Ögonmottagningen först att flytta in i Helsingborgs lasaretts Östra flygel

Ögonmottagningen först att flytta in i Helsingborgs lasaretts Östra flygel

FOJAB arkitekter och BSK Arkitekter har tillsammans ansvaret för den stora omvandlingen av Helsingborgs lasaretts huvudbyggnad. Nu är första etappen färdig och den Östra flygeln börjar bli klar för inflyttning. Först att flytta in i de nya lokalerna är ögonmottagningen.

Helsingborgs lasarett byggs om för att möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Målsättningen är att skapa en generell och flexibel struktur som ska kunna fungera för olika sorters verksamheter framöver.

Den första etappen har omfattat program-, system-, och bygghandling för de 12 000 m² som utgör Östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad. Flygeln har renoverats helt både invändigt och utvändigt, alla tekniska system har bytts ut och fasaden är ny. Ögonmottagningen/Operation på plan 15 är först med att flytta in i nya lokaler, sedan följer en planvis inflyttning av vårdavdelningar.

En viktig utgångspunkt i projektet har varit orienteringen och ljuset i lokalerna. Ögonmottagningen får en enkel och tydlig planlösning med stora glaspartier som släpper in dagsljus från alla håll. Färger och materialval är genomgående ljusa med träinslag, och genomsyrar hela flygeln. Det har skapats mer och bättre utrymmen för både personal och patienter.

– Som arkitekter kan vi göra stor skillnad för patienter och personal. De mjuka värdena är väldigt viktiga. Jag tänker då på utblickar, dagsljus, vackra färger och bra material. Den fysiska miljön ska vara både vacker och funktionell, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

Nu börjar arbetet med att tömma den Norra flygeln som ska få en lika omfattande renovering och beräknas stå klar 2019. Motsvarande arbete planeras för Södra och Västra flygeln under 2019-2023.

Grand Hotel i Lunds nya verandor har invigts

Grand Hotel i Lunds nya verandor har invigts

FOJAB arkitekter fick uppdraget att ansvara för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är det nu byggt två nya glasverandor, en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandor har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg Alfred Hellerström och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

– Ett hedersfullt och oerhört intressant uppdrag. Det handlar om att bevara och modernisera, utan att de historiska värdena förstörs, säger uppdragsansvarig arkitekt Mats Molén.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken gav oss möjlighet att utnyttja ytan och utföra en bakficka under den västra verandan. Bakfickan kommer att servera dryck till uteserveringen. Gäster kommer att kunna sitta på väggfasta bänkar med bord nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten. Verandorna har en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av torget vilket skapar rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Bantorget byggs samtidigt om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Arbetsgruppen på FOJAB består av Mats Molén, Mikael Pettersson, Christina Sammer och Matilda Emgård.

Se fler bilder

Charlotte Kristensson talare på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”

Charlotte Kristensson talare på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”

Charlotte Kristensson är arkitekt och ansvarig för kunskapsmiljöer på FOJAB arkitekter. Den 18-19 oktober talar hon på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”. Temat är strategisk planering av hållbara skol- och förskolemiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan.

I Lunds kommun har man tagit fram en ny standard och program som ska gälla för samtliga nya grundskolor i kommunen. Charlotte berättar om ett gediget arbete med funktionsprogram där man bland annat har tagit fram nya beräkningsmodeller baserade på läroplanen. Hon berättar också om hur man har arbetat med deltagarprocesser för att skapa inflytande och delaktighet kring utformningen av kommunens nya grundskolor.

Läs mer om konferensen

Hovs Park – Framtidens boende för äldre i Växjö

Hovs Park – Framtidens boende för äldre i Växjö

Växjöbostäder AB arrangerade i höstas en idétävling gällande ett koncept för hur framtidens boende för äldre i Växjö ska utformas. FOJAB arkitekter har tillsammans med fastighetsbolaget APP Properties tagit fram ett unikt kvarter för målgruppen 55+.

Gestaltningen bygger på grundidén om att låta parken och den gröna miljön prägla boendet i Hovs Park. Parken skapar gemenskap för de boende och främjar ett socialt och aktivt liv i kvarteret. Gröna stråk, promenadslingor och utemiljöer interagerar väl med de skulpterade husen och omgivningen. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter, så som restaurang och café, gym, inom- och utomhuspool. Tillsammans med boule och tennisbanor, pensionärernas hus, vårdcentral och butiker bildas en helhet. Kvarteret kommer också att innehålla förskola vilket bidrar till ett levande kvarter.

Hovs Park har ett högt miljö- och hållbarhetstänk utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Tanken är att installera solceller samt mätare för el, varm- och kallvatten där de boende kan jämföra sin förbrukning med ett genomsnitt för området. Detta kommer ytterligare att stärka kvarterets attraktionskraft och bidra till Europas grönaste stad.  Hovs Park planeras att börja byggas under hösten 2018.

FOJAB nominerade som bästa konsult i NCSC Sweden Awards

FOJAB nominerade som bästa konsult i NCSC Sweden Awards

Vi är nominerade i kategorin årets konsult 2017 för arbetet med gestaltning och projektering av den centrala handelsplatsen Hansa i Malmö.

Nomineringen lyder:

”På tuff detaljhandelsmarknad och med historik i gamla goda handelsanor i Malmö, har man lyckats lyfta ett varuhus till nya moderna nivåer.

God planering av handelsstråk samt väl anpassad design får både nya och gamla koncept att lyckas i begränsade ytor och lokaler.

Hansa i Malmö har fått ett nytt värdigt liv tack vare omsorgsfullt arkitektarbete med från arkitektbyrån Fojab.”

I tätt samarbete med beställaren AREIM och HEA Property Partner har vi arbetat med att förädla Hansas båda kvarter till en modern och attraktiv handelsplats mitt i centrum av Malmö. Kvarteren har en mixed-use karaktär där shopping, restauranger och caféer blandas med kontor, skolor, vårdcentral och bostäder.

– ”Nu förgyller vi Hansa” var grunden till gestaltningsidén – att förgylla har verkligen genomsyrat hela projektet. Från fasaderna som snart är klara ner till arbetsplatsens guldfärgade bygghjälmar. Tack vare gott samarbete och tydliga mål har vi tillsammans med beställaren lyckats riktigt bra med projektet, säger Per-Aage Nilsson, uppdragsansvarig arkitekt.

Samtal med Lars Nilsson, ”cykelarkitekt” på FOJAB

Samtal med Lars Nilsson, ”cykelarkitekt” på FOJAB

Cykeln är ett smidigt sätt att ta sig fram på. Men den är mer än så. För många handlar cykeln lika mycket om design och estetik som funktionalitet. För många är det en livsstil. Cykelns fördelar är också många – mindre trängsel, bättre miljö, bättre folkhälsa och attraktiva stadsmiljöer. Arkitekten och cykelentusiasten Lars Nilsson började intressera sig för cyklar redan när han som 16-åring köpte sin första cykel för 535 kronor.

