefull för arkitekturutvecklingen och har därför valt att gå in som sponsor.

– Det här är en av de ledande konferenserna inom området, som jag ser fram emot att delta i tillsammans med mina kollegor, säger Henrik Malm, arkitekt på FOJAB och utvecklingsansvarig i FOJABcode. Konferensen är viktig för att sprida kunskap internationellt om området Computational Design, vilket är ett specialistområde i gränslandet mellan design, digitalisering, programmering och matematik.

Flera intressanta talare medverkar, bland andra Caroline Bos, en av grundarna till UNStudio och Philippe Block, professor på ETH Zürich och ledare av Block Research Group (BRG).

Exempel på frågeställningar som ska belysas under konferensen är:

  • Hur kan vi utveckla arkitektens designprocess i en digital värld?
  • Hur möjliggjorde de digitala verktygen Louvrens tillkomst i Abu Dhabi?
  • Hur utmanar Philippe Block och Chris Williams skalkonstruktionernas gränser?

– Fältet Computational design and Production hjälper oss att undersöka och prova alternativa koncept i tidiga skeden, för att kunna göra kloka och informerade design- och produktionsval. Här behöver svenskt samhällsbyggande utvecklas. Konferensen ger oss en glimt av var internationell arkitektur och ingenjörskonst står idag, avslutar Karl-Gunnar Olsson, professor i arkitektur och teknik på Chalmers.

AAG inleds 22-23 september med workshops, följt av konferens 24-25 september.
För mer information, besök:
architecturalgeometry.org/aag18/

Om Henrik Malm, arkitekt på FOJAB:
Civilingenjörsexamen i datateknik och doktor i matematik. Forskare på biologi-institutionen i Lund, där han utvecklade nattkamerorna inspirerade av nattaktiva insekters ögon. Studerade sedan till arkitekt, med ett år på Centrum för IT och arkitektur (CITA) vid konstakademin i Köpenhamn. Har under fyra år arbetat vid Foster+Partners i London, ett välkänt kontor startat av Lord Norman Foster.

Vad är Computational Design?
Området Computational Design fokuserar på utvecklingen av nya digitala designverktyg för att skjuta fram gränserna för vad som är möjligt att designa, konstruera och bygga. Verktygen kan t.ex. hjälpa till med att skapa extra komplexa byggnadsformer eller att analysera miljöfaktorer, så som dagsljus och soltimmar, eller simulera hur människor rör sig i en byggnad. Med hjälp av dessa nya digitala verktyg skapas en integrerad designprocess som är flexibel och kan anpassa sig till projektets specifika förutsättningar och mål.

FOJABcode är avdelningen inom FOJAB arkitekter som fokuserar på design research och metodutveckling inom Computational Design. Gruppen arbetar med projekt i många olika skalor, med alltifrån simuleringsprogram för stadsutveckling, avancerade fasadgestaltningar och interiörprojekt. Gruppen undersöker samtidigt hur den digitala utvecklingen förändrar arkitektens roll, den byggda miljön och byggprocessen.

 

För ytterligare information:
Henrik Malm
henrik.malm@fojab.se
+46 766 – 69 69 57

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Malmö behöver en ny Pildammspark

Malmö behöver en ny Pildammspark

FOJAB arkitekter deltar i utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö. Utställningen visas 23 augusti – 23 september på Form/Design Center i Malmö och värdar är Sveriges Arkitekter och Form/Design Center.

I sin medverkan har FOJAB sökt svar på frågan hur en socialt hållbar utveckling kan säkerställas när staden växer och hur offentliga platser och parker ges tillräckliga värden för kommande generationer. Genom att analysera malmöbornas smultronställen har de närmat sig svaret på hur arkitekter kan skapa framtidens livsmiljöer.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och kommer att fortsätta förtätas och utvecklas med ny bebyggelse de kommande åren. Malmö är också den tätort i Sverige där flest människor måste dela på varje park och ännu fler kommer att behöva dela på samma ytor när staden växer.

– Vi har velat ta reda på vilka platser i Malmö som malmöborna tycker bäst om, vilka platser som är de riktiga smultronställena. Resultatet, och vårt förslag på framtida livsmiljöer, presenteras på utställningen, säger Magdalena Hedman, landskapsarkitekt LAR/MSA på FOJAB.

En öppen vernissage hålls torsdag 23 augusti kl. 17-19 och då finns representanter från FOJAB på plats för att berätta mer om sitt projekt, som har resulterat i en bok.

– Jag kan redan nu avslöja att vi anser att Malmö behöver en ny Pildammspark, avslutar Magdalena Hedman.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. I utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö diskuterar arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling.

 

För ytterligare information:
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@fojab.se
+46 708 – 47 05 50

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB arkitekters salong i Almedalen

FOJAB arkitekters salong i Almedalen

Tisdag 3 juli bjuder vi in till mingel, mat & dryck och intressanta samtal!

