Byggstart för nya domstolen i Jönköping

Byggstart för nya domstolen i Jönköping

Nyligen togs första spadtaget till den nya domstolsbyggnaden i Jönköping där Göta hovrätt och Kammarrätten ska husera. FOJAB har efter en tävlingsvinst vidareutvecklat gestaltningen.

– Ett prestigeuppdrag vi är väldigt stolta över. Utifrån en stark idé har vi gestaltat en byggnad med tydlig karaktär och arkitektonisk verkshöjd, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den nya domstolsbyggnaden, som byggs vid Slottskajen, kommer att rymma tio förhandlingssalar och cirka 180 arbetsplatser. Byggnadsvolymen är uppbyggd i olika skalor och kommer att binda samman bebyggelsen längs Munksjöns västra strand där bland annat tingsrätten, förvaltningsrätten och polishuset blir närmaste grannar.

– Den nya domstolen kommer att kommunicera respekt och värdighet, värden som även kännetecknar den befintliga domstolsbyggnaden från 1600-talet. Genom omsorgsfull gestaltning, volymbearbetning och materialval förankras byggnaden i sin lokala miljö, säger Kjell Adamsson.

Byggd för att hålla över tid
Fasaden är utformad med ljust sandfärgade, keramiska element. Fasadens djup och tydliga vertikalitet skapar en intressant skuggverkan och bidrar till byggnadens solskydd, och de vertikala elementen reglerar även graden av insyn och sekretess. Projektet har höga ambitioner när det gäller hållbarhet – tanken är att domstolsbyggnaden ska fungera i minst 400 år, precis som den förra.

– Med få, ädla och hållbara material som åldras vackert över tid ger vi byggnaden en långsiktighet och en materialitet som är värdig den viktiga samhällsfunktion som domstolarna utgör, säger Jonas Ruthblad, handläggande arkitekt på FOJAB.

En publik plats med utrymme för integritet
Med utgångspunkt i platsens förutsättningar och höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalitet får byggnaden en modern gestaltning som väl knyter an till den långa historiken av dömande verksamhet i Jönköping.

– Det finns en utmanande kontrast i verksamhetens önskan att å ena sidan vara en publik funktion i staden och å andra sidan tillgodose människors behov av integritet. Målsättningen har varit att skapa en trygg och rogivande miljö för människor som befinner sig i en situation som kan upplevas svår och stressande. En modern domstol som representant för ett sunt väsende kräver att gestaltningen balanserar respekt och värdighet med öppenhet och ödmjukhet, avslutar Kjell Adamsson.

Läs mer om Göta Hovrätt och kammarrätten

FOJAB lanserar rörelseverktyg tillsammans med Riksidrottsförbundet

FOJAB lanserar rörelseverktyg tillsammans med Riksidrottsförbundet

Idag lanseras den första versionen av Rörelsefaktor – ett verktyg som ska göra det enklare att integrera idrott och rörelse i stadsmiljön och samhällsplaneringen. Rörelsefaktor är skapat av FOJAB och Riksidrottsförbundet, och verktyget kommer redan från start att användas i flera pilotprojekt.

Forskning och undersökningar visar att den fysiska aktiviteten bland befolkningen minskar både bland vuxna och barn. Ytor för idrott och rörelse är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig, och är en viktig faktor för förbättrad folkhälsa. Målet med arbetet har varit att bättre integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

– Med hjälp av verktyget kan vi tydliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar fysisk aktivitet och ge en helhetsbild för alla olika typer av rörelse. Ett sådant här gemensamt ramverk underlättar också för samverkan mellan olika roller och aktörer, vilket är centralt för att uppnå ett bra resultat, säger Emma Pihl, initiativtagare till Rörelsefaktorn och arkitekt på FOJAB.

Rörelsefaktorn kan användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. För många andra frågor inom samhällsplaneringen finns det regler eller riktlinjer att förhålla sig till men för rörelse finns det inte något liknande. Genom att nu presentera Rörelsefaktorn kan idrott och rörelse få en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen.

– Med rätt placering, innehåll och utformning bidrar dessa ytor och funktioner till en bättre folkhälsa och till det sociala livet och gemenskapen i städerna. Det finns stor potential i att låta idrott och rörelse spela en viktigare roll i städernas utformning, säger Åsa Samuelsson, som även hon är initiativtagare till Rörelsefaktorn och arkitekt på FOJAB.

Kommuner från hela landet, Boverket, Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, byggbolag och många fler aktörer har under processen bidragit med expertkunskap.

– Vi är glada att så många har varit med och bidragit med sina erfarenheter till Rörelsefaktorn och att så många har varit positiva. Det visar att det finns ett behov av att arbeta med idrott och rörelse i stadsplanering och att det hittills saknats ett verktyg, säger Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet.

Rörelsefaktor finns nu att ladda ner på Riksidrottsförbundets hemsida samtidigt som verktyget kommer börja användas i skarpt läge. Riksidrottsförbundet och FOJAB kommer tillsammans med Karlshamn som är först ut att testa verktyget för att synliggöra frågor om fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Här hittar du och kan ladda ner verktyget Rörelsefaktorn

FOJAB vinner Lunds stadsbyggnadspris – för åttonde gången!

FOJAB vinner Lunds stadsbyggnadspris – för åttonde gången!

”En ny, mäktig byggnad har tagit plats i Lund” konstaterar juryn och belönar Axis huvudkontor med Lunds stadsbyggnadspris för år 2020.
– Det känns fantastiskt att få jobba med kollegor som kan skapa sådan karaktärsfull och vacker arkitektur, och jag vill även passa på att tacka Axis som gav oss förtroendet, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

En kontorsbyggnad skapad med trivsel i fokus, en arbetsplats för 1 300 personer och ett nytt landmärke i Lund. Axis nya huvudkontor är en profilbyggnad med tydlig identitet och stark karaktär, utformad för att skapa mervärde för såväl medarbetare och besökare som betraktare. Huset är byggt på Ideon-området i Lund, en forskningsby i utkanten av staden som just nu genomgår en spännande utveckling.

– När vi förtätar städerna ställs vi inför nya utmaningar. De platser som finns kvar att bygga på är de som tidigare valts bort av en anledning. Att få möjlighet att skapa ett landmärke med fantastiska värden, både utanpå och inuti, i en svår urban miljö alldeles intill en motorväg är inspirerande. Och att dessutom belönas med stadsbyggnadspris för det är helt fantastiskt, säger Andreas Jentsch, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Lunds stadsbyggnadspris ska ”premiera arkitekter eller andra byggaktörer, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun” och det här är åttonde gången som FOJAB vinner.

– FOJAB startade för 50 år sen i Lund och vi har engagerat oss i många projekt i staden som jag är stolt över – det här är ett av dem. Jag är otroligt glad över att stadsbyggnadspriset går till Axis huvudkontor, säger Daniel Nord.

En byggnad att trivas i
Axis huvudkontor är designat för att främja verksamheten och öka välbefinnandet. Ljus Ölandskalksten, träribbor i ask och ett rundat, mjuk formspråk ger en ombonad och välkomnande känsla. Målet har varit att skapa ett hus där människor kan trivas, mötas och umgås, en byggnad som uppmuntrar till upplevelser, rörelse och arbetsglädje.

Husets huvudentré är placerad i kvarterets hörn och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

– Utblickarna är viktiga för upplevelsen. Redan vid entrén anar du inner- och ljusgårdarna längre in i byggnaden. Ett av våra mål har varit att uppmuntra folk att ta trappan istället för hissen – därför finns generösa glaspartier på varje våningsplan som hela tiden belönar dig med en ny vy över staden och slätten, och från takterrassen ser du hela vägen till Köpenhamn, säger Andreas.