Lars Nilsson pratar i ett rasande tempo, det märks att han är entusiastisk. Vi passade på att ställa några frågor.

Hur kom du att intressera dig för just detta?

– En försommardag för cirka 15 år sedan fick jag idén att jag skulle börja cykla till jobbet. Jag fick ta över en gammal cykel från en kollega. Sedan fick jag ytterligare två och tänkte att jag ville göra något med dem. Jag ville sätta en personlig prägel. Då började jag att köpa delar och tillbehör på eBay – och där väcktes mitt intresse för cykeldesign.

Du har under åren byggt ett 20-tal cyklar, nästa uteslutande till kollegor och vänner. Var hittar du inspirationen?

– Ibland får jag fria händer men oftast bygger jag cyklarna efter kundernas önskemål och krav. Jag inspireras mycket av gamla modeller och idag kan du hitta massvis av inspiration på Internet. Det börjar oftast med att jag springer på en fin del – en snygg sadel eller styrstam. Sedan utgår jag från den och kommer på en idé. Hemma har jag ett stort lager med delar.

Har du nytta av din yrkesroll som arkitekt?

– Den kreativa sidan och viljan att skapa är något jag har med mig. Att plocka ihop en cykel är ett lagom stort projekt. Man kan likna det vid en byggprocess där man ”plockar ihop ett hus” fast i betydligt mindre skala.

Lars förespråkar bland annat den miljö och stadsmässiga aspekten av att cykla. Hur kan vi få fler att cykla?

– Vi måste planera staden för ett ökat cyklande. Städer som Köpenhamn och Malmö är föregångare. Köpenhamn hamnar högst på listan över världens bästa cykelstäder. Där cyklar sextio procent till jobbet, bara fjorton procent tar bilen. Genom att bygga ut cykelvägarna, se till att fotgängare förstår var de ska gå och skapa fler cykelparkeringar kan vi få ett ökat cyklande i städerna. Sen tror jag att hyrcyklar är framtiden – Malmö gör en jätteinsats.

Hur många cyklar äger du?

– Jag har åtta egna cyklar! Men jag har nära till jobbet så jag föredrar att gå. Men det fanns en tid då jag cyklade mellan kontoret i Malmö och hemmet i Lund.

FOJABcodes team är på plats!

FOJABcodes team är på plats!

FOJABcode är vår satsning på computational design för att utveckla digitala designprocesser. Ett starkt team är nu på plats med målsättning att undersöka hur den digitala utvecklingen förändrar vår roll som arkitekter, den byggda miljön och byggprocessen. Detta betyder att vi tidigt i projekten kan analysera och driva gestaltningen utifrån flera parametrar som är avgörande för våra kunders projekt.

Hej på er Petra Jenning, Jens Jacob Jul, Henrik Malm och Elin Daun från FOJABcode!

Vad arbetar ni med?

– Vi arbetar med design research och metodutveckling inom området computational design. Det innebär att vi tittar brett på designprocessen för att utforska nya möjligheter som öppnas upp med en digital attityd till arkitekturen, från första skiss till tillverkning. Vi arbetar med projekt i olika skalor för att hitta lösningar på allt från specifika problem till avancerad gestaltning. Det kan handla om hur människor rör sig, solinstrålning och energi men också materialitet och rumslighet. Vi modellerar beteenden och processer och identifierar data som kan driva en digital gestaltningsprocess.

Vilka är fördelarna med computational design inom arkitektur?

– Genom computational design kan vi hantera mer fakta i gestaltningsprocessen än tidigare. Det skapar möjligheter att hitta nya lösningar, som bättre svarar mot de behov och funktioner som krävs. Vi kan låta datorn generera lösningar där interaktion och återkoppling mellan olika funktioner och system bakas in i gestaltningsprocessen. Vi brukar säga att vi genom datorn kan få fler sinnen – vi kan förstå mer av det vi gör och skapar. När vi kopplar detta mot en digital tillverkningslogik så öppnas nya möjligheter för den byggda miljön.

Vad är målet med satsningen?

– Vi vill ta ett holistiskt grepp om vad digitalisering innebär för byggprocessens hela kedja – från design till produktion till färdigt hus – och bortom. Vi arbetar för att utveckla metoder där ett digitalt tänkande är stöd för innovation. Arkitektur tenderar att bli alltmer generell – genom att använda oss av nya digitala verktyg och datainsamling kan vi på ett resurseffektivt sätt skapa arkitektur som blir mer unik och möter den specifika situationen som varje byggnad sitter i.

Ett lyckat samarbete mellan konst och arkitektur

Ett lyckat samarbete mellan konst och arkitektur

Edvin Bylander är arkitekt på FOJAB arkitekter och har samarbetat med konstnären David Svensson sedan 2012. Tillsammans har de arbetat med bland annat konstverk till Citybanan i Stockholm, Nya Karolinska sjukhuset i Solna samt sjukhuset i Angered. Deras första projekt är Citybanans station Odenplan som invigdes i juli.

Edvin och Davids samarbete grundar sig i en gemensam förståelse för konstens relation till det arkitektoniska uttrycket. Många av Davids konstverk rör sig i det offentliga rummet och han identifierade tidigt ett behov av att hitta en arkitekt som kunde hjälpa till med ritningar och visualiseringar.

– Vi arbetar väldigt bra tillsammans och har hittat en arbetsprocess som fungerar. Edvin hjälper till att ge förståelse för rumslighet och skala, säger David Svensson.

Konstverket “Life Line” som pryder rulltrappsrummet på station Odenplan i Stockholm är ett 350 kvadratmeter stort ljusverk inspirerat av Davids son Isaks hjärtslag.

– För Citybanans station vid Odenplan har jag strävat efter att utveckla ett konstverk med en tydlig identitet och en påtaglig närvaro, detta i samklang med stationens arkitektoniska rumslighet och funktion. Verket tar sin utgångspunkt i min son Isaks puls innan födseln sommaren 2012. De lysande linjerna som visar barnets puls blir här en metafor för livet. En tågstation ser jag som en stads puls och dess liv, så det blir också en fin metafor, fortsätter David.

– Det är ett unikt konstverk och ett otroligt spännande projekt. David hade en klar idé om hur han ville utforma konstverket. Jag har sedan arbetat med att modifiera in konsten i en rumslighet, i detta fall ett 400 kvm stort bergrum, säger Edvin Bylander.

En utmaning med konstverket har varit att hantera komplexiteten och göra det byggbart. Edvin har samordnat med citybanans arkitekt, som bland annat har tillhandahållit en 3D-scanning av hela bergrummet.