Från kl 17 bjuder vi på mat & dryck
18-19:15 Panelsamtal
Efter panelsamtalet fortsätter vi att mingla i vår trädgård
Varmt välkomna!

Bilbränder och stadsutveckling – hur hänger det ihop?

Stadsutveckling som ett verktyg för att läka samman staden

Deltagare i panelen:
Robert Lavelid, moderator, FOJAB arkitekter
Andreas Schönström, kommunalråd, Malmö stad
Anna Heide, affärsutvecklingschef, Trianon
Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen
Ilyas Hassan, talesperson, Förorter mot våld

Tid: Tisdagen 3 juli kl. 17 och framåt
Plats: FOJAB arkitekters trädgård, Södra Kyrkogatan 5
med ingång från Klosterbrunnsgatan 8
Anmälan: Skicka mail till Magdalena Hedman

Mer information hittar du i Almedalsappen!
 

Neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett står färdig

Neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett står färdig

I mars öppnade Helsingborgs nya neonatalavdelning i den Östra flygeln på lasarettet. FOJAB arkitekter har i samarbete med BSK arkitekter utformat en modern intensivvårdsavdelning för att möta dagens och framtidens neonatalvård med fokus på patient- och familjecentrerad vård.

Intensivvårdsavdelningen är till för barn som föds för tidigt eller på annat sätt är sjuka och behöver behandling efter födseln. Den nya neonatalavdelningen är byggd för totalt tolv vårdplatser. Av dem är fyra IVA-salar, sju vårdplatser är samvårdsplatser för mamma och barn och ett är isoleringsrum.

FOJAB fick uppdraget att utforma en avdelning som kan möta dagens och framtidens krav på en effektiv och trygg vårdverksamhet och inte minst, en så behaglig miljö som möjligt för de föräldrar som kommer att vistas på avdelningen. De gamla lokalerna var trånga och utformningen var inte i linje med modern neonatalvård. Dagens neonatalvård sätter barnet och familjen i centrum och menar att föräldrarna skall vara tillsammans med sitt barn under hela vårdtiden. Det ska också finnas möjlighet till samvård, d.v.s. att den sjuka mamman kan vårdas på samma rum som det nyfödda barnet.

– Ombyggnaden är en viktig framtidssatsning som ger trygghet för föräldrar och deras barn och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen. De nya lokalerna är större, ljusare och byggda för vård i enpatient/familjerum, vilket sätter patient och familj i fokus och minskar risken för infektionsspridning på avdelningen. Barnen kan vara mycket känsliga och det är viktigt att miljön runt barnen anpassas så att de kan utvecklas och växa i sin takt, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

En viktig utgångspunkt vid arbetet med avdelningen har varit dagsljuset, med fokus på mycket glas och utblickar. Patientrummen har utformats med glasdörrar för att personalen ska kunna ha uppsikt över patienten, samt för att släppa in mer ljus i lokalerna. Färger och materialval är genomgående ljusa med träinslag och genomsyrar hela östra flygeln.

– Tillsammans med FOJAB har vi ett team som under lång tid och med hög kvalitet framgångsrikt arbetat med de nya vårdavdelningarna. Projektet har gett oss möjlighet att utveckla vår erfarenhet av stora sjukhusprojekt för Region Skåne och att växa som kontor i Malmö. Med denna kapacitet går vi nu vidare med en rad nya delprojekt inom ramen för det nya sjukhuset. Bland annat nya fasader, ny gods- och logistikcentral och laboratorier, säger Måns Adamson, affärsansvarig för vård på BSK Arkitekter.

För ytterligare information:
Anna Hjort
anna.hjort@fojab.se
+46 702 – 91 33 60

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Studentbostaden – dina viktigaste kvadratmeter?

Studentbostaden – dina viktigaste kvadratmeter?

Den 20 juni arrangerar Boverket heldagsseminariet ”Sverige bygger” i Stockholm.

Mattias Hedberg Ek, arkitekt SAR/MSA, hos oss på FOJAB, medverkar och talar om studentbostäder.

Anmälan görs här: www.boverket.se/godaexempel

Hoppas vi ses!

inbjudan-stockholm.pdf

Välkommen Carl Kylberg!

Välkommen Carl Kylberg!

Nu är det officiellt! Vi välkomnar Carl Kylberg som ny kontorschef för FOJAB i Skåne. Carl är arkitekt, utbildad på Lunds tekniska högskola och har tidigare varit kontorschef på Metro arkitekter, därefter projektutvecklare på Castellum. Carl är idag VD på fastighetsutvecklingsföretaget Rotpartner i Malmö.

Carl Kylbergs roll, som chef över både Malmö- och Helsingborgskontoret blir bland annat att utveckla medarbetarna och verksamheten samt att ytterligare stärka FOJABs varumärke i regionen. Carl har många års av erfarenhet av ledarskap och chefsroller.

