Trummens strand i Växjö – trähus med bästa möjliga utsikt

Trummens strand i Växjö – trähus med bästa möjliga utsikt

Kvarteret Trummens strand, även kallat Geologen, är beläget på näset mellan Trummen och Växjösjön och är byggt helt i trä. Nu är det nominerat till såväl Träbyggnadspriset som Byggnadspriset i Växjö. Båda priserna delas ut den 24 oktober. 

I linje med Växjös strategiska satsning på bygge av trähus har husen vid Trummens strand byggts helt i trä. Byggnaderna har en stomme av massivträ, fasaderna är klädda med träpaneler och inne i lägenheterna finns synliga träkonstruktioner och snickerier.

De massiva trästommarna ger miljömässiga fördelar då trä är ett både naturligt och förnyelsebart material. För de boende är en av fördelarna att massivträ har en täthet som gör att inomhustemperaturen blir stabil, ger ett sundare inomhusklimat och en bra ljudisolering.

– Trä är ett bra naturmaterial och vi har valt att tydligt lyfta fram det såväl i exteriör som interiör,
säger Stefan Johansson, ansvarig arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

Varje lägenhet har planerats för mesta möjliga sjöutsikt. För att åstadkomma detta har FOJABcode, ett kompetensområde inom computational design/datordriven gestaltning, utvecklat den så kallade Utsiktsmaskinen. Utsiktsmaskinen analyserar och visar på hur mycket utsikt varje lägenhet har och ger samtidigt en gradering av utsiktens kvalitet.

– Det har varit en givande process vid skapandet av Trummens strand och vi är både stolta och glada att det nu är nominerat till två fina byggnadspriser, avslutar Stefan Johansson.

Om Trummens strand:
Kvarteret består av tre hus med bostadsrätter, förskola i två plan med sjöutsikt, gemensamhetslokal samt studentlägenheter med separata entréer direkt från gatan, vilket ger ett levande gatuliv.

Beställare: GBJ Bygg AB
Plats: Teleborg, Växjö
Omfattning: 22 200 m², 144 lägenheter

Om Träbyggnadspriset i Växjö:
För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris. De övriga nominerade är Arkitektbolaget och forskningsprojektet ”Höga hus i trä”.

Juryns motivering
Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.

Om Byggnadspriset i Växjö: 
Sedan 1990 delar byggnadsnämnden varje år ut ett byggnadspris för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Övriga nominerade till 2019 års pris är Stora Vallen och ICON Växjö.

Juryns motivering (i korthet)
Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa brutna vinklar. Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett naturligt sätt i Trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera dimensioner som Växjö har saknat.

 

Läs mer om Trummens Strand

FOJAB kammade hem både Stadsbyggnadspriset i Malmö och Gröna Lansen

FOJAB kammade hem både Stadsbyggnadspriset i Malmö och Gröna Lansen

Under stadsbyggandets dag tilldelades Kontorshuset Dungen Stadsbyggnadspriset i Malmö samtidigt som flerbostadshusen Gjuteriet mottog Gröna Lansen. Arkitektkontoret bakom båda vinnarna är FOJAB.

Kontorshuset Dungen i Hyllie har både gestaltats och inretts av FOJAB och byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

– Det är med stor glädje och tacksamhet jag, mina kollegor och vår uppdragsgivare Wihlborgs tar emot detta pris, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB. Han fortsätter:

– Samtidigt vill jag passa på att gratulera mina kollegor som ligger bakom Gjuteriet. Det är ett jättefint projekt som verkligen förtjänar att uppmärksammas på detta sätt.

Dungen ägs av fastighetsbolaget Wihlborgs, och huseras till stora delar av Tullverket. Gjuteriet, som består av tre flerbostadshus, ägs av fastighetsbolaget Vita Örn.