En levande fasad
Husfasaden består av en tung naturstensklädd bas som övergår i lätta glasfasader inramade av vita, vinklade plåtlameller. När du rör dig längs byggnaden förändras intrycket – lamellernas vinkling skapar en illusion av rörelse: fasaden stängs, öppnas upp och stängs igen i takt med att perspektivet ändras.

– Fasaden är väldigt high-tech och kan uppskattas av alla, inte bara av de som jobbar i huset. Genom att skapa upplevelser i arkitekturen ger vi liv till de viktiga mellanrummen i staden, säger Andreas.

Läs mer om Axis Grenden

Från travbana till Öresundsregionens mest hållbara stadsdel

Från travbana till Öresundsregionens mest hållbara stadsdel

Jägersro trav- och galoppbana ska omvandlas till en hållbar och integrerad stadsdel, en plats för människor som värdesätter granngemenskap och närheten till såväl storstadsliv som natur. FOJAB är ett av tre arkitektteam som fått i uppdrag att ta fram utvecklingsförslagen.

– Vi ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla framtidens Malmö, säger Magdalena Hedman, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

1907 invigdes Sveriges första trav- och galoppbana på Jägersro i MaImö. I takt med att tiden gått har behoven förändrats och 2018 beslutade Skånska travsällskapet sig för att bygga en helt ny anläggning öster om den nuvarande. Marken såldes till SMT Malmö Exploatering AB, vars vision är att utveckla Öresundsregionens mest hållbara stadsdel på området.

I början av året bjöd SMT in ett antal arkitektbyråer för att analysera vilken struktur området bör ha, och av dessa har tre valts ut. FOJAB, Mandaworks och Kanozi kommer att arbeta parallellt med att fördjupa sina förslag.

– Projektet är en unik chans att väva samma sydöstra Malmö genom nya integrerande strukturer som trygga stråk och platser, attraktiv bebyggelse och hållbara gröna och blå strukturer, säger Magdalena.

Uppdraget ska redovisas i mitten av maj, och förslagen kommer att utvärderas av representanter för SMT och Malmö stad samt sakkunniga experter.

– Vi har satt samman ett enormt kompetent team med specialister inom stadsbyggnad, trafik, klimat och gröna frågor, ett team som är i framkant vad gäller hållbarhet och stadsbyggnad. Vi kommer att arbeta kreativt, idébaserat och med stort framtidsfokus för att tillsammans skapa den mest hållbara stadsdelen i Öresund, säger Magdalena.

 

FAKTA PROJEKT JÄGERSRO

Plats: Jägersro travbana samt parkeringen utanför
Yta: 40 hektar
Byggstart: 2024/2025
Färdigbyggt: 2040–2050
Innehåll: 4 000–5 000 bostäder + lokaler för kommersiell och offentlig service

FOJAB går till final i PLÅTPRISET 2021

FOJAB går till final i PLÅTPRISET 2021

En böljande plåtfasad som för tanken till en frusen, krusad vattenyta och en levande bottenvåning med café och gym. P-huset Dockan i Västerås utmanar schablonbilden av vad ett parkeringshus är och ska vara, och har gett FOJAB en finalplats i PLÅTPRISET 2021.

– Det är verkligen jättekul, men också lite oväntat. Av tradition förknippas nog inte parkeringshus med god arkitektur och de ses inte så ofta som inbjudande och välkomnande. Vi har arbetat aktivt med att skapa en levande bottenvåning och en härlig fasad – kanske kan Dockan bli kvarterets naturliga mötesplats, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Innovativ teknik, framtagen i FOJABlab
PLÅTPRISET 2021 delas ut till en arkitektbyrå som under 2020 färdigställt en byggnad där plåtfasadens möjligheter tillvaratagits och maximerats utifrån form, funktion, innovation och miljö. Fasaden till p-huset Dockan består av bockade plåtkassetter i ett böljande mönster. Tekniken att bocka längs en böjd kurva är en ny teknik, framtagen i FOJABlab.

– Idén uppstod under en intern workshop där vi testade att bocka papper längs med kurvor. I nära samarbete med en plåtfirma har FOJAB utvecklat tekniken och samtidigt en digital simulering av bockningsprocessen. Resultatet blir en tredimensionell, varierad och intressant yta. Fasadplåten i Dockan är dessutom olackad, vilket ger en fantastisk reflektionsförmåga. Dagsljuset får fasaden att skifta från blått och vitt, för att vid solnedgång anta en djupt mörkröd ton, säger Petra Jenning, arkitekt på FOJAB med gestaltningsansvar för plåtfasaden.

Plåt som bockats på plats
Hållbarhet har varit ett av ledorden för projektet. Förutom att parkeringshuset kan erbjuda laddning med grön el och uppmuntra de boende in området att dela bilar i en samlad bilpool, har även byggprocessen varit inriktad på hållbara lösningar. Plåtarna levererades till exempel i platta paket och bockades till sin nuvarande form på plats, något som sparat mängder av transportmil.

– Vårt mål var att skapa en hållbar byggnad som åldras vackert och tål slitage. En levande byggnad som ger något tillbaka till staden, säger Anders.

Läs mer om P-huset Dockan i Västerås

FOJAB vinner Sveriges Arkitekter Hallands Pris 2020!

FOJAB vinner Sveriges Arkitekter Hallands Pris 2020!

”Falkenberg har fått ett nytt landmärke som andas stadsmässighet och välstuderade entrérum”, konstaterar juryn och tilldelar Argus, Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum, Sveriges Arkitekter Hallands Pris 2020. Vi är förstås både stolta och glada över utmärkelsen, säger Charlotte Kristensson, ansvarig Kunskapsmiljöer på FOJAB.

–Vi har skapat en levande byggnad med plats för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Byggnaderna är utformade på ett sätt så att det finns goda förutsättningar för samverkan. Att bygga samhällsfastigheter är en omfattande investering men genom samverkan blir det lönsamt, säger Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt kunskapsmiljöer på FOJAB.

–Vi tog ett helhetsgrepp på hela det gigantiska kvarteret för att etablera kontakt med den centrala stadskärnan och skapa den stadspark som Falkenbergsborna hittills saknat, säger Kjell Adamsson, vice vd på FOJAB som har varit uppdragsansvarig arkitekt.

Hållbart, särpräglat och tidlöst
I gestaltningen har FOJAB lagt stor vikt vid att skapa en hållbar och arkitektoniskt stark karaktär, en byggnad som är både särpräglad och tidlös. Hållbarhetsaspekten framhävs även i jurymotiveringen: ”Husets material både exteriört och interiört upplevs gedigna och tåliga och kommer att stå sig över lång tid. Argus är en välkomnande mötesplats för alla åldrar som manifesterar kunskapens och kulturens plats i Falkenberg.”

Läs mer om Argus

FOJAB rekryterar arkitekt Cage Copher till Stockholmskontoret

FOJAB rekryterar arkitekt Cage Copher till Stockholmskontoret

FOJAB fortsätter sin satsning på kunskapsmiljöer och stärker nu upp med arkitekt Cage Copher. Cage, som har lång och gedigen erfarenhet, står bland annat bakom Skapaskolan i Huddinge som nominerades till Årets Bygge 2019 och Huddinge kommuns byggnadspris 2020.

– På FOJAB finns det så mycket kompentens och kunskap att jag inte kunde tacka nej. För varje intervju blev jag mer och mer engagerad, imponerad och inspirerad. Begränsningarna jag upplevde som egenföretagare har försvunnit, och med så många skickliga arkitekter i teamet känns det som allt är möjligt, säger Cage Copher.

Cage, som ursprungligen kommer från Kalifornien och även har arbetat som scenograf, drev under många år arkitektfirman Street Monkey Architects i Stockholm. Bland de tidigare projekten finns allt från hotell och bostäder till skolor och äldreboende, och SMA var framgångsrika i flera olika tävlingssammanhang.