– Jag ser verkligen fram emot min nya tjänst som kontorschef. Mitt fokus blir att utveckla våra medarbetare samt att fortsätta bearbeta marknaden. FOJAB arkitekter är en mogen organisation med hög ambitionsnivå och den största samlingen arkitekturkompetens i södra Sverige. Jag vill lyfta fram den styrkan och ytterligare stärka FOJABs varumärke i regionen, säger Carl Kylberg.

Carl tillträder tjänsten som kontorschef efter sommaren.

Läs mer i pressmeddelandet

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

International day of light

International day of light

Idag, den 16 maj 2018 arrangerar UNESCO för första gången den Internationella Ljusdagen ”International day of light”. Runt om i världen sätts fokus på belysningens betydelse för människors liv i världen. Vi passade på att ställa några frågor till vår ljusarkitekt Viveca Rosencrantz.

Hur viktigt är ljuset i vår byggda miljö?
Arkitektur och ljus hänger intimt samman. Spelet mellan mörker och ljus synliggör rum, material och kulörer. Ljus- och ljudmiljö samverkar. Rumsuppfattning, orienteringsförmåga, trygghet, stimulans och inte minst hälsa är beroende av kvalitativt ljus. Det har fokuserats mycket på energibesparingar. Frågan om social och ekonomisk hållbarhet är precis lika viktig i det här sammanhanget. Vi behöver ta stöd i den forskning som finns, hävda långsiktighet och ta ansvar för ljusfrågan.

Varför prioriterar vi inte ljuset i byggprocessen?
Det handlar delvis om kunskapsbrist i flera påverkande och beslutande led. Kvalitetsbegreppet täcks inte in i rådande standarder, som fokuserar på luxtal, som är ett väldigt trubbigt instrument. Oberoende forskning hänger heller inte med i den snabba teknikutvecklingen på LED-sidan och det saknas fortfarande standarder på flera områden som kan fungera vägledande.

Belysningsfrågan ägs tidigt i projekteringen av elkonsulten, som ofta väljer att rita in generella lösningar fokuserade på kvantitet. I det skedet finns inte tillräcklig information om verksamhet, möblering och färgsättning. Faktorer som i hög grad är en del av kvaliteten i den färdiga ljussättningen. Det finns därför heller ingen samordning mellan allmänbelysning och miljöbelysning.

Vad kan vi som arkitekter göra?
Mycket. Först och främst beväpna oss med kunskap, egen eller andras, och lyfta och aktivt driva frågan om ljuskvalitet i tid. Dagsljushantering med solavskärmning och bländskydd behöver integreras i arkitekturen. Det är också viktigt att få med inredningsarkitekternas arbete tidigt i processen. Då finns helt andra möjligheter att få en differentierad, verksamhetsanpassad ljussättning och undvika bländande generell överbelysning. Takmonterade LED-plattor ritas in rutinmässigt idag, med pris och enkelt montage som argument. Ett belysningens miljonprogram som vi redan nu behöver hantera i form av negativa effekter hälsa och trivsel på arbetsplatser och skolor. Här kan vi ta hjälp av synergonomer och ljusdesigners.

 

För ytterligare information:
Viveca Rosencrantz
viveca.rosencrantz@fojab.se
+46 761 – 16 81 10

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Aromalund – centrala Lund får ett nytt kvarter

Aromalund – centrala Lund får ett nytt kvarter

Vid Kung Oskars bro, ett par hundra meter norr om Lund C ritar vi två bostadskvarter och ett kontorshus åt fastighetsutvecklingsbolaget Sjöson. Kvarteren ges en stark karaktär, stor variation i uttryck och materialval av hög kvalitet.

Aromalund ska bli ett attraktivt och urbant kvarter med fokus på en hållbar livsstil och människan i centrum. Platsen där kvarteret växer fram har historiskt varit en del av norra Lunds plantager och äppelodlingar. Platsens historia tillsammans med Aromaäpplet, Skånes landskapsäpple, ligger till grund för namnet Aromalund.

Bebyggelsen utgörs av ett kontorskvarter i den södra delen och två bostadskvarter med gröna gårdar och ett gemensamt kvarterstorg. Bostadshusen består av 165 bostäder fördelat på tio olika byggnader som orienterar sig runt upphöjda gårdar. FOJABs ambition är att ge kvarteren stor variation i uttryck med fasadmaterial som består av tegel och ljus puts.

– Idén har varit att skapa en variation av utvalda karaktärer – klassisk, minimalism, jordnära och innovativ. De olika karaktärerna ska spegla allt från fasadgestaltning till planlösning. Även bostadsgårdarna kommer att hämta inspiration från de olika karaktärerna, vilket kommer att bidra till en stor variation i gårdsmiljön, säger Joachim Lundqvist, uppdragsansvarig arkitekt för bostadskvarteret.