– På FOJAB har vi en speciell kompetens att hantera denna typ av komplexitet. Vi arbetar med digital design och utifrån en 3D-modell av rummet gör vi det i en rumslig skala. Vi fokuserar på hur det ska realiseras och förhåller sig till arkitekturen runt omkring, säger Edvin.

David och Edvin förespråkar vikten av att integrera konsten och skapa en helhet i gestaltningen. De har en vilja att arbeta med större projekt tillsammans, där man i ett tidigt skede kan arbeta integrerat med konst och arkitektur. David framhåller också att konsten måste komma in i byggprocessen och arbetet så tidigt som möjligt. Alltför ofta kommer konstnären in i bilden först när byggnaden väl är klar. De båda är överens om konstens viktiga roll vid gestaltning av offentliga rum idag.

– Konst integrerad med arkitektur kommer vi bara att se mer av. Offentlig konst kan bidra till att skapa ny spännande arkitektur och platser man vill stanna på. Platsen ges en identitet med innehåll och betydelse, avslutar David.

Kolkajen nominerat till Sveriges arkitekters planpris 2017

Kolkajen nominerat till Sveriges arkitekters planpris 2017

Sveriges Arkitekter har nominerat Stockholms stads planarbete med Kolkajen till årets planpris. Vi är väldigt glada och stolta över att FOJAB arkitekter är involverade i projektet.

Kolkajen är en del av Stockholms storsatsning på utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Sveriges största utvecklingsområden. Stockholm vill skapa goda förutsättningar för cyklister och fotgängare, och ambitionen är att skapa en så bilfri stadsdel som möjligt. Antal parkeringsplatser per lägenhet är lågt. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas.

Nomineringen i Kolkajen avser bland annat arbetet med detaljplan och gestaltningsprogram. FOJAB arkitekter arbetar för närvarande med att ta fram samtliga detaljplaner, gestaltningsprogram samt program och systemhandling för gatu- och lekmiljöer i området. FOJAB har, genom en tidigare prekvalificering och parallellt uppdrag, ingått ramavtal med Stockholms stad för det fortsatta arbetet. Karin Fagerberg är plankonsult för FOJABs räkning i projekt Kolkajen N Djurgårdsstaden.

Planpriset delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel av bra svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Det instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Vinnaren av Planpriset presenteras på Arkitekturgalan den 28 november på Cirkus i Stockholm.

MAX IV är nominerat till Stålbyggnadspriset 2017

MAX IV är nominerat till Stålbyggnadspriset 2017

MAX IV-laboratoriet i Lund är en av fem nominerade till Stålbyggnadspriset 2017. Stålbyggnadspriset delas vartannat år ut till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.

2010 valdes FOJAB arkitekter att gestalta och projektera MAX IV för Lunds universitet med Fastighets AB ML4 som byggherre. Snøhetta arkitekter valdes till landskapsarkitekt. I projektet har man eftersträvat en symbiotisk relation mellan landskap, yttre byggnadsgestalt och inre gestalt. Den stora experimenthallens taklanternin med sin borstade aluminiumyta, kontorsbyggnadens vita plåtkassetter och horisontella solskydd för fönster, de övriga byggnadernas vita betongfasader tillsammans med det böljande landskapet har gjort MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Stålbyggnadspriset delas ut under Stålbyggnadsdagen, torsdag den 26 oktober, på Stockholmsmässan i Stockholm. Syftet med priset är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar.

Cecilia Pering är ny ordförande för Sustainable Business Hub AB

Cecilia Pering är ny ordförande för Sustainable Business Hub AB

Cecilia Pering är sedan några månader tillbaka ny ordförande för Sustainable Business Hub AB. Nätverket verkar för att stärka konkurrenskraften för svensk miljöteknik och stimulera utvecklingen av hållbara samhällen.

Nätverket samlar över 100 medlemmar från näringsliv, offentlig sektor och akademi med tekniska lösningar såväl som ambitioner för ett mer hållbart samhälle. Sustainable Business Hub ger medlemmarna en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar genomförs. Genom att koppla samman städernas utmaningar med akademin och näringslivets lösningar bidrar nätverket till att driva utvecklingen av hållbara samhällen framåt.

Cecilia är arkitekt på FOJAB arkitekter med lång erfarenhet som uppdragsansvarig för stora arkitektuppdrag. Hon har tidigare varit VD för FOJAB och är numera verksam som Senior Partner med inriktning mot strategiska ledningsfrågor.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att få ta del av det innovationsarbete som pågår i regionen. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och stötta intressanta projekt inom hållbar utveckling, säger Cecilia Pering.

Vinst i parallellt uppdrag – FOJAB ritar ny byggnad för Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Vinst i parallellt uppdrag – FOJAB ritar ny byggnad för Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag har Castellum i samarbete med Domstolsverket nu valt att gå vidare med FOJABs förslag avseende en ny domstolsbyggnad i Jönköping.

En enig jury utsåg FOJABs förslag till vinnare och lyfter fram förslagets starka arkitektoniska gestaltning och kvaliteter i stadsrummet.

Ur juryns motivering: ”FOJAB presenterar en konsekvent fasadutformning med vertikala element som på ett fint sätt håller ihop de olika fasadliven – de olika volymerna – till en helhet. Byggnaden är något tillbakadragen från fastighetsgräns vilket utnyttjas för vistelseytor för allmänheten. De är belägna mot parken och Munksjön och bedöms som ett positivt tillskott till stadslivet….Fojabs förslag bedöms bäst motsvara de förväntningar vi har på en domstolsbyggnad”.

– Vi är oerhört stolta och glada över detta prestigeuppdrag. På FOJAB har vi stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med en stark formidé, har banat vägen för ett förslag av hög kvalitet, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön. Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse.

Fasaden utformas med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element. De vertikala elementen begränsar den direkta solinstrålningen och förstärker byggnadens gestaltning. Byggnaden har särskilt utformats med tanke på dagsljustillgång och de högt ställda miljöambitionerna. Byggnaden utformas för att uppfylla krav enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå GULD.

– Utifrån en stark idé har vi arbetat fram ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Den nya domstolsbyggnaden har en stark karaktär och värdighet som tar tillvara det unika läget och stadsrummet vid Munksjön, säger Stefan Johansson, arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

Tävlingsteamet bestod av Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Catarina Boström, Natalie Adelhoefer, Jonas Ruthblad och Kjell Adamsson.

FOJAB arkitekter vinnare i tävling om nya bostäder i Ängelholm

FOJAB arkitekter vinnare i tävling om nya bostäder i Ängelholm

Efter en arkitekttävling har FOJAB fått i uppdrag av Melin Förvaltning att gestalta ett helt nytt kvarter på det gamla sockerbruksområdet i Ängelholm. Kvarteret omfattar cirka 110 lägenheter med närhet till både stationen, havet och staden. Byggstart för de nya bostadshusen planeras till 2019.