– Vi är mycket glada för att Cage valt att komma till oss. Han är en synnerligen duktig arkitekt, en fantastisk person med stor erfarenhet av skolprojekt där hållbarhet stått i fokus. Tillsammans skall vi bygga vidare på kompensområdet i Stockholm och skapa nya fina projekt, säger Jens Larsson, kontorschef på FOJAB.

Hornsberg 10 förnyar stadsbilden på Västra Kungsholmen

Hornsberg 10 förnyar stadsbilden på Västra Kungsholmen

Ett nytt, modernt och ståtligt stadskvarter som öppnar upp och bjuder in. Den 25 januari gick samrådstiden ut för Hornsberg 10. I Castellums kvarter på västra Kungsholmen planeras en rejäl omvandling med attraktiva arbetsplatser, publika ytor och en öppen bottenvåning med plats för såväl caféer och restauranger som butiker.

– Vår ambition är att skapa en naturlig målpunkt, en plats som lockar till besök. Idag är Hornsberg ett ganska brokigt kvarter som präglas av omfattande om-, på- och tillbyggnader. Bottenvåningen är dessutom helt sluten. Den nya byggnaden kommer att läka ihop stadsdelen och skapa ett sammanhängande stadskvarter med blandade funktioner och en publik bottenvåning – en ny helhet, säger Jens Larsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Attraktiva arbetsplatser och takterrass för ”workout”
Enligt förslaget kommer två byggnader på fastigheten att ersättas med en ny kontorsvolym som i skala ansluter till övriga kvarter på västra Kungsholmen. Här kommer attraktiva, moderna kontorsmiljöer att samsas med ett generöst serviceutbud på bottenvåningen. De publika ytorna kommer att skapa mervärde både för de boende i området och de som jobbar i fastigheten. På takterrassen planeras utearbetsplatser med storslagen utsikt.

– I gestaltningen har vi hämtat inspiration från äldre tiders industriarkitektur som funnits på platsen och vi arbetar vidare med den tegeltradition som finns i området, till exempel i Hornbergs bryggeri. Vi återskapar också en pampig huvudentré mot Lindhagensgatan och öppnar upp bottenvåningen med generösa glaspartier vilket tillgängliggör kvarteret på ett helt nytt sätt, säger Jens. 

Läs mer om Hornsberg 10

Flexibilitet och nytänkande präglar Kävlinges nya medborgarhus

Flexibilitet och nytänkande präglar Kävlinges nya medborgarhus

Torsdagen 21 januari togs det första spadtaget. Kävlinge kommuns nya ansikte utåt blir en platsunik byggnad som generöst öppnar upp och bjuder in. Här ska alla känna sig välkomna, i enlighet med kommunens slogan, och FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

En mötesplats för alla
Kävlinges nya medborgarhus kommer att ligga strategiskt placerat, alldeles intill järnvägsstationen i den nya stadsdelen Stationsstaden. Här samlas alla kommunens förvaltningar under ett och samma tak och på bottenplan kommer Kävlinges bibliotek, KKB:s Bo-butik och kommunens kundtjänst att välkomna invånarna. Medborgarhuset ska vara en inbjudande mötesplats för alla, vilket avspeglas i arkitekturen.

– Vår ambition har varit att skapa en innovativ mötesplats, en byggnad som sticker ut. När du rullar in med tåget i Kävlinge kommer du att mötas av medborgarhusets upplysta glaspartier, en vacker ljuslykta som hälsar alla besökare välkomna till staden, säger Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Inbyggd flexibilitet och högsta miljöklass
På bottenplan ligger det ljusa och öppna biblioteket med ytor för såväl barn och unga som vuxna. Här finns allt från sagogrotta och forskarrum till tidningshörn, och det stora glaspartiet ger besökarna fin kontakt med handelsgatan utanför. På plan fyra finns generöst tilltagna fika- och mötesytor, och en rymlig takterrass där du kan njuta av en storslagen utsikt. Här är också kommunens stora fullmäktigesal placerad – en generös och luftig sal med inbyggd flexibilitet för både små och stora möten. Lokalen kan delas i två eller öppnas helt och skapa plats för ett stort antal deltagare.

Plan två och tre består av aktivitetsbaserade arbetsplatser för kommunens anställda. Den inbjudande miljön är utformad med en gemensam lounge, och det finns många olika slags arbetsplatser och mötesrum i varierande storlek att välja mellan.

Kävlinges nya medborgarhus kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöcertifieringen.

Rött tegel och robust formspråk
I byggnadens gestaltning har FOJAB hämtat inspiration från Kävlinges långa tradition av bruks- och symbolbyggnader. Robusta, stadiga tegelvolymer med väl genomarbetade detaljer. Medborgarhusets fasad består av rött tegel, zinkplåt och generösa glaspartier. På byggnadens långsidor är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel, och mot handelsgatan är den uppskuren med ett lägre parti som skalar ner och släpper in ljuset.

– Det nya medborgarhuset är platsunikt och ritat för att ligga just här, i Kävlinge. Läget ger oss dessutom möjlighet att koppla samman det nya med det gamla, säger Charlotte Kristensson.

 

FAKTA KÄVLINGE MEDBORGARHUS

Projektstart: 2015
Första spadtaget: 22 januari 2021
Planerad invigning: Våren 2023
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld
Ansvarig arkitekt: Charlotte Kristensson, FOJAB
Ansvarig inredningsarkitekt: Lisa Mannheimer, FOJAB

FOJAB skapar sitt nya kontor i Malmö tillsammans med Stena Fastigheter

FOJAB skapar sitt nya kontor i Malmö tillsammans med Stena Fastigheter

FOJAB har tecknat ett avtal med Stena Fastigheter om att hyra kontorslokaler i den befintliga fastigheten Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. En inspirerande och kreativ miljö med möjlighet att skapa hållbar arkitektur med stark karaktär och identitet har varit vägledande i valet av de nya lokalerna. Fastigheten kommer att genomgå en omfattande renovering och ombyggnad.

Det har under en längre tid pågått en lokalprocess där FOJAB sökt ny lokal för Malmökontoret med syfte att ta företaget vidare till nästa steg i utvecklingen av arkitektur och varumärke.

─ Vi är jätteglada över möjligheten att skapa vårt framtida kontor i Stenas fastighet. Våra nya lokaler utformas med fokus på att skapa en inspirerande och kreativ miljö där vi kommer utveckla vårt arbetssätt och skapa en plats där medarbetare, beställare och samarbetspartners trivs. Vi ser fram emot att i kommande uppdrag fortsätta leverera arkitektur som tar utgångspunkt i starka idéer med målet att stärka våra beställares affär, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

Trikåfabriken är en byggnad med spännande arkitektur som vi kommer att bevara och förädla i så hög utsträckning som möjligt. FOJAB kommer ansvara för utformning och gestaltning i samband med utveckling och ombyggnad av hela fastigheten. Området runt Bergsgatan/Friisgatan är i en spännande utveckling med många kreativa näringar. Vi på FOJAB kommer tillsammans med Stena vara med och driva den utvecklingen.

─ Att flytta till den här delen av Malmö känns helt rätt. Det finns en framåtanda och innovationskraft i hela stadsdelen och jag är övertygad om att lokalerna kommer att bidra till fortsatta framgångar. Platsen erbjuder också mycket bra kommunikationer samt närhet till service och kultur. Vi ser det som viktiga delar i ett hållbart arbetsliv, fortsätter Carl Kylberg, kontorschef på FOJAB i Malmö och Helsingborg.

– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete och är väldigt glada över att FOJAB valt vår fastighet för sitt nya kontor i Malmö. Byggnaden har en spännande historia på ett attraktivt läge och jag är övertygad om att FOJAB tillsammans med oss kommer att skapa ett hållbart kontor, som många kan ta del av, säger Unni Sollbe, VD på Stena Fastigheter.