En solitär mitt i Aromalund
Kontorskvarteret utgörs av en karaktärsbyggnad som byggs upp av flera volymer i samspel. Byggnadshöjden är varierad för att både möta de högre befintliga byggnaderna i anslutning till Kung Oskars bro samt intilliggande lägre bostäder i öster. Vid Kung Oskars väg i sydöst finns ett välkomnande entrétorg och kontorets huvudentré. Entrétorget kopplas samman med ett atrium som är den kommunikativa noden i kontorsdelen, med en promenad runt atriet som uppmuntrar till spontana och planerade möten. Kontorsvåningarna kan delas upp för olika aktörer, där utsikt och samspel med atriet är tongivande. Uppe på taket finns en takvåning där man har fri utsikt över Lund samt terrassytor och gröna tak.

Med ett intressant volymspel i olika höjder och indrag samt ett homogent fasadmaterial skapas en solitär mitt i det nya kvarteret.

Joachim Lundquist är ansvarig arkitekt för bostadskvarteret medan Kjell Adamsson är ansvarig för kontorsfastigheten. I projektgruppen ingår också arkitekterna Karin Andersson, Mattias Åström, Andreas Jentsch, Haydar Alward och Emma Carlbom, projektledare.

 

För ytterligare information:
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@fojab.se
+46 705 – 90 24 18

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Pratstund med Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig för FOJAB Helsingborg

Pratstund med Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig för FOJAB Helsingborg

Vad är på gång just nu? Här berättar Rebecca Saaby Mehlum om spännande projekt, utvecklingen i Helsingborg och hennes tankar om FOJAB Helsingborg.

Hej Rebecca! Du är ansvarig för FOJAB Helsingborg, berätta lite om ert kontor!
Vi är ett ganska litet kontor, just nu 12 personer med god lokal närvaro i Helsingborg men också med uppdrag över hela Skåne och en bit upp längs Hallandskusten. Kontoret har en idealisk blandning av personal med både äldre erfarna och yngre arkitekter och ingenjörer. Vi har en bred kompetens och jobbar med många olika typer av projekt. Med vår kompetens och hela FOJABs resurser, skapar vi ett starkt erbjudande till marknaden. Vi har funnits i fyra år och sitter på Drottninggatan, mitt i centrala Helsingborg.

Vad är på gång just nu?
Det händer mycket i Helsingborg och vi är med och utvecklar allt från bostäder till handel och kontorshus. Staden arbetar bland annat mycket med att lyfta området söder om stadsparken. Där utvecklar vi tillsammans med Jefast den tidigare gallerian Söderpunkten till en naturlig centrumpunkt för Söder. Som extra krydda på det kompletterar vi kvarteret med ett 20 våningar högt hyreshus mitt emot det nya hotellet. Nähttps://www.fojab.se/nyheter/soderpunkten-en-gyllene-byggsten-i-helsingborgs-stadsomvandlingrheten till allt som händer i H+ området är spännande och hela söderområdet är i en dynamisk utvecklingsprocess till glädje för alla helsingborgare.

Andra uppdrag i Helsingborg vi har på ritbordet är ett nytt kontorshus på Drottninghög, omvandling av Helsingborgs reningsverk för NSVA och nya bostäder i Pålsjö. På andra orter ritar vi just nu bostäder i Kävlinge och Borstahusen. I Falkenberg deltar vi i två stora projekt; det nya kultur- och utbildningscentret vid gymnasiet och ombyggnad av gallerian mitt emot kompletterad med ca 100 nya bostäder.

Vi arbetar också med djursjukvård genom ett omfattande uppdrag för Evidensia med insatser på olika platser i hela Sverige, störst just nu är en större om- och tillbyggnad på djursjukhuset i Malmö.

Berätta om ett projekt du är stolt över!
Ett roligt projekt som jag har arbetat med sedan 2014 är den nya fotbollsarenan i Kristianstad – som faktiskt hade invigning för några helger sedan! Det är ett exempel på ett väldigt bra samverkansprojekt där vi har arbetat tillsammans med Kristianstad kommun och NCC.  Vi har haft en bra dialog och en röd tråd genom hela gestaltningsprocessen och brukarna är mycket nöjda.

Hur hoppas du att kontoret ska utvecklas?
Som arkitekter kan och vill vi vara med och bidra till stadens utveckling och ta ansvar för att skapa hållbar, formstark och spännande arkitektur i regionen. FOJAB har kommit in som en stark aktör i staden. Med våra olika kompetenser och breda erfarenhet kan vi hantera små och enkla, såväl som stora och komplicerade projekt.

 

För ytterligare information:
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@fojab.se
+46 706 – 81 58 30

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Omfattande stadsomvandlingsprojekt I Kopparlunden, Västerås

Omfattande stadsomvandlingsprojekt I Kopparlunden, Västerås

I Kopparlunden, ett gammalt verkstads- och industriområde alldeles intill Västerås stadskärna, är FOJAB arkitekter dubbelt delaktiga i ett omfattande stadsomvandlingsprojekt som ska bidra till nya spännande och hållbara livsmiljöer för både boende, arbetande och besökare.