Förslaget möter upp visionen för Ängelholms stationsområde om ett attraktivt bostadsområde med förbättrade kopplingar mellan stad och hav. Kvarterets tydliga målpunkter är stationen, havet och staden och kvartersstrukturen öppnar upp sig mot dessa. Småskalighet och småstadslivets fördelar avspeglar sig tydligt i förslaget.

– Vårt förslag ”Kvartett” tar avstamp i det bästa från den traditionella kvarterstrukturen och punkthuset. Resultatet blev en hybrid – två olika hustyper med triangulär planform som omges av grönska och byggs kring en gemensam gård. Vi ville skapa ett livfullt kvarter med gårdar och rum för det sociala livet, säger Ulrika Sellin, arkitekt på FOJAB.

– FOJAB har åstadkommit ett tilltalande och nytänkande förslag på hur man utnyttjar värdefull markyta på bästa sätt, säger Håkan Svensson, VD på Melin Förvaltning.

Husvolymerna varierar på mellan fem och åtta våningar och byggs kring en upplyft gemensam innergård, som erbjuder platser för odling, växthus och lek. Husen är av tegel och knyter an arkitektoniskt till den äldre bebyggelsen på sockerbruksområdet och bidrar till att ge byggnaderna ökad värdighet och beständighet. Lägenheterna får öppna planlösningar och de flesta har balkong eller terrass. De stora husen har generösa ”balkongrum” mot söder och väster.

Arkitekturen präglas av enkelhet och tydlighet med en naturlig variation, då byggnaderna uppfattas på helt olika sätt beroende på från vilket håll de betraktas. Trots den öppna kvartersformen finns en tydlig struktur med privata och offentliga rum.

FOJABs arkitektteam har bestått av Ulrika Sellin, uppdragsansvarig, Nina Torstensson, gestaltningsansvarig och Catharina Hansson, medverkande.

Gängtappen är en av finalisterna i Gröna Lansen 2017

Gängtappen är en av finalisterna i Gröna Lansen 2017

Gängtappen har blivit utnämnd till finalist av Malmö Stad i Gröna Lansen 2017, stadens pris för ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Wihlborg Fastigheter att ansvara för renoveringen av det karaktärsfulla kontorshuset. Projektet omfattade en totalrenovering för att skapa moderna och flexibla kontorslokaler. Fokus har lagts på att behålla och bevara de ursprungliga kvaliteterna.

Juryns motivering: ”Efter en genomgående sanering och en varsam renovering tar ett stycke Malmöhistoria klivet in i framtiden. Ett nytt klimatskal och smarta energisystem har, tillsammans med sunda materialval och flexibla arbetsplatser, gett en imponerande förbättring av byggnadens energiprestanda och hållbarhet. Genom de såväl arkitektoniska som miljömässiga lyften är Gängtappen en viktig förebild för den nödvändiga miljöanpassningen av den befintliga staden.”

I år har kommittén valt att nominera tre finalister, varav ett av projekten tar hem Gröna Lansen, som delas ut under Stadsbyggandets dag den 1 september på Malmö Börshus.

FOJAB arkitekter och Fler Bostäder bygger två kvarter i Sigtuna stadsängar

FOJAB arkitekter och Fler Bostäder bygger två kvarter i Sigtuna stadsängar

FOJAB arkitekter och Fler Bostäder AB har tecknat avtal med Sigtuna stadsängars exploaterings AB och kommer bygga två kvarter i den nya stadsdelen. Kvarteren präglas av höga hållbarhetsmål och nydanande arkitektur.

Sigtuna stadsängar är en helt ny stadsdel belägen strax norr om den gamla stadskärnan i Sigtuna med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. FOJAB och Fler Bostäder kommer utveckla och bygga två kvarter om cirka 60 bostadsrättslägenheter i kvarteren 17 och 18.

Höga hållbarhetsmål har varit tongivande för projektidén vilket rimmar väl med Sigtuna stadsängars ambitioner. FOJAB och Fler bostäder kommer i synnerhet att satsa på social hållbarhet.

– Vi är glada över att tillsammans med Fler Bostäder fått förtroendet att vara med att utveckla Sigtuna Stadsängar. Utifrån en stark idé arbetar vi fram ett unikt projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Genom att ta ett större ansvar för helheten fördjupar vi vår kompetens, säger Kjell Adamsson, arkitekt och affärsutvecklingschef på FOJAB.

– Vi ser fram emot att vara med och utveckla en ny spännande stadsdel. Fler Bostäder har ambitionen att skapa långsiktigt hållbara boendemiljöer för fler människor sett ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, säger Magnus Knutsson, VD på Fler Bostäder.

Projektidén tar sin utgångspunkt i den idylliska stadskär­nan i Sigtuna med dess kvalitéer vad gäller kvartersstruktur, ma­terialitet och skala. Blandningen inom kvarteret får sin form genom olika typologier; radhuset, flerbostadshuset och villan, staplade på varandra. Bostäder i bottenvåningen öppnar upp mot gatan med multifunktionella rum. Grönska växer upp på fasaderna som vänder sig mot gården. I kvarteret har man direkt kontakt med staden och gemensamma platser för att umgås, kopplat till natur och grönskande gårdar.

– FOJAB och Fler Bostäder har väl mött upp förväntningarna om ett hållbart, innovativt och spännande projekt i linje med vår utbyggnadsstrategi och hållbarhetsnivåerna, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

FOJAB och Fler Bostäder bildar ett gemensamt projektbolag för utvecklingen av kvarteren i Sigtuna stadsängar. Samarbetet är strategiskt och långsiktigt och ambitionen är att det ska bli fler projekt i Sigtuna och på andra närliggande orter.

Nu inleds arbetet med projektering av fastigheterna. Säljstart beräknas till januari 2018 och byggstart sker under våren 2018.

FOJAB arkitekter satsar på projektutveckling

FOJAB arkitekter satsar på projektutveckling

FOJAB arkitekter har tagit ett strategiskt beslut att utvidga sin verksamhet och satsar nu även på projektutveckling under namnet FOJAB development. Det handlar om en plattform för att ingå samarbeten och utveckla projekt i egen regi. Initialt ingås ett samarbete med Fler Bostäder AB.

Med viljan att ta ett större ansvar och utveckla egna projekt breddar FOJAB sin verksamhet. Målsättningen är att vässa vår arkitektur ytterligare och få större erfarenhet och kunskap om projektekonomi, genomförbarhet och byggprocess. Genom en ökad förståelse kommer FOJAB skapa mervärde för kunder och beställare i alla sina projekt.

Kjell Adamsson, arkitekt och affärsutvecklingschef, kommer att ansvara för utvecklingen av den nya verksamheten.