FOJABs nuvarande kontor ligger i Dockan i Malmö. Inflyttning i de nya lokalerna beräknas ske i årsskiftet 2021/2022.

FOJAB rekryterar inredningsarkitekt Märta Friman till kontoret i Stockholm

FOJAB rekryterar inredningsarkitekt Märta Friman till kontoret i Stockholm

FOJAB i Stockholm förstärker kompetens inom inredning och satsar på att bygga upp en inredningsgrupp. Märta Friman har rekryterats som uppdragsansvarig med ansvar för uppbyggnaden av kompetensområdet i Stockholm.

Märta Friman är inredningsarkitekt och har tidigare haft nyckelpositioner både på White Arkitekter och Studio Stockholm. Hon kommer senast från tjänsten som VD för HV-Textil.

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Märta till denna roll. Hon har en bred förankring inom inredning och arkitektur och stor erfarenhet att bygga team. Vi gör denna satsning för att vi ser en ökad efterfrågan på inredningstjänster, säger Jens Larsson, kontorschef på FOJAB i Stockholm.

Märta är utbildad inredningsarkitekt och möbelformgivare vid Konstfack. 2007-2015 var Märta partner och ansvarig för White Stockholms inredningsavdelning. Under 2016 var hon Studiochef och uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Studio Stockholm.

– Inredningsbranschen står inför många komplexa men spännande utmaningar framöver. Hur kommer vi att vilja och kunna arbeta, leva och röra oss med våra nya erfarenheter? Jag tror att inredningsarkitektens roll är viktig nu och jag ser mycket fram emot att utforska dessa frågor med mina nya kollegor på FOJAB, säger Märta Friman.

Märta tillträde den 1 december.

Axis nya kontor är färdigställt – ett nytt landmärke i Lund

Axis nya kontor är färdigställt – ett nytt landmärke i Lund

FOJAB har ritat Axis nya kontor i Lund som blir arbetsplats för 1300 personer. Byggnaden har en stark identitet och karaktär och är utformad efter företagets behov och önskemål. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart arbetsliv står i centrum.

Axis nya kontor i Lund blir företagets ansikte utåt och består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontorsytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp. Kontoret är utformat med ett flertal olika rumsligheter för att passa olika sorters möten och skapa förutsättningar för kreativitet och innovation – viktiga kärnvärden i Axis företagskultur.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla forskningsbyn Ideon Science Park i Lund till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

Arbetsmiljön är gestaltad med ett hållbart arbetsliv i fokus och möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Varje anställd får sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

– Tanken är att kontoret ska upplevas lite som ett hem på jobbet, med gott om ytor för de anställda att mötas, träna tillsammans och umgås med varandra, säger Andreas Jentsch, uppdragsansvarig arkitekt, FOJAB.

Läs mer om Axis Grenden

Foajén vinnare av Sweden Green Building Award för årets BREEAM-byggnad

Foajén vinnare av Sweden Green Building Award för årets BREEAM-byggnad

Kontorshuset Foajén i Malmö, som vi har gestaltat åt Jernhusen vinner prestigefulla Sweden Green Building Award för årets BREEAM-byggnad 

Juryns motivering:

”Med ett centralt läge i Malmö var fastighetsägarens ambition att skapa ett grönt och inbjudande kvarter med många mötesplatser där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Utmärkande för Foajén har varit ett engagerat samarbete mellan byggherre och entreprenör, med ett stort fokus på att tillsammans bygga en organisation som stöder genomförande och uppföljning av certifieringen.”

Priset delas ut årligen av Sweden Green Building Council (SGBC) för att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande.

– Vi är verkligen glada över vinsten och det är ett erkännande på att vi tillsammans med alla duktiga aktörer kan bidra till hållbart samhällsbyggande och förändring i branschen, säger Charlotte Kristensson.

Läs mer om Foajén

Residenset i Kristianstad vinnare av Årets Fasad 2020

Residenset i Kristianstad vinnare av Årets Fasad 2020

Residenset i Kristianstad är vinnare av Årets Fasad i kategorin Renovering / restaurering! Priset delades ut på Fasadforum den 12 november. Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Tävlingen syftar till att uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara hus.

Mattias Hedberg Ek på FOJAB är utnämnd husarkitekt åt Kristianstad residens. På uppdrag av Statens fastighetsverk har Residenset de senaste åren renoverats och anpassats för nya funktioner och hyresgäster. En omfattande fasadrenovering har genomförts i samarbete med Blasberg Andréasson Arkitekter i Lund, ett arkitektkontor specialiserat på ombyggnader och nybyggnader i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, och fasadentreprenör Folkes bygg & byggnadsvård. Drachmann arkitekter har också medverkat.

Juryns motivering:
Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fasad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung har lagt grunden för framgången.

Läs mer om Residenset i Kristianstad

FOJAB och Peab vinner prestigefylld markanvisningstävling i Jönköping

FOJAB och Peab vinner prestigefylld markanvisningstävling i Jönköping

Tillsammans med Peab har FOJAB utvecklat det vinnande förslaget för markansvisningstävlingen om ett nytt kvarter i Jönköping. Förslaget är ett bostadskvarter med stort fokus på social hållbarhet, publika verksamheter och inbjuder till boende för hela livet.

I april 2020 bjöd Jönköpings kommun in till en markanvisningstävling för att utveckla kvarteret Öljetten i nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping. För markanvisningen fanns ett klart och tydligt mål; en stark och tydlig idé om socialt hållbar stadsutveckling och hur man skulle låta det prägla kvarteret.

Det vinnande förslaget, Den hemliga trädgården, blir ett bostadskvarter med stort fokus på social hållbarhet. Ambitionen i projektet har varit att skapa ett kvarter som inbjuder till boende för hela livet. Förslaget innefattar olika typer av bostäder som är anpassningsbara efter livssituationen. Särskilt fokus har lagts på att möta ungas behov av eget boende, trygghet och sociala möten. Bland annat får kvarteret en högre andel små lägenheter än ett konventionellt bostadsprojekt, cirka 45% av bostäderna är 1 rok. Det möjliggör för unga att få ett eget boende till en rimlig kostnad.

– Vi är jätteglada över att vara med och skapa kvarteret Öljetten tillsammans med FOJAB. Det är glädjande att Jönköpings kommun har en så hög ambitionsnivå vad gäller social hållbarhet.  Vår ambition är att skapa ett tryggt, socialt hållbart och spännande kvarter som inbjuder till boende i alla åldrar. Det skall bli ett kvarter att mötas och umgås i. Vi har en utmaning i vår bransch att hitta lägenhetslösningar som är mer flexibla med hänsyn till livets olika skeden än de traditionella 1:orna, 2:orna och 3:orna. Det hoppas vi kunna ge prov på här, säger Annike Thorén, distriktschef på Peab.

Kvarteret Öljetten är ett klassiskt stadskvarter som bygger på enkla volymer i en robust stomme. Kvarteret ges olika karaktärer vilket ger förutsättningar för bottenvåningar som spiller ut på gatan och olika sociala funktioner som tillförs stadslivet. Hälsa, rörelse och gemensamma platser för aktivitet har varit viktiga aspekter i gestaltningsförslaget. Kvarteret får många publika verksamheter och sociala funktioner såsom gästlägenhet, tvätt lounge, coworking och cykelverkstad. Utöver detta finns ”Den hemliga trädgården”, fickparken, som är en lummig, grön oas dit Jönköpingsborna bjuds in. Det privata gårdslivet lyfts upp på taket där möjlighet ges till odling, fysisk aktivitet och vardagsrörelse.