Kopparlunden präglas av både stor- och småskalig industriarkitektur i tegel från slutet av 1800-talet och framåt. Miljöer som idag är slitna, spännande, vackra och fula om vartannat och som över tiden utvecklats till ett verksamhets- och handelsområde. Ett område som nu ska omvandlas till blandstad med gator, platser, bostäder, gårdar, arbetsplatser, förskolor och kultur.

Planarbetet i Kopparlunden är uppdelat på fyra olika detaljplaner, där FOJAB arkitekter har fått förtroendet att ha dubbla roller i arbetet med detaljplan Norr. Planarbetet utförs som en så kallad byggherreplan vilket innebär att FOJAB både arbetar med underlag till detaljplan och tar fram de skarpa plandokumenten. Vi arbetar dels med att ta fram skisser, idéer och stadsbyggnadsutredningar åt markägaren SveaReal och byggherrens ombud RED Management. Samtidigt är vi plankonsult, vilket innebär att vi tar fram planhandlingar i form av plankarta, planbeskrivningar och ansvarar för att beställa nödvändiga utredningar. För att hålla isär de olika rollerna har FOJAB skapat en projektstruktur där man har olika bemanning för de två delarna.

– Att både rita en stadsdel och driva planprocessen på samma gång kräver en förmåga att verkligen se helhetsperspektivet. Vi väger in intressen och hittar kreativa lösningar som alla vinner på, både markägaren och staden. Det är fantastiskt kul och ett bra sätt att möjliggöra riktigt bra och kvalitativa stadsmiljöer, säger Samuel Rizk som är handläggande planarkitekt på FOJAB.

Kopparlunden som plats utgör en tuff miljö med många stadsbyggnadsmässiga utmaningar. Framför allt handlar det om buller och farligt gods på E18 som passerar alldeles bredvid planområdet, men också om markföroreningar och hanteringen av de gamla kulturmiljöerna.

– Både fastighetsägarna och staden har önskemål om att skapa en stadsdel med tillräcklig täthet för att understödja en levande stadsmiljö. Här är utmaningen att bygga tätt och urbant men att samtidigt få in stora vistelsekvaliteter, gröna ytor, stora gårdar och rum för barnen, säger Samuel Rizk.

 

För ytterligare information:
Samuel Rizk
samuel.rizk@fojab.se
+46 766 – 77 08 21

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Vad är en bra bostad?

Vad är en bra bostad?

Den 18:e april anordnade Stockholmskontoret sin nionde Arkitektursalong på temat ”Vad är en bra bostad?” Salongerna som hålls två gånger per år i Stockholm och Malmö, har blivit mycket uppskattade och är ett bidrag till debatten i arkitektur och stadsbyggnad.

Engagemanget hos såväl inbjudna talare som publik gick inte att ta miste på denna kväll. Diskussionen blev livlig och intressant, ledd av FOJAB arkitekters Robert Lavelid. Ola Nylander, professor i arkitektur på Chalmers, inledde samtalet och sedan följde en diskussion mellan Ola, Katarina Swedenborg, projektchef från Wallenstam och Peter Nilsson, vice VD från Viktor Hanson samt arkitekten Mats Egelius från White arkitekter.

Några av de diskussionsämnen som behandlades var:

  • Vad är en bra bostad idag i förhållande till igår?
  • Från statliga lånelägenheter till marknadens ”frihet”
  • Försvinner kvaliteter ut med badvattnet i högkonjunkturen?
  • Form, ljus, rumslighet, material, proportioner, rumshöjd och genomsikt
  • Effektivitetstal- ytor- öppna planlösningar
  • Förändring över tid

Ola Nylander som forskar om bostadens kvaliteter betonade bl.a. vikten av goda planlösningar, ljus och rumsstorlekar. Mats Egelius, skriver för tillfället en bok om hur bostadslösningarna har förändrats under hans dryga 30 år som bostadsarkitekt. Han betonade ett par av dessa förändringar. T.ex. att lägenheterna generellt har blivit mindre och med många gånger öppna samband mellan kök och vardagsrum. Katarina Swedenborg och Peter Nilsson pratade mycket om den svåra ekonomin i byggprojekt, men också om bra material och långsiktighet. Peter berättade en del om Viktor Hansons satsning på ett typhus för lägenheter som ska kunna byggas på många ställen.

Tack till alla som kom och bidrog till en intressant och trevlig kväll!

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Premiär för nya Kristianstad fotbollsarena

Premiär för nya Kristianstad fotbollsarena

Solen strålade och en positiv stämning spred sig över en nästan fullsatt läktare när den nya arenan i Kristianstad invigdes helgen den 14-15 april. FOJAB arkitekter har arbetat med att utforma hela idrottsområdet, där fotbollsarenan är huvudbyggnad i projektet. Till sensommaren 2018 invigs även den nya idrottsplatsen för friidrott och nya tennisbanor.