– FOJAB development blir ett naturligt steg i vår verksamhet. Genom att utveckla projekt i samverkan med olika aktörer kan vi ta ett större ansvar för helheten och påverka alla delar från ekonomi till gestaltning. Vi kommer på så sätt bli en bättre partner för alla våra beställare, säger Kjell Adamsson.

Inledningsvis ingås ett samarbete med Fler Bostäder, som är ett relativt ungt företag men med mycket lång erfarenhet och stort engagemang inom bostadsutveckling.

– Vi är mycket glada att ingå ett samarbete med FOJAB arkitekter. De har en oerhört bred kunskap inom arkitekturens olika områden i kombination med förståelse för projektens förutsättningar. Genom samarbetet drar vi nytta av vårt delade engagemang och skapar nya intressanta affärsmöjligheter, säger Magnus Knutsson på Fler Bostäder.

FOJABs satsning på projektutveckling skapar även förutsättningar för att låta arkitekturen ta en större roll. Joachim Lundquist, arkitekturchef på FOJAB, kommenterar:

– Idébaserad arkitektur med hög kvalitet skapar värden och hållbarhet på lång sikt. Vi tar med den drivkraften in i alla våra projekt. När vi nu kan påverka processer och beslut i högre grad, har vi större möjlighet att skapa starka idéer och koncept som håller hela vägen till utförande.

FOJAB arkitekter i Almedalen!

FOJAB arkitekter i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg. Vi kommer att finnas på plats och pratar gärna arkitektur, urbanisering, utmaningar i den täta staden, framtidens bostäder och digitalisering. Vi framtidsspanar, delar med oss av erfarenheter och ger insikter.

Vi finns på plats den 3-7 juli och medverkar i 5 programpunkter:

MÅNDAG 3/7 – SVERIGES MEST HÅLLBARA STADSDEL GER MARKRABATT FÖR INNOVATIONSKRAFT
almedalsveckan.info/event/user-view/48778
Medverkande från FOJAB arkitekter är Kjell Adamsson

TISDAG 4/7 – FRAMTIDENS STÄDER OCH STADSLIV
almedalsveckan.info/event/user-view/47541
Medverkande från FOJAB arkitekter är Edvin Bylander

TISDAG 4/7 –BYGGANDE OCH DIGITALISERING
almedalsveckan.info/event/user-view/47081
Medverkande från FOJAB arkitekter är Petra Jenning

ONSDAG 5/7: ALMEDELA – HUR VILL VI BO OCH LEVA 2030?
almedalsveckan.info/event/user-view/45736
Medverkande från FOJAB arkitekter är Ida Stavenow

FREDAG 7/7: HUR LÖSER ARKITEKTERNA BOSTADSKRISEN?
almedalsveckan.info/event/user-view/46959
Medverkande från FOJAB arkitekter är Edvin Bylander

På plats från FOJAB är Anders Eriksson, Cecilia Pering, Daniel Nord, Edvin Bylander, Emma Schöön, Ida Stavenow, Jens Larsson, Joachim Lundquist, Karin Fagerberg, Kjell Adamsson, Magdalena Hedman, Magnus Lundström, Petra Jenning.

FÖR FÖRFRÅGNINGAR OM MEDVERKAN I SEMINARIUM OCH PANELER, VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA:

Emma Schöön, Kommunikatör
Tel: 0702 49 11 57
E-post: emma.schoon@fojab.se

FOJAB arkitekter vinner markanvisningstävling tillsammans med Bonava i Rosendal, Uppsala

FOJAB arkitekter vinner markanvisningstävling tillsammans med Bonava i Rosendal, Uppsala

FOJAB arkitekter står tillsammans med Bonava som vinnare i markanvisningstävlingen för Rosendal etapp 3 i Uppsala. Förslaget tar utgångspunkt i kommunens vision för området: I Rosendal är allt nära, Hit är alla välkomna, En smartare stadsdel.

Rosendal är en helt ny och snabbt växande stadsdel i närhet till Uppsala centrum. Stadsdelen ska bli ett område med en mix av bostäder, handel, service och närhet till gröna park- och naturområden. Uppdraget var att skapa ett levande bostadskvarter med hållbarbarhetstänkande i fokus.

– Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå för området och det är glädjande att få delta i denna stora satsning i Rosendal tillsammans med Bonava. Vi har presenterat ett starkt förslag med tydliga stadskvaliteter där det gröna i omgivningen verkligen vävs in i kvarteret, säger Jens Larsson, kontorschef och ansvarig arkitekt för projektet på FOJAB arkitekter i Stockholm.

Det vinnande förslaget ”Kvarterskalaset”, bygger på ett levande entréplan med gårdar och stråk som lockar till en social, hållbar och aktiv livsstil. Gemensamma funktioner samlas kring en central lobby vilken tjänar en mångfald av syften. Gården öppnar sig mot parken i öst och parkstråket i norr. Kvarteret ges en formstark gestaltning med fasader av tegel och trä som bidrar till att skapa karaktär i Rosendal.

– Vi ville skapa ett kvarter som sjuder av liv och rörelse. Här skapas möjligheter för människor i olika åldrar att mötas, umgås och samverka. För oss är formen alltid central, därför har vi skapat en långsiktigt hållbar arkitektur – en gestaltning som står sig över tid, säger Jens Larsson.

FOJAB har även föreslagit ett hållbarhetskoncept där mobilitetstjänster, smarta tekniska lösningar och grönt byggande är i fokus. Genom en teknisk plattform kan de boende via telefon eller dator möta sina grannar, dela resurser och hålla koll på sina hem. Funktioner som bidrar till gemenskap och inspirerar till en social och miljömedveten livsstil.

Tävlingsförslaget kommer nu att ligga till grund för fortsatt arbete med program- och bygglovshandlingar. Om arbetet går som planerat kommer kvarteret att börja byggas 2019.

Läs mer om projektet

Välbesökta arkitektursalonger i både Malmö och Stockholm

Välbesökta arkitektursalonger i både Malmö och Stockholm

Under våren har vi anordnat två välbesökta arkitektursalonger i Malmö och Stockholm. I Malmö fördes intressanta diskussioner om Virtual Reality där besökarna passade på att framtidsspana och fördjupa sin kunskap. På Stockholmskontorets sjunde arkitektursalong debatterades ”Stadens skönhet”.  Angeläget i en tid av intensivt byggande och många storskaliga projekt.

FOJAB arkitekters Malmökontor anordnade arkitektursalong #2 på temat Virtual Reality – erfarenheter och visioner. Ett femtiotal besökare passade på att framtidsspana och fördjupa sin kunskap inom VR. Det bjöds på mingel och mat följt av en belysande och intressant paneldebatt. På plats fanns även teststationer, där besökarna visuellt fick kliva in och uppleva pågående projekt.