Juryns motivering:
”Den hemliga trädgården är ett väldigt genomarbetat och fint förslag som har många grundkvaliteter i struktur, gestaltning och bostäder och som passar väl in i idén om vad Skeppsbron ska vara i framtiden. Vinnarförslagets styrka i frågan om social hållbarhet handlar framförallt om fokus på ungas boende och viljan att engagera unga i utformningen av kvarterets gemensamma miljöer. Det finns också ett spännande fokus på hälsa och rörelse i förslaget, även detta en central fråga i en tid av ökat stillasittande bland just unga.”

 

Daniel Nord ny styrelseledamot i Innovationsföretagen

Daniel Nord ny styrelseledamot i Innovationsföretagen

Daniel Nord, VD på FOJAB, blir ny styrelseledamot i Innovationsföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen som representerar innovativa företag i arkitekt- och ingenjörsbranschen.

Vid den extra stämma som hölls den 15 oktober valdes Daniel Nord in i Innovationsföretagens styrelse. Daniel är delägare och VD på FOJAB och har arbetat i företaget sedan 1998, både som arkitekt och sedan 2010 som VD. Daniel har lång erfarenhet som uppdragsansvarig för stora arkitektuppdrag, strategiska ledningsfrågor och affärsutveckling. Han har de senaste åren drivit frågor inom hållbarhet, digitalisering och kompetensutveckling. FOJAB är södra Sveriges största arkitektkontor med kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. Företaget är ägarlett.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att som styrelseledamot vara med att driva och utveckla våra förutsättningar. Jag är väldigt intresserad av villkor, värderingar och förändringar i branschen. Vi har många framtida utmaningar inom digitalisering och hållbarhet men även strukturella förändringar inom branschen där jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och det regionala perspektivet, säger Daniel Nord.

Innovationsföretagen företräder drygt 720 medlemsföretag med nära 40 000 medarbetare inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Förbundet arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch.

Fotbollsarenan Studenternas i Uppsala är färdigställd

Fotbollsarenan Studenternas i Uppsala är färdigställd

Studenternas i Uppsala är en mytomspunnen plats, historiskt hemmaarena för Sirius och värd för SM-final i bandy. Området ligger fantastiskt fint längs Fyrisån och platsen är etablerad i staden. Här har FOJAB ritat fotbollsarenan, nya delar av bandyarenan, två nya torg – tillsammans har det blivit en helt ny mötesplats i centrala Uppsala.

Studenternas ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket. Målet är att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service. Studenternas centrala läge gör att det är viktigt att integrera området i staden och få karaktären av en mötesplats året om.

Idén har varit att bejaka de öppna värdena i den omgivande parken och därmed bli en naturlig del av Uppsala. Målet är ett aktivt arenaområde som aldrig är stängt. Ett arenaområde med stark attraktionskraft som kan användas i vardagen och bara stängs av delvis under matchdag. Här finns förutom matcharenan med plats för upp till 10 500 åskådare vid allsvenska matcher även café/restaurang, gym, butiker, hälsovård, konferensverksamhet och kontorslokaler. Konstgräsplanen gör det möjligt att använda arenan mer frekvent, detta utnyttjas och idag används arenan som hemmaarena för tre elitlag (Sirius, IK Uppsala och Dalkurd) både för match och träning.

Fotbollsarenan kopplas till en kontorsbyggnad som gör anläggningen flexibel. Huvudläktaren integreras i den högre kontorsvolymen som är placerad längs Sjukhusvägen på arenans västra sida. Denna sammankoppling ger en naturlig uppdelning mellan fotbollens varma och kalla publika ytor. Fotbollens VIP-lokaler är placerade i huvudläktarens varma ytor med egen terrass på övre läktaren och med utsikt över innerplanen. Lokaler som ligger i bottenvåningen mot entrétorget vid Sjukhusvägen och arenatorget mot parken, är utåtriktade för att skapa attraktiva miljöer runt arenan.

Arenarummet är tätt och omslutande för att uppnå närheten till innerplan för en bättre fotbollsupplevelse från läktarna. Foajéerna på norra och västra sidan är placerade så att publiken aldrig missar kontakten med fotbollen på innerplan. De har placerats i nivå med entrétorget mot Sjukhusvägen för att foajéytan även ska kunna fungera som en mötesplats i vardagen.

På den östra sidan mot ån hålls byggnadshöjderna lägre för en mänskligare skala mot parkstråket. Arenatorget är en öppen samlingsplats som fungerar för stora folkmängder vid match och för olika aktiviteter till vardags. Arenatorget utgör länken till Stadsträdgården och blir en del av parken och platserna längs åstråket. Arenan är mer stadsmässig i sitt materialval mot Sjukhusvägen där fasader, markbehandling och huvudläktare är byggda i bearbetad betong med glasfasader. De lägre läktarna med tak som ligger mer i parkmiljö är byggda i trä som passar bättre i denna lugnare miljö. Kiosker, toaletter och restaurangfasader har fått en högtryckslaminatskiva i träkulör som fasadmaterial, dessa volymer blir synliga och håller ihop anläggningens identitet.

Det har varit viktigt att bevara och förstärka parkkvaliteten i anslutning till den nya fotbollsarenan. Genom att låta parken och dess karaktär spilla över på den lite mer urbana miljön vid fotbollsarenan breddas parkstråket och ger en mer generös grönskande miljö runt arenan. Platserna mellan byggnaderna förstärks också genom att gestaltas för olika aktiviteter så att dessa kan ingå i parkstråket på ett naturligt sätt.

Ny hållbarhetssatsning med metoden FOJABgreen

Ny hållbarhetssatsning med metoden FOJABgreen

På FOJAB får vi störst genomslag när vi i vår roll som arkitekter kan bidra med vår kompetens och påverka alla de projekt vi genomför i en mer hållbar riktning. Vi vill dra nytta av all den kunskap som finns hos våra medarbetare. Därför bedriver vi ett strukturerat hållbarhetsarbete i form av FOJABgreen. Vi passade på att ställa några frågor till arkitekt Anders Eriksson Modin som ansvarar för FOJABgreen.

Vad är FOJABgreen?
FOJABgreen är vår metod för att arbeta strukturerat med alla olika aspekter av hållbarhet. Metoden är en katalysator där vi, gärna i nära samarbete med våra uppdragsgivare, undersöker hur vi kan nå bästa möjliga resultat utifrån samtliga aspekter av hållbarhet. Som arkitekter har vi jättestor möjlighet att påverka vad som byggs och hur hållbart det blir.

Hur går metoden till?
För att enkelt beskriva FOJABgreen så skulle jag säga att det är en workshop, gärna tillsammans med våra kunder, där vi sätter samman den kompetens som är mest lämpad för att lyfta det aktuella projektet. Det kan vara allt ifrån en stadsbyggnadsuppgift, en förskola eller ett småhus. Som metod är FOJABgreen uppbyggt på dialog kring förutsättningar och möjligheter. Målbilden är att man ska lämna mötet inspirerad och upprymd av alla olika inspel och vill omsätta detta i praktiken.

Hur stort är intresset från kunderna vad gäller hållbarhet och FOJABgreen?
Vi ser att det finns ett jättestort intresse för att förbättra varje projekt utifrån hållbarhet. Samtidigt upplever vi att det är svårt att navigera mellan certifieringssystem och svårt att göra kloka avvägningar gällande gestaltning, energi, klimatbelastning, ekosystemtjänster och olika sociala faktorer. Vi har samlat på oss mängder av erfarenhet under lång tid och vill inget hellre än att dela med oss av våra bästa tips. Genom FOJABgreen kan vi göra det på ett strukturerat sätt.