FOJAB arkitekter fick uppdraget att arbeta med konceptarbetet för hela idrottsområdet. Dagens idrottsområde har utökats med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya tennisbanor. Den nya fotbollsarenan, med 1200 läktarplatser, uppfyller kraven för fotboll och amerikansk fotboll på elitnivå.

Projektet är en totalentreprenad med partnering, där uppdragsgivaren Kristianstad Kommun, entreprenören NCC, brukare samt driftorganisation bidrar med sina erfarenheter och är med och utformar projektet.

– Vi är mycket glada över att medverka till denna stora satsning. För 4 år sedan ritade vi första strecket för idrottsområdet och idag är läktaren klar. Konceptskissen stämmer väl överens med resultatet och brukarna är nöjda. Det nya idrottsområdet kommer att bli en fantastisk grönskande oas för idrott och rekreation, säger arkitekt Rebecca Saaby Mehlum som är ansvarig för utformningen.

Fotbollsläktaren har utformats med en tung bas i rå betong i bottenvåningen, med tillhörande lokaler för spelare och funktionärer. Plan två och tre kontrasterar med en lätt karaktär och är avsedda för publiken. Underlaget på den nya arenan är hybridgräs, där naturgräs är förstärkt med konstgräs. Det innebär att naturgräsets spelkänsla kan kombineras med många speltimmar.

Kristianstad Arena stod klar 2010 men idrottsplatsen som helhet var gammal och sliten. Söder om arenan låg ett nergånget industriområde. När man nu rivit och inkluderar även den ytan i planen, bildas en fin koppling till Björket – ett härligt grönområde med löpslingor.

 

För ytterligare information:
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@fojab.se
+46 706 – 81 58 30

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Arkitekt- och Ingenjörsstudenter på LTH skapar center för barnomsorg på ö i Tanzania

Arkitekt- och Ingenjörsstudenter på LTH skapar center för barnomsorg på ö i Tanzania

I höstas arrangerade organisationen Ingenjörer utan gränser i Lund en studenttävling om ett centrum för barnomsorg på ön Ukerewe i Victoriasjön, Tanzania. Tävlingen arrangerades i samarbete med MYM, en ideell förening som arbetar för att förbättra livet och villkoren för barn i Tanzania. Lag med studenter som läser till arkitekt och byggnadsingenjör hade möjlighet att söka.

Lagen fick i uppgift att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. I byn där centret planeras saknas tillgång till el och säkra vattenkällor, vilket innebär stora utmaningar och innovativa lösningar. Studenterna har därför behövt arbeta mycket med platsens förutsättningar, byns behov, kapacitet och potential.

Tävlingen har pågått sedan oktober, och avgjordes i mars. FOJAB arkitekter är sponsorer till tävlingen och har bistått med handledning för studenterna samt ekonomiskt stöd. Anna Lavén och Elise Lindahl, arkitekter på FOJAB, har varit involverade i projektet.

Det vinnande laget kommer nu att detaljplanera ritningarna. Sedan väntar en resa till Tanzania för att arbeta med förslaget på plats tillsammans med de lokala arbetarna och organisationen MYM.

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Formstark plantering inför SM-veckan i Landskrona

Formstark plantering inför SM-veckan i Landskrona

Landskrona stad är känt för sina blomstrande rondeller. Här vill man ge besökare en skönhetsupplevelse när de möter staden från infartsgatorna. Som en av värdstäderna för SM-veckan 2018, vill staden skapa en modern och nytänkande sommarblomsplantering i Kuskahusrondellen. Caroline Lindqvist och Ylva Petersson, landskapsarkitekter på FOJAB, har därför fått i uppdrag att gestalta planteringen inför SM-veckan.

Berätta lite om gestaltningen, hur tänkte ni?
Vi ville skapa en intressant och detaljrik plantering som känns modern, vilket även ligger i linje med Landskronas ambition. Planteringen har gestaltats med band av växter i olika höjder och färger som ger en levande vågrörelse när man färdas i bil runt planteringen. Blommor med vertikala spiror står i kontrast mot blommor med ett mer horisontellt växtsätt. Stommen utgörs av växter i blått och gult som flirtar med SM-veckans logo. Sommarblommor har kompletterats med prydnadsgräs som vajar i vinden och förstärker planteringens rörelse.

De befintliga askarna som står mitt i planteringen skapar ett luftigt mellanskikt som ger sikt genom rondellen och framhäver både träd och plantering. Trädstammarna föreslås även att belysas i växelvis gult och blått för att skapa en spännande effekt på kvällen.

När kan vi njuta av den blomstrande rondellen?
SM-veckan drar igång den 2 juli, så då ska planteringen vara på plats!

 

För ytterligare information:
Caroline Lindqvist
caroline.lindqvist@fojab.se
+46 724 – 02 21 66

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB lab lanserar blogg!

FOJAB lab lanserar blogg!