Petra Jenning, arkitekt och ansvarig för FOJABcode modererade säkert mellan spännande inlägg från Mats Eliasson, VD på One Reality, Ulrika Hallengren, utvecklingschef på Wihlborgs, Per Sikö, Studio Lead på Jayway och Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare på Science Center Malmö Museer.

Panelen var rörande överens om betydelsen och möjligheterna med VR för arkitekter och byggindustrin. Dels i visualiseringsarbetet men även för att effektivisera arbetsprocesser, utveckla framtida byggprojekt och tekniska lösningar. Den demokratiska processen belystes och möjligheterna som ges i form av en ökad förståelse för slutprodukten.

– Vi som arkitekter arbetar med att skapa information och förståelse. Att kunna få en rumslig och verklig upplevelse av byggnaden innan den faktiskt har börjat byggas är en fantastisk möjlighet, sa Petra Jenning.

På Stockholmskontorets sjunde Arkitektursalong debatterades ”Stadens skönhet”.  Angeläget i en tid av intensivt byggande och många storskaliga projekt. Engagemanget hos såväl inbjudna talare som publik gick inte heller att ta miste på. Under några intensiva timmar belystes frågan genom inledande anföranden och i en efterföljande debatt, ledd av FOJAB arkitekters Robert Lavelid.

Först ut var Torleif Falk, nytillträdd Stadsarkitekt i Stockholm, som framhöll att staden ända sedan Gustav Vasas tid varit fylld av otyglat liv och att framgångsfaktorn ligger i att väga samman hållbarhet, funktion och skönhet.

Tatjana Joksimović, Planchef på Länsstyrelsen lyfte fram kulturarvet som intimt kopplat till hållbarhetsutvecklingen och poängterade Länsstyrelsens önskan att få ge råd och vägledning i tidiga skeden. Även Anna Nyberg, Vasakronans chef för fastighetsutveckling i Stockholm, såg samarbetet mellan fastighetsutvecklare, Stockholm Stad, Länsstyrelsen och Skönhetsrådet som värdefullt för att åstadkomma en blandad och trygg stad med liv och rörelse.

– Skönhetsrådet är unikt i sin självständighet som kommunalt organ, sa dess sekreterare och kanslichef Henrik Nerlund, och beskrev dess uppdrag som både rådgivande, reagerande, initierande och bildande.

– Planera samhällsbyggnaderna först och inte sist, var hans uppmaning till Salongen.

Jesper Wallin, VD på Byggnadsfirman Erik Wallin, framhöll behovet av att hålla fast i värdegrunden genom hela projektet:

– Tillsammans måste vi hålla fokus på syftet med projektet – här har arkitekterna en viktig roll i att hitta balansen i processen.

FOJAB arkitekter förstärker kompetens inom inredning och design

FOJAB arkitekter förstärker kompetens inom inredning och design

FOJAB arkitekter rekryterar inredningsarkitekt Patrik Bengtsson. Därmed stärks kompetensen på arkitektkontoret ytterligare inom inredningsarkitektur och design.

– Vi är väldigt glada att vi nu genom Patrik stärker vår kapacitet inom inredning och design där efterfrågan på tjänster ständigt ökar, säger inredningsarkitekt Lisa Mannheimer, FOJAB arkitekter.

Patrik Bengtsson är möbelformgivande inredningsarkitekt med fokus på specialinredning och har en hantverksbakgrund inom finsnickeri och byggnadsvård. Sedan 2013 har han bedrivit sin egen verksamhet, Patrik Bengtsson Designstudio, där han främst har ritat möbler för svenska möbelproducenter och offentlig miljö.

Patrik har tidigare arbetat på på Creo arkitekter i Stockholm där han huvudsakligen har ritat specialinredning åt Domstolsverket. Patrik har även arbetat med diverse konsultuppdrag och undervisning i möbelformgivning vid arkitekturskolan i Lund.

– Det ska bli väldigt roligt att ingå i ett större sammanhang och spännande att få vara med och utveckla inredningssidan på FOJAB arkitekter, säger Patrik Bengtsson.

Levande stadsrum i Norra Djurgårdsstaden – Sveriges största stadsutvecklingsområde

Levande stadsrum i Norra Djurgårdsstaden – Sveriges största stadsutvecklingsområde

FOJAB arkitekter arbetar vidare med att gestalta gaturum och en lekpark i Kolkajen, Stockholms nya stadsdel vid vattnet vid Lilla Värtan.

Gaturummen är viktiga länkande stråk i den nya stadsdelen och ska utformas med dagvatten, grönska och vistelsekvaliteter i fokus. På strandkanten utformar vi en stor lekpark med naturkaraktär, där lummiga träd och böljande träkonstruktioner skapar en stimulerande lekmiljö.

Kolkajen är en del av Stockholms storsatsning på utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Sveriges största utvecklingsområden. Stockholm vill skapa goda förutsättningar för cyklister och fotgängare, och ambitionen är att skapa en så bilfri stadsdel som möjligt. Antal parkeringsplatser per lägenhet är lågt. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas.

FOJAB arkitekter har också arbetat med ett kvalitetsprogram som ligger till grund för detaljplanen för området och för den fortsatta projekteringen. FOJAB arkitekter har, genom en tidigare prekvalificering och parallellt uppdrag, ingått ramavtal med Stockholms stad för det fortsatta arbetet.

Fem frågor till landskapsarkitekt Sara Schlyter

Fem frågor till landskapsarkitekt Sara Schlyter

Sara Schlyter är landskapsarkitekt på FOJAB och brinner för det offentliga rummet och betydelsen av grönska. Vi passade på att ställa fem frågor till Sara. Bland annat hur landskapsarkitekter kan medverka till bra utemiljö i samband med förtätningar.

Vilken fråga är hetast för dig just nu?
Det är svårt! Landskapet är allt – det är stad och natur och samspelet däremellan. Landskapsarkitektur handlar mycket om helhet och relationer mellan olika element. I den stora skalan och den lilla skalan…

Förtätning av städerna är på allas läppar och det byggs som aldrig förr. Hur kan landskapsarkitekter medverka till bra utemiljö i samband med förtätningar?
Landskapsarkitekter skapar kvalitet i den täta stadens utemiljöer. Ju tätare stad desto högre krav ställs på utformningen av mellanrummen, och mer funktioner ska samsas på samma ytor. Ju tätare stad desto viktigare är också grönskan ur flera aspekter. Grönskan hanterar dagvatten och jämnar ut stadens mikroklimat, skapar en mänsklig skala, en tilltalande stadsbild och möjligheter för rekreation. Staden ska också vara en social arena, där det ska finnas plats och möjligheter för alla, inte minst för barnen.

Många av dessa värden är svåra att mäta, och det ser vi tyvärr effekter av i många nyplanerade områden runt om i landet, från översvämningsproblematik till mikroskopiska förskolegårdar. Tätheten har ett pris. Vi måste hitta nya sätt att räkna. Ytterst är det kommunernas ansvar att bevaka och driva dessa frågor, men även vi behöver bli bättre på att sprida kunskapen om staden som en helhet till alla som är med och bygger samhället.