Om vårt hållbarhetsarbete

Argus, Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum är färdigställt

Argus, Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum är färdigställt

På ett strategiskt läge mitt emellan Stortorget och den nya stadsparken har FOJAB utformat Argus, Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum. Argus blir en symbolbyggnad och ny publik mötesplats i staden som skapar förutsättningar för kreativitet och nyfikenhet. Stor vikt har lagts på att skapa en hållbar och arkitektoniskt stark karaktär som är välkomnande och tillgänglig.

2015 vann FOJAB den utlysta tävlingen om ett nytt kunskaps- och kulturcentrum och har därefter arbetat med program, system- och bygghandlingen i nära samarbete med kommunens verksamheter. Argus kommer att samutnyttjas av bland annat gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och ungdomsverksamhet och vara en levande mötesplats.

– Argus har en stark karaktär och tydlig profil som tar tillvara kvalitéerna hos den befintliga bebyggelsen och tillför staden en ny och inspirerande dimension. Det är en symbolbyggnad som bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

I Argus välkomnande huvudentré mot Stortorget finns barnbibliotekets skyltfönster, ett café med uteservering och en scen. Innanför entrédörrarna möter en foajé i två plan med reception och infocenter, utställningsytor, aula och mindre ensemblesalar som kan användas för föreläsning och konferens. Direkt innanför foajén sträcker sig biblioteket över två våningar runt en stor och öppen ljusgård. Även biblioteket har ett stort glasparti som blir en tavla med årstidernas växlingar. Tillsammans med Folkets Hus och Stadsteatern bildar Argus ett starkt kulturkluster som kopplar samman den befintliga stadskärnan med staden norrut.

– Argus är gymnasieskolans gemensamma mötesplats och sammanhållande nav på campus med ett antal befintliga skolhus. Vi har skapat en levande byggnad med plats för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Byggnaderna är utformade på ett sätt så att det ska finnas goda förutsättningar för samverkan. Att bygga samhällsfastigheter är en omfattande investering men genom samverkan blir det lönsamt, säger Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt kunskapsmiljöer på FOJAB.

– Vi på kommunen är stolta över Argus, som är en byggnad som sticker ut. Verksamheterna är mycket nöjda och trivs i de nya fina lokalerna. Vi får många kommentarer från besökare som uttrycker att de verkligen gillar sitt nya bibliotek, säger Andy Femling, T.f. Chef bygg och projekt på Kultur-, Fritids- och Teknikförvaltningen i Falkenbergs kommun.

FOJAB har gestaltat såväl byggnad som utemiljön runt det nya kunskaps- och kulturcentrumet. Utemiljön inspireras av det varierande och dramatiska landskapet kring Falkenberg och skapar en stark karaktär och ett nytt och inbjudande inslag i stadsbilden, samtidigt som det förstärker byggnaden.

Läs mer om Argus

Kontorshuset Foajén nominerat till Malmö stads pris Gröna Lansen

Kontorshuset Foajén nominerat till Malmö stads pris Gröna Lansen

Varje år delar Malmö stad ut priset Gröna Lansen för hållbart byggande. Foajén är ett av tre nominerade projekt och FOJAB står bakom både gestaltning och projektering.

Foajén är beläget i Södra Nyhamnen, ett område som genomgår en spännande utveckling. På uppdrag av Jernhusen har FOJAB ritat kontorshuset med takpark som blir arbetsplats för 700 personer. Miljö och hållbarhet, flexibla kontorsytor och människors välbefinnande i arbetslivet har varit i fokus vid gestaltningen.

Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga och Foajén är ett miljösmart hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus. På taket finns till exempel en promenadslinga kantad av 26 sorters växter och 200 kvadratmeter solceller. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden också certifieras enligt systemet The WELL Building Standard® (WELL), en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet med sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne.

– Vi har skapat ett nytt kontor och mötesplats som ger fantastiska förutsättningar att leva hållbart och att må bra under hela arbetsdagen. Nu gläds vi tillsammans över uppmärksamheten och nomineringen till Gröna Lansen, säger Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Juryns motivering:
”Foajén är designad för alla sinnen och inbjuder till både arbete och vila – från entrén, upp genom trapphuset till takterrassen. Detta flexibla kontorshus har på ett föredömligt sätt ett helhetstänk kring utformning, miljö och hälsa. Smart teknik för energi, ventilation och akustik kompletteras med konst- och ljudinstallationer, växtlighet och grönska. Takterrassen, med utsikt över hamnområdet och city, ängar och slingrande träspänger, är en hemlig oas med plats för samvaro och återhämtning. I Foajén står omtanken om människan och hennes välmående på arbetsplatsen i centrum på riktigt.”

Om Malmö stads pris Gröna Lansen
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden. Årets pris delas ut på Stadsbyggandets dag den 2 september.

Lunds skolgårdar blir mer jämställda och inkluderande i höst

Lunds skolgårdar blir mer jämställda och inkluderande i höst

Cirkuspallar, ping-out och ett ”oseriöst utegym” – det är några av de nya aktiviteterna som elever i Lund får prova på när de kommer tillbaka efter sommarlovet. De nya aktiviteterna ingår i forskningsprojektet Equalizer som drivits som ett samarbetsprojekt mellan FOJAB, Nyréns, Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö universitet. Målet är att locka till mer fysisk aktivitet och rörelseglädje på skolgårdarna.

Forskning visar att andelen ungdomar som är fysiskt aktiva minskar. Allra minst rör sig tjejer på gymnasiet men skillnader mellan könen kan ses ännu längre ner i åldrarna enligt idrottsforskaren och kulturgeografen Karin Book från Malmö universitet, som ingår i Equalizer. Med i projektet är också etnologen och platsforskaren Elisabeth Högdahl från Lunds universitet, som lyfter fram hur olika normer skapar osynliga regler som talar om vem som har rätt till platsen och hur den ska användas.

– Med detta som bakgrund vill vi tillsammans med barn och ungdomar undersöka hur vi kan vända denna negativa rörelsetrend genom att ifrågasätta normer. Det handlar om att skapa en ökad delaktighet, bättre folkhälsa och en jämlik tillgång till rummen i staden, säger Åsa Samuelsson, arkitekt på FOJAB och en av initiativtagarna till Equalizer.

För två år sedan avslutades det första steget i det Vinnovafinansierade projektet Equalizer. Då låg fokus på att göra Malmös aktivitetsytor mer jämställda och inkluderande. Just nu pågår steg två i Lund där fokus istället ligger på skolgårdar. Tillsammans med elever och lärare från Östratornskolan och Fäladsgården i Lund har vi under året arbetat fram nya typer av aktiviteter som utmanar normer om hur skolgårdar ska användas och av vem. Därmed skapas också ökad delaktighet och jämlikhet.

– Det är välkänt bland pedagoger att inlärning påverkas positivt av att barn rör sig. Det här projektet bidrar även till att elever med olika fysiska förutsättningar stimuleras till att leka och röra sig, säger Mia Honeth (L), ordförande i Barn och Skolnämnden i Lunds kommun.

Genom metoder som normstörningar och workshops har Equalizer tillsammans med eleverna identifierat hinder, hittat kreativa lösningar i form av aktiviteter och diskuterat ämnen som normer, gemenskap och utanförskap,

– Vi har utvecklat en Equalizer-modell med tre steg där vi identifierar hinder, hittar kreativa lösningar och testar prototyper. Målet är att genom tillägg och stödjande åtgärder förändra beteenden och att normalisera ett nytt synsätt, säger Emma Pihl, planeringsarkitekt på FOJAB och projektledare för Equalizer.

Några av aktiviteterna invigs nu och testas i full skala med prototyper på skolgårdarna. Det kan handla om redskap som twistar till en vanlig aktivitet för att locka nya användare, aktiviteter som utmanar och premierar nya sätt att röra sig, eller på-vägen-aktiviteter när rasterna känns korta. Prototyperna kommer senare i höst att flyttas till Brunnshög i norra Lund och ingå i en aktivitetsyta öppen för alla lundabor.