FOJAB lab är kontorets plattform för experimentellt utvecklingsarbete. Här testar vi våra egna idéer på ett så konkret sätt som möjligt för att sedan ta dem vidare. Syftet är att stärka kontorets idé- och innovationskraft vilket kan leda till nya arbetssätt, ny kunskap eller nya uppdrag och projekt – allt för att utveckla vår arkitektur.

Kan vi bocka plåt längs krökta veck utan att använda dyra formverktyg? Hur utvecklar vi en metod för klimatsmart planering? Kan en övergiven industrihall full med graffitikonst bli ett urbant sportcenter? Det är några av de frågor vi ställt oss själva sedan starten 2012.

Äntligen delar vi med oss av våra idéer, tankar och funderingar i labbets egen blogg LABLOG. Tidigare har bloggen endast fungerat som ett internt verktyg. I bloggen kommunicerar vi genomförda projekt och dokumenterar pågående projekt.

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB arkitekter deltar på MIPIM

FOJAB arkitekter deltar på MIPIM

MIPIM – Europas ledande fastighets och investeringsmässa arrangeras årligen i Cannes. En viktig arena för branschen och FOJAB deltar för 8:e året i rad.

Vi ser fram emot givande seminarier, möten och diskussioner samt att knyta kontakt med aktörer i branschen.

De som åker från FOJAB är Daniel Nord, Magdalena Hedman, Kjell Adamsson, Joachim Lundqvist, Jens Larsson, Mattias Hedberg-Ek, Karin Fagerberg, Stefan Johansson.

Vi finns på plats den 13-16 mars. Kontakta oss gärna för ett möte!

Daniel Nord, arkitekt SAR/MSA, VD,
daniel.nord@fojab.se
0706 – 87 88 82

Joachim Lundqvist, arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef
joachim.lundquist@fojab.se
0705 – 90 24 18

Jens Larsson, arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm
jens.larsson@fojab.se
0761 – 65 61 63

Karin Fagerberg, arkitekt SAR/MSA, Operativ chef & Kontorschef Skåne
karin.fagerberg@fojab.se
0705 – 27 46 15

Kjell Adamsson, arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef & Vice VD
kjell.adamsson@fojab.se
0708 – 83 80 82

Magdalena Hedman, Landskapsarkitekt & Marknadskoordinator
magdalena.hedman@fojab.se
0708 – 47 05 50

Mattias Hedberg-Ek, arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef
mattias.hedberg-ek@fojab.se
0702 – 18 43 32

Stefan Johansson, arkitekt SAR/MSA, Kreativ ledare
stefan.johansson@fojab.se
0706 – 64 23 02

FOJAB arkitekter vinner markanvisningstävling i Pålsjö tillsammans med Åstorps Byggnads AB

FOJAB arkitekter vinner markanvisningstävling i Pålsjö tillsammans med Åstorps Byggnads AB

Ett småskaligt och vackert boende med fokus på grönska och god livskvalitet. FOJAB ritar bostäder på tomten Mässhaken 1 i Pålsjö, Helsingborg, tillsammans med Åstorps Byggnads AB efter vinst i utlyst markanvisningstävling.

Planområdet är beläget mellan två vackra grönskande områden cirka tre kilometer norr om Helsingborgs stadskärna med närhet till Mariastaden, Pålsjö skog och Pålsjö kyrkogård.

Förslaget tar utgångspunkt i det grönskande området där den attraktiva utsikten och kvällsljuset i väst har varit ett fokus vid gestaltningen. Målet har varit att skapa ett småskaligt boende med bra kvaliteter som erbjuder både privata och gemensamma uteplatser.

– Vi tror på en småskalighet med god livskvalitet där de boende känner stark granntillhörighet och gemenskap, men ändå har möjlighet att dra sig tillbaka till sin privata zon. Här har vi fångat upp nyckelord i stadens livskvalitetsprogram som vi har jobbat in i vårt förslag, säger Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig arkitekt.

Bostadshuset är ett vitputsat stenhus med totalt 12 bostadsrätter, varav 4 marklägenheter och 8 radhus i 2,5 plan. Den vita putsen skapar en lugn bas där gröna trädgårdar och träribbor får omringa byggnaden, och på så vis knyta an till de omkringliggande grönområdena. Mot gatan anläggs en gemensam trädgård för de boende, vilket skapar ett trevligt grönt bemötande vid ankomst.

– En gemensam trädgård skapar en stark granntillhörighet och en mötesplats där man kan leka och umgås. Här vill vi uppmuntra till initiativ och aktiviteter genom att arbeta med enkla element så som plats för att kunna duka långbord, eldfat, odlingslådor, gräsmatta för kubbmatch, avslutar Rebecca.

Arbetsgruppen på FOJAB består av Rebecca Saaby Mehlum, Staffan Premmert och Jennie Tyrberg.