Flexibilitet och mångfunktionalitet blir nyckelord när vi landskapsarkitekter jobbar med enskilda platser i staden. Exempel på det är lekplatser som kombineras med översvämningsytor och skapar möjlighet för vattenlek, parkeringsplatsen är en bollplan vissa tider på dygnet, biofilter kombineras med sköna gröna sittplatser och parker på hustaken. Vi ser det ökade behovet av att hantera klimatförändringar och miljön som en tillgång och menar att synliggörandet av de naturliga processerna ger ett mervärde i stadsmiljön.

Du brinner lite extra för det offentliga rummet, på vilket sätt är det viktigt och vad tror du det får för betydelse i framtiden?
Det offentliga rummet i staden – torg, gator och parker är en stor del av en stads identitet och själ. Det är där vi rör oss och vistas, vi promenerar och träffar vänner. Omsorgen om det offentliga rummet speglar en stads eller ett samhälles omsorg om sina invånare.

Intressant är när det offentliga rummet används för att sätta ett nytt område på kartan. Då etableras parker eller platser innan byggnaderna tar form. Det har man t.ex. gjort i Carlsberg i Köpenhamn och även jubileumsparken i Frihamnen i Göteborg. Det visar på det offentliga rummets betydelse för en stad eller en stadsdels attraktivitet och varumärke.

Att människan mår bättre av att vistas i naturnära miljöer råder det inga tvivel om – borde det inte satsas mer på det?
Absolut! Närheten och tillgången till natur eller grönområden har stor inverkan både på människors hälsa och livskvalitet. Det finns forskning som bevisar detta. Problemet kan vara att det handlar om en samhällsekonomisk investering där avkastningen inte hamnar i den plånbok som betalar.

Glädjande nog ser det ut som att medvetenheten kring detta ökar, både bland byggherrarna och slutkonsumenterna, dvs. bostadsköparna. Det finns idag en efterfrågan på både naturnära boenden men kanske ännu mer urbana bostäder som kan erbjuda närhet till grönska, och till och med möjligheter för odling i den täta staden.

Slutligen, vilket projekt arbetar du med just nu?
Just nu jobbar jag bland annat med Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där vi t.ex. gör systemhandling för en stor lekplats precis vid vattnet. Jag jobbar också med ett koncept för att förnya gågatorna i Landskrona med grönska och vistelsemiljöer. Dessutom jobbar jag med flera spännande kontors- och bostadsprojekt och en ny fotbollsarena i centrala Uppsala, Studenternas. Det är jätteroligt med den variationen och bredden!

Husarkitekt – ett hedersfullt uppdrag

Husarkitekt – ett hedersfullt uppdrag

Statens fastighetsverk utsåg 2016 Mattias Hedberg Ek som husarkitekt åt Kristianstad residens. Förordnandet är på sex år med möjlighet till förlängning i tre år.

Som husarkitekt och generalkonsult för Residenset i Kristianstad ansvarar Mattias Hedberg Ek för byggnadsminnets underhåll och utveckling. I nära samarbete med Statens fastighetsverk säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaden. Husarkitekter sitter på ett sexårigt förordnande med möjlighet till en treårig förlängning. Uppdraget är personligt.

– Husarkitekt är ett hedersfullt och oerhört intressant uppdrag. Det handlar om att bevara och förädla, utan att de historiska värdena förstörs. Arkitektur i liten skala som får stor påverkan, säger arkitekt Mattias Hedberg Ek.

Residenset i Kristianstad ritades av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes 1857-1860. Vid den tiden var byggnaden residens för landshövdingen samt lokaler för länsstyrelsen. Det byggdes sedan ut med bland annat flera våningar. Residenset, som är ett statligt byggnadsminne sedan 1935, står idag delvis tomt samt används som kontor åt bland annat Lantmäteriet.

Bevarande av ett statligt byggnadsminne
Under de närmsta åren kommer residenset att renoveras och anpassas för nya funktioner och hyresgäster. För tillfället genomförs en fasadrenovering i samarbete med annan arkitekt. Representationsvåningen ska på sikt omvandlas till kontorslokaler.

– Det är önskvärt att göra moderniseringar och locka hit verksamheter. Mycket arbete ligger i att bevara rumsstrukturen men samtidigt anpassa lokalerna efter dagens moderna behov, säger Mattias Hedberg Ek.

Tätt samarbete avgörande
Gamla hus och byggnader kräver duktiga projektörer och tätt samarbete är därför helt avgörande. Husarkitekten ansvarar för helheten och ska samordna de kompetenser som behövs. Till exempel specialister inom brand, VVS, belysning, färgsättning, miljö, plåt och måleri.

Akademi mötte arbetsliv vid Arkipelago i Lund och Stockholm

Akademi mötte arbetsliv vid Arkipelago i Lund och Stockholm

I mars 2017 fick ambitiösa arkitektstudenter möjlighet att träffa FOJAB arkitekter och andra branschrepresentanter vid arbetsmarknadsdagarna Arkipelago i Lund och Stockholm. Frågor om hur en vanlig dag som arkitekt ser ut och vilka spetskompetenser som finns på kontoret diskuterades och mässan gav även FOJAB arkitekter möjlighet att träffa morgondagens talanger.

Arkipelago är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges arkitektutbildningar och arrangerar bland annat föreläsningar, mingelevent, workshops samt årliga arbetsmarknadsdagar i Lund, Stockholm, Karlskrona, Umeå och Göteborg. FOJAB arkitekter har sedan starten 2011 medverkat vid dagarna i Lund och Stockholm och så även i år.

Vid Arkipelago i Lund deltog Camilla Henricson, Kristina Kember, Caroline Lindqvist och Axel Stolt från FOJAB arkitekter. På plats utbyttes såväl idéer och tankar, tips på hur man bäst utformar sin portfolio, samt hur man som student bäst får en fot in i arbetslivet efter examen. Tre studenter vann dessutom möjligheten att besöka FOJAB:s kontor i Malmö för frukost, en inspirerande föreläsning och en inblick i livet på ett arkitektkontor.

– Arkipelago är en viktig mötesplats även för oss arkitekter då det ger oss en möjlighet att utbyta tankar och idéer med arkitektstudenter med fräscha ögon. Det ger oss också en möjlighet att hitta de nya talanger som vi ständigt letar efter i vår växande bransch, säger Camilla Henricson, Arkitekt MSA vid FOJAB arkitekter i Malmö.

Ny kommunikatör hos FOJAB arkitekter

Ny kommunikatör hos FOJAB arkitekter

FOJAB arkitekter anställer Emma Schöön som kommunikatör. Emma har tidigare arbetat som marknadsansvarig och har en bred bakgrund inom kommunikation och PR.