– Lunds kommun arbetar kontinuerligt med hur man kan jobba med mer inkluderande och jämställda ytor. Vi vill skapa inspirerade och trygga platser som inbjuder till rörelse och möten mellan människor. Genom det här projektet kan vi lära oss hur vi kan göra både skolgårdar och andra aktivitetsplatser så bra som möjligt, inte minst när en ny stadsdel ska byggas, säger Eva Dalman, projektchef på Brunnshög i Lund.

Om Equalizer
Equalizer är ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt inom utlysningen normkritisk innovation. Det är ett samarbetsprojekt mellan arkitektkontoren FOJAB och Nyréns, Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö universitet där teori har kombinerats med metodutveckling och praktisk tillämpning i full skala. Equalizer steg 1 genomfördes i samarbete med Malmö stad. Målet med projektet är att störa platsbundna normer för att skapa jämställda och inkluderande miljöer och ytor som stödjer fysisk aktivitet. Vi har utvecklat en Equalizer-modell med tre steg där vi identifierar hinder, hittar kreativa lösningar och testar prototyper. Målet är att genom tillägg och stödjande åtgärder förändra beteenden och att normalisera ett nytt synsätt kring hur och av vem platser kan användas. Delaktighet och medskapande är centralt i Equalizer. Målet med projektet är att skapa enkla och lättanvända verktyg för att störa platsbundna normer och att utifrån detta skapa fysiska förändringar för att underlätta för fler grupper och individer att ta plats och aktivera sig i det offentliga rummet. Dessa verktyg ska sedan kunna användas på andra platser av dem som vill bidra till att skapa inkludering när platser byggs och förändras. Metoden är inte bara intressant utifrån ett praktiskt perspektiv utan har också rönt intresse inom forskarvärlden.

 

FOJAB vinner ramavtal med Newsec

FOJAB vinner ramavtal med Newsec

Newsec tecknar ramavtal med FOJAB avseende arkitekttjänster och kvalificerad rådgivning på flera orter i Sverige.

FOJAB är ett av de utvalda arkitektkontoren som nu får ramavtal för att utveckla Newsecs fastigheter. Avtalet avser arkitekttjänster och omfattar följande orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Västerås, Uppsala, Jönköping och Växjö.

FOJAB har sedan tidigare ett långvarigt samarbete och en god relation med Newsec och har arbetat med projekt i Helsingborg, Malmö och Stockholm, bland annat med hyresgästanpassningar, inredningsuppdrag och ombyggnader.

– Vi är jätteglada för fortsatt förtroende. Vi delar flera av Newsecs värderingar inom hållbarhet och kvalitet och ser fram emot att fortsätta att utveckla fastigheter tillsammans på fler orter i Sverige, säger Magdalena Hedman, Marknadschef på FOJAB.

FOJAB & IVL utvecklar verktyg för en klimatsmart byggbransch

FOJAB & IVL utvecklar verktyg för en klimatsmart byggbransch

Tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet har FOJAB tilldelats finansiering från Energimyndigheten för projektet LCA-driven design av byggnader. Projektets målsättning är att utveckla en metod för att synliggöra byggnadens klimatavtryck redan i tidiga gestaltnings-skeden. På så vis kan byggnader utformas med hänsyn till dess klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv.

Livscykelanalyser (LCA) i ett tidigt designskede har goda möjligheter att kraftigt minska byggnaders klimatpåverkan genom att den övergripande utformningen kan förstås ur ett klimatperspektiv. Genom att integrera digitala designverktyg med beräkningsverktyg möjliggörs en helhetsoptimering av byggnadens utformning i tidigt beslutsskede, där de stora åtgärderna kan göras.

Projektet syftar till att utveckla en branschgemensam metod och process för att kunna arbeta aktivt med livscykelanalyser i tidiga skeden, baserat på kopplingen mellan digitala designverktyg och Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM). Metoden ska stödja en informerad process med goda beslutsunderlag för beställare, arkitekt, konstruktör, projektör och entreprenör.

– Det känns superkul att få möjlighet att tillsammans med IVL sätta igång med detta projekt. Nu kan vi få med oss förståelsen för hur designbesluten påverkar klimatavtrycket från första skiss. På FOJAB har vi sedan tidigare utvecklat ett starkt analyspaket som informerar om prestandan i det vi ritar i realtid. Vi ser detta som en naturlig fortsättning och fördjupning av det arbetet. Med hjälp av smarta digitala verktyg kan arkitekter och projektörer vässa sina sinnen och se mer än vad ögat kan fånga upp. Nu kan vi påverka byggnationen att bli klimatsmart på riktigt, säger Petra Jenning, ansvarig för FOJABcode.

Förutom FOJAB och IVL är även Byggnadsfirman Otto Magnusson, MKB och Warm in the Winter med i projektet som finansieras inom programmet E2B2.

FOJAB ritar nytt bostadshus åt Peab i södra Brunnshög, Lund

FOJAB ritar nytt bostadshus åt Peab i södra Brunnshög, Lund

På ett attraktivt läge intill Gryningsparken i södra Brunnshög har FOJAB ritat bostadskvarteret Gryningen 3 åt Peab. Kvarteret får en varierad arkitektur och rymmer 80 Svanenmärkta bostadsrätter i olika storlekar med fokus på hållbarhet och gemenskap. Gryningen 3 kommer även att bli testprojekt för att undersöka utmaningar och möjligheter med byggrobotik inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet ACon 4.0.

Gryningen 3 består av ca 80 lägenheter fördelat på fyra småskaliga bostadshus med varierade uttryck. Idén är att skapa en ”familj” där en variation av utvalda karaktärer knyts ihop till en helhet och ramar in en gemensam gård. De olika karaktärerna speglar helheten, från fasadgestaltning till planlösning och storlek.

– Lunds kommun har en hög ambitionsnivå för området och det är jätteroligt att få arbeta med detta projekt tillsammans med Peab. Vi har presenterat ett starkt förslag med en variation i gestaltningen samtidigt som kvarteret får en lugn helhet med hög materialitet och sammanhållen färgskala. Bostädernas olika storlekar och karaktär gör att det finns bostäder som passar många olika målgrupper, vi fokuserar framför allt på effektiva lägenheter åt barnfamiljer, och par/ensamboende som vill bo nära MaxLab, ESS och Sony, säger Ida Stavenow, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Kvarteret kommer ha flera olika funktioner med fokus på hållbarhet och gemenskap. Bland annat planeras för verkstadsutrymme i bottenplan, gemensamma utrymmen där ätbara växter kan odlas, och attraktiv cykelparkering istället för bilgarage. Ett av husen får en takterrass som de boende kan nyttja, och andra förses med solpaneler. Ambitionen är även att det högsta huset får en unik muralmålning som tas fram i samarbete med en lokal konstnär och blir ett blickfång för alla som besöker Gryningsparken.

Inom ramen för detta projekt kommer FOJABcode att undersöka utmaningar och möjligheter med att robotisera murningsprocessen. De kommer att belysa hur byggande robotar kan bidra till arkitektoniska mervärden, såväl som att öka jämställdheten och förbättra arbetsmiljön för byggarbetarna. Projektet genomförs inom ramen för Vinnovaprojektet ACON 4.0 som handlar om utveckling av byggrobotik och görs i samarbete med LTH Robotlab, Peab, Cognibotics, Cementa och Achoice.

Wrangelska parken i Landskrona – tillgänglig, trygg och inbjudande

Wrangelska parken i Landskrona – tillgänglig, trygg och inbjudande

Wrangelska parken är en uppskattad park och mötesplats i centrala Landskrona, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. De senaste åren har parken och gatorna intill varit eftersatta och är nu i behov av upprustning.  FOJAB har fått i uppdrag av kommunen att komma med ett skissförslag på hur vi kan förbättra parken och aktivera liv i och runt parken. Kommunens vision är att parken ska bli mer tillgänglig, trygg och kunna komma fler till gagn. Även gatorna intill parken ska bli mer inbjudande.