Samtal om handelskvarter och mixed-use med Per Aage Nilsson

Samtal om handelskvarter och mixed-use med Per Aage Nilsson

Per Aage Nilsson arbetar som kompetensansvarig för området handel och mixed-use på FOJAB. Han har en lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av handelskvarter i stadskärnor och drivs av att skapa levande och trygga kvarter som bidrar till att förlänga stadens centrala delar och skapa kvaliteter i staden. Vi passade på att ställa några frågor om utvecklingen av så kallade mixed-use kvarter.

Mixed-use är ett relativt nytt begrepp i Sverige, vad menas?

– Enkelt uttryckt avser mixed use-principen att utveckla ett stadskvarter som har en blandning av bostäder, service, kontor och handel. Genom att integrera dessa kan platsen utnyttjas på ett mer effektivt sätt och skapa kvaliteter i staden.

Vilka är fördelarna med mixed-use?

– Det finns många fördelar med att skapa ett kvarter med en mix av bostäder och verksamheter. Genom att blanda olika funktioner i ett kvarter skapas områden där folk vill vistas under dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Det är viktigt för städers attraktivitet. Samutnyttjandet är en annan viktig aspekt. Genom att flera olika verksamheter samutnyttjar byggnaden kan vi bygga mer effektivt när det gäller gemensamma behov som parkering och logistik. De olika verksamheterna kan också dra nytta av närheten och samutnyttja rum och ytor. Ex. skolmiljöer som används under kort tid av dygnet kan användas för annan verksamhet kvällstid. Ur ett miljöperspektiv är utvecklingen av mixed-use bra. De som bor och lever i kvarteret mitt i staden har inte samma behov av bil. En ytterligare fördel är att butikerna och folkliv skapar trygghet för de boende. Fastighetsägarna ser också ett mervärde i att kunna ta hand om de boende och erbjuda dem tillgänglig service och handel mm.

Hur arbetar vi på FOJAB med mixed-use?

– FOJAB arkitekter har många genomförda mixed use-projekt där vi har sett de samutnyttjande fördelarna med många verksamheter på samma plats. Exempel på projekt är Hansa-gallerian, Mobilia i Malmö och Studenternas fotbollsarena i Uppsala. I Hansa-projektet har vi arbetat med att förädla båda kvarteren till en modern och attraktiv handelsplats mitt i centrum av Malmö. Kvarteren har en mixed-use karaktär där shopping, restauranger och caféer blandas med kontor, skolor, vårdcentral och bostäder.

I arbetet med Mobilia låg uppdraget i att omvandla Malmös äldsta köpcentrum till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad. Med utgångspunkt i det stadsmässiga skapades nya gator, cykelstråk och torgytor kring de nya byggnaderna. Butiker och bostäder tillsammans med restauranger, caféer, tränings- och kulturlokaler som har andra öppettider än butikerna har bidragit till liv och rörelse både i, och till och från området nästan dygnet runt.

Arbetar du med något spännande mixed-use projekt nu?

– Ja, för tillfälle arbetar jag med Nya Studenternas fotbollsarena vid Fyrisån mitt i Uppsala. Fotbollsarenan kopplas till en kontorsbyggnad med friskvård, restaurang och lite handel, vilket gör anläggningen flexibel och ger kopplingar till staden. Kontor och fotbollens publika ytor får på detta sätt möjlighet att växa eller minska med tiden.

Torsgatan 26 – ett nytt levande kvarter mitt i Stockholm

Torsgatan 26 – ett nytt levande kvarter mitt i Stockholm

På ett av Stockholms mest centrala lägen utmed Torsgatan ligger fastigheten Sabbatsberg 24. Fastigheten har fram till mars 2016 använts som Stockholms Vattens huvudkontor. Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och färdigställdes 1906 som administrationsbyggnad åt Gasverket som sedermera övergick till Stockholm Vatten.

Castellum förvärvade fastigheten våren 2017 och ambitionen är att utveckla Torsgatan 26 till en helt ny mötesplats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft i en unik miljö där historiska värden möter modern innovation.

FOJAB arkitekter har varit med i förvärvsprocessen och arbetar nu vidare med konceptarbete, program- och systemhandlingar, hyresgästskisser mm.

– Det är ett otroligt spännande projekt med hög ambitionsnivå. Byggnaden är uppförd i jugendstil med fantastiskt fint bevarade detaljer. Fokus ligger därför på att förädla och lyfta fram fastighetens kvaliteter och att se till dess historik och ursprung. Som stöd i projektet samarbetar vi med en byggnadsantikvarie, berättar Jens Larsson som är uppdragsansvarig arkitekt.

Fastigheten kommer att innehålla lokaler som grupperar sig runt flera publika innergårdar. Tanken är att kvarteret ska öppnas upp mot Torsgatan för att tillgängliggöra de nya gårdsrummen för besökare och verksamheter. Nya fantastiska platser kommer att skapas i denna historiskt värdefulla miljö.

Läs mer