– Vi är väldigt glada att kunna rekrytera Emma, som med sin bakgrund och kompetens kommer att kunna utveckla FOJABs externa och interna kommunikation, säger Daniel Nord, VD på FOJAB arkitekter.

Emma kommer närmast från reseföretaget Sembo (Stena Line Travel Group) där hon var marknadsansvarig. Hon har även arbetat som kommunikationskonsult och projektledare på Grayling i Stockholm och Malmö, och har en gedigen erfarenhet från både strategisk och operativ kommunikation inom olika branscher.

– Det ska bli fantastisk roligt att driva kommunikationsarbetet och vara med och bygga vidare på ett redan starkt varumärke. FOJAB arkitekter är involverade i en mängd spännande uppdrag och här finns goda förutsättningar att utveckla kommunikationen, säger Emma Schöön.

Emma Schöön tillträdde sin tjänst den 20 mars 2017

FOJAB arkitekter satsar på digital spetskompetens

FOJAB arkitekter satsar på digital spetskompetens

FOJAB arkitekter har tagit ett strategiskt beslut att utveckla området Computational Design under namnet FOJABcode. Det handlar om en långsiktig satsning på design research i testbedmiljö för att utveckla nya metoder och modeller inom digital design. FOJAB rekryterar nu för att få ett starkt team med fokus på både design och programmering.

Petra Jenning, arkitekt på FOJAB arkitekter och internationellt erkänd expert inom Computational Design, är ansvarig för utvecklingsarbetet.

– Den digitala metod vi utforskar skiljer sig från nuvarande genom att vi modellerar beteenden och processer i stället för statisk geometri, säger Petra Jenning. Världen runt pågår nu olika aktiviteter för att förstå hur detta kan fungera i praktiken, och vilka förändrade förutsättningar det ger i olika led. Dessa aktiviteter sker både inom akademin och inom industrin. Här vill vi ligga i framkant.

Utvecklingsarbetet kommer att ske internt men med utbyte och samarbete med andra företag och organisationer som går i samma riktning. Målet är att testa modeller och metoder, som när de är mogna kan tillämpas i projekten.

– FOJAB arkitekter startade i Lund med nära koppling till LTH och forskningen. Genom åren har den relationen funnits kvar på många plan, säger vd Daniel Nord. Det nya är att vi nu proaktivt och metodiskt arbetar med praktisk tillämpning av det som ny forskning tar fram. Därigenom kan det komma alla FOJAB:s kunder tillgodo.

Petra Jenning beskriver dagens byggmetoder som en konsekvens av en reduktionistisk process; varje krav, som exempelvis klimatskydd, hållfasthet och ventilation har sin egen lösning och beaktas i enskildhet. Det gör att vi snabbt blir begränsade av skenande komplexitet när nya krav adderas. Ny teknologi erbjuder möjligheter att tänka kring problemlösning på nya sätt. Det är möjligt att låta datorn generera lösningar där interaktion och återkoppling mellan olika funktioner och system bakas in i gestaltningsprocessen.

– Resultatet blir integrerade lösningar som kan svara mot en mångfald av lokala och unika krav och ändå vara praktiskt och ekonomiskt realiserbara, säger Petra Jenning.Inom FOJABcode kommer vi att titta brett på designprocessen. Digitaliseringen medför helt nya möjligheter. Uppdraget handlar om att utforska de möjligheterna och att hitta synergieffekter. Vi behöver ta ett holistiskt grepp om vad digitalisering innebär för byggprocessens hela kedja – från design till produktion till färdigt hus – och bortom.

FOJAB arkitekters Årstidsparker visar vägen i Landskrona

FOJAB arkitekters Årstidsparker visar vägen i Landskrona

FOJAB arkitekters visionsförslag är utvalt i ett parallellt uppdrag i Koppargården, Karlslund i Landskrona. Denna tidiga vision kommer nu att visa vägen i det fortsatta arbetet med området där målet är att åstadkomma en tätare, mer varierad bebyggelse och nya attraktiva mellanrum, samtidigt som en stor del av dagens lägenheter och stråk bevaras.

Landskrona stad ser stora möjligheter för stadsdelen Karlslund i norra Landskrona och tar nu, i samarbete med fastighetsägarna, ett samlat grepp för områdets utveckling. Målet är att förbättra miljön i området och utveckla ett attraktivt bostadsområde i den växande staden. I ett parallellt uppdrag för delområdet Koppargården med Landskronahem som uppdragsgivare har FOJAB arkitekter tagit fram en tidig vision för området.

– Vi är väldigt glada över att Landskronahem valde att gå vidare utifrån våra idéer om Koppargårdens möjligheter. Vårt förslag kallas Årstidsparkerna efter de fyra mindre parker med starka årstidskaraktärer som skapats i förslagets centrala delar, säger Karin Fagerberg på FOJAB arkitekter.

Årstidsparkerna är ett mellanting mellan torg och park. De är tänkta att komplettera områdets generösa grönytor och idrottsanläggningar och bidra till att utveckla områdets identitet. Visionen innehåller 1600 bostäder, inräknat de befintliga, dessutom planeras för två nya förskolor. De nya bostäderna består av en mix av flerbostadshus i en öppen kvarterstruktur och radhus. Nya, diagonala gator leder in mot rekreationsområdet. En genomgående tanke är att det ska vara enkelt att orientera sig i området och att de boende alltid ska ha närhet till en park eller annan mötesplats.

– FOJABs idéförslag är det som bäst stämmer överens med våra ambitioner för området. Förslaget blir därför vägledande i arbetet tillsammans med staden, övriga fastighetsägare och hyresgästerna kring omdaningen, säger Helena Fremle, VD på Landskronahem.

Arkitektteamet på FOJAB arkitekter består av Karin Fagerberg, Kjell Adamsson, Pia Månsson, Mikael Pettersson och David Kiss.

Illustrativ film utifrån idéskiss

FOJAB arkitekter utser tre nya ateljéansvariga

FOJAB arkitekter utser tre nya ateljéansvariga

Från och med 1 mars har FOJAB arkitekter utsett tre nya ateljéansvariga

I Helsingborg tar Rebecca Saaby Mehlum över efter Staffan Premmert. Staffan kommer fortsätta arbeta som uppdragsansvarig arkitekt.

I Stockholm delas kontoret upp i två ateljéer på grund av den kraftiga tillväxten. Ateljéerna kommer att ledas av Eva Ocklund respektive Cecilia Jarlöv med Jens Larsson som fortsatt Kontorschef.

”Jag är glad att vi haft tre så kompetenta, interna kandidater till posterna och ser fram emot ateljéernas fortsatta utveckling”, säger Karin Fagerberg, Operativ chef på FOJAB arkitekter.