I skissförslaget tar vi fasta på kommunens vision och tiden när parken anlades på 1800-talet. Växter och material har valts för att knyta an till historiken. Målsättningen är att man ska kunna överblicka parken när man rör sig i den.

– Vi har valt att skapa olika rum i parken och tillgängliggör den befintliga dammen genom att skapa en gångbro över dammen samt gångstråk med sittplatser. För att skapa trygghet och tydliga utblickar tas befintligt buskage bort. Vi har även skapat fler platser och aktiviteter för ungdomar. Intill parken ska det finnas en pump track och en studsmatta. Den befintliga lekplatsen rustas upp och vår målsättning är att den också ska andas 1800-tal i form av materialval och utformning, säger Caroline Hertzman, ansvarig landskapsarkitekt på FOJAB.

Den befintliga rosenträdgården kommer att finnas kvar. Vi skapar en lummig mötesplats, ramar in den, underlättar skötsel och skapar tydliga gångstråk och entréer. I parken finns även ett fågelreservat som öppnas upp och görs tillgängligt, med träsprång som svävar över marken så att man ska kunna röra sig igenom den täta vegetationen. Det blir ett lekfullt inslag för barnen.

Mörrums nya skola – en pedagogisk, inspirerande och trygg lärmiljö i barnens skala

Mörrums nya skola – en pedagogisk, inspirerande och trygg lärmiljö i barnens skala

I Mörrum, I Karlshamns kommun, har FOJAB utformat en ny grundskola för 550 elever i årskurs F‑6. Här har stor vikt lagts vid att skapa en upplevelserik och hållbar arkitektur för barn. En byggnad som kopplar samman den invändiga och utvändiga lärmiljön och skapar en pedagogisk, trygg och inspirerande plats i barnens skala.

Mörrums nya skola är en del i ett större projekt att förnya och samla skolorna i Karlshamns kommun. Den nya skolan rymmer hemvister, speciallokaler och andra gemensamma lokaler såsom bibliotek, verkstäder, skolrestaurang och idrottshall. FOJAB har arbetat med projektet från första start, och har bland annat tagit fram en Strategisk lokalutredning för samtliga skolor i Karlshamn. Fokus har varit delaktighet och ett stort antal workshops har genomförts med ansvariga inom kommunen samt pedagoger och elever.

Gestaltningsidén för Mörrums Nya Skola är baserat på en projektvision, ett lokalprogram och en tomtanalys. Skolbyggnaden delas upp i sex mindre tvåvåningsvolymer som smälter fint in i Mörrums omgivande bostadsbebyggelse och anpassar sig till barnens skala. Inne i byggnaden organiseras verksamheten i mindre hemmazoner med 75 barn i varje, där varje hemmazon utformas som en komplett lärmiljö med en palett av olika sorters och olika stora rum. Rummen kan användas på ett flexibelt sätt för olika typer av undervisning och alla kommunikationsytor har minimerats, något som är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. I skolan finns också en större idrottshall som kan användas av föreningsidrotten på kvällar och helger.

– Målet har varit att skapa en upplevelserik skolmiljö som inspirerar till lärande. En miljö där materialval, överblickbarhet, goda ljus- och ljudförhållanden samverkar. Arkitekturen är designad för barn och skapar möjligheter till ett flexibelt användande under hela skoldagen. Vi har arbetat utifrån ledorden ”När du öppnar dörren är du framme” för att skapa en sömlös relation mellan ute och inne med många entréer för en känsla av närhet och tillgänglighet, säger Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Eleverna på Mörrums skola är delaktiga i gestaltningen av utemiljön. Just nu håller alla 350 elever på att ta fram sina tankar och idéer under temat ”Min drömskolgård”. Teckningarna och modellerna ska ligga till grund för skolgårdens utformning.

– Det känns jätteroligt att vi kan få in barnens drömmar i gestaltningen. Det har varit vår utgångspunkt från start – att skapa en skolmiljö utifrån barnens perspektiv, avslutar Charlotte.

Mörrums nya skola har förutom en hållbar arkitektur, solceller på taket och kommer värmas upp med spill/ fjärrvärme. Målsättningen är en certifiering Miljöbyggnad silver, vilket är den näst högsta graden av certifiering för miljöbyggnad i Sverige. Byggnationen av skolan kommer påbörjas sommaren 2020 och beräknas stå klart för inflyttning hösten 2022.

FOJAB ritar ombyggnadsprojekt för Akademiska Hus kontor i Lund

FOJAB ritar ombyggnadsprojekt för Akademiska Hus kontor i Lund

FOJAB har fått förtroendet att utforma Akademiska Hus förvaltningskontor ”Handsken” i Lund. Kontoret som ligger i en kulturhistorisk byggnad från 1918 är i behov av en ombyggnad och anpassning efter verksamhetens behov. Uppdraget innefattar ombyggnad och inredning av främst kontor och möteslokaler.

Byggnaden som är en före detta handskfabrik genomgick en omfattande om- och nybyggnad under tidigt 90-tal som FOJAB gestaltade. Nu behöver verksamheten nya lokaler.

Ombyggnaden av Akademiska Hus kontor syftar till att skapa bättre flöden i byggnaden, rusta upp byggnaden och anpassa planlösning till utvecklade arbetssätt i linje med Akademiska hus arbetsplatskoncept. Det ombyggda kontoret kommer att vara ett aktivitetsbaserat kontor och innehålla ytor som stödjer identifierade behov och skapar en miljö med olika typer av arbetsplatser.

– Det känns jättekul att få möjlighet att återigen rita ombyggnaden av Akademiska Hus förvaltningskontor i Lund. En kulturhistorisk värdefull byggnad med mycket historia och kvaliteter som behöver anpassas efter dagens moderna verksamhet och behov. Akademiska Hus har även högt uppsatta klimatmål och där vill vi bidra med vårt hållbarhetstänk, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som bygger och förvaltar kunskapsmiljöer för universitet och högskolor.

FOJAB och Trianon vinner markanvisning för kvarteret Hanna i Burlöv

FOJAB och Trianon vinner markanvisning för kvarteret Hanna i Burlöv

Tillsammans med Trianon har FOJAB utvecklat det vinnande bidraget för markansvisningstävlingen om ett nytt kvarter i Burlöv. Förslaget är ett hybridkvarter som innefattar cirka 150 bostäder, kontor, sport, träning och mobilitet. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart stadsliv står i centrum.

I december 2019 bjöd Burlövs kommun in till en markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Kvarteret är en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden, och är tänkt att bli ett landmärke och levande mötesplats för Burlöv.

Det vinnande förslaget, Stadsbruket, blir ett hybridkvarter som plockar småstadens och storstadens bästa egenskaper. Förslaget innefattar cirka 150 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter men även kontor, sport, träning och mobilitet, vilket bidrar till rörelse och stadsliv i området. Kvarterets varierade funktioner, upplåtelseformer och stadsrum kommer tydligt till uttryck i välkomnande entréer och identitetsstarka volymer. Här skapas ett kvarter där tjänster, upplevelser och gemenskap blir viktiga beståndsdelar.

– Burlövs kommun har en hög ambitionsnivå för området och vi är glada över att få vara med och skapa denna hållbara stadsdel tillsammans med Trianon. Vi har presenterat ett starkt förslag med särpräglade volymer som skapar attraktiva stadsrum och berättar om stadsdelens historia och kvarterets läge. Kvarteret Hanna ger Burlöv en tydlig identitet i regionen, säger Joachim Lundquist, arkitekturchef och ansvarig arkitekt på FOJAB.

© FOJAB