Juryns motivering – Stadsbyggnadspriset i Malmö:
“Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

Om Stadsbyggnadspriset i Malmö
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Bedömningen grundar sig på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Fakta om Dungen
Plats: Kv. Gimle 1, Hyllie, Malmö
Omfattning: 15 000 kvadratmeter, bruttoarea
Beställare: Wihlborgs
Ansvarig arkitekt: Anders Eriksson Modin, FOJAB
Ansvarig inredningsarkitekt: Lisa Mannheimer, FOJAB
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

Juryns motivering – Gröna Lansen:
”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Om Malmö stads pris Gröna Lansen
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Fakta om Gjuteriet
Plats: Gjuteriet 23
Beställare: Vita Örn
Ansvarig arkitekt: Mattias Essner, FOJAB
Färdigställt år: 2019
Typ av projekt: Flerbostadshus med hyresrätter och butiker i bottenplan

 

Gjuteriet nominerat till Malmö stads pris Gröna Lansen

Gjuteriet nominerat till Malmö stads pris Gröna Lansen

Varje år delar Malmö stad ut priset Gröna Lansen för hållbart byggande. Gjuteriet är ett av tre nominerade projekt och bakom både gestaltning och projektering står FOJAB. 

Gjuteriet är miljösmarta hyresbostäder i Limhamns läge som ägs av fastighetsbolaget Vita Örn. Projektet består av tre byggnader kring en upphöjd gemensam innergård, som blickar ut över en park. Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga. Som exempel på detta har låg energiförbrukning och möjlighet till ett mer bilfritt boende varit viktiga förutsättningar. Mer yta till grönområden har skapats med hjälp av bilparkering i källare och hyresgäster får fria busskort samt information om busstidtabeller.

– När, som i detta fall, hela kvarter utvecklas är det viktigt att se till helheten för människors behov. Här har inte bara boendet prioriterats utan även mobilitet i form av samutnyttjande i bil- och cykelpooler, säger Joakim Feldt, VD för fastighetsbolaget Vita Örn.

Byggnaderna är designade för minimalt behov av underhåll och att kunna åldras med behag. När tiden är inne går samtliga delar att återvinnas.

– Under hela projektets gång har vi haft ett mycket nära samarbete med vår uppdragsgivare och nu gläds vi tillsammans över uppmärksamheten och nomineringen till Gröna Lansen, avslutar Mattias Essner, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Juryns motivering
”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Om Malmö stads pris Gröna Lansen
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden. Årets pris delas ut på Stadsbyggandets dag den 6 september.

Fakta om Gjuteriet
Plats: Gjuteriet 23
Beställare: Vita Örn
Ansvarig arkitekt: Mattias Essner, FOJAB
Färdigställt år: 2019
Typ av projekt: Flerbostadshus med hyresrätter och butiker i bottenplan

 

Läs mer om Gjuteriet

​Kontorshuset Dungen nominerat till Stadsbyggnadspriset i Malmö

​Kontorshuset Dungen nominerat till Stadsbyggnadspriset i Malmö

På fredagsmorgonen tillkännagav Malmö stad vilka byggnader som är nominerade till Stadsbyggnadspriset. Kontorshuset Dungen i Hyllie är ett av de nominerade bidragen och FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kontorshuset Dungen ligger vid Hyllie station. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för kontorshusets utformning.

– Dungen är gestaltat med höga miljöambitioner som utgångspunkt. På plats upplevs det genom att byggnaden sluter sig mot söder och öppnar sig mot norr, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Byggnaden har fått sitt namn från den skogsdunge som ursprungligen låg på platsen, och som har återuppstått i form av tre stora träd som välkomnar inuti byggnaden vid huvudentrén. Två mindre träd finns högre upp i atriet.

Till stora delar huseras Dungen av Tullverket och inredningen har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

– Det har visat sig att Tullverket även vill ha denna inredning som standard i sina kommande projekt, vilket såklart är ett gott betyg som vi är stolta över, säger Lisa Mannheimer, ansvarig inredningsarkitekt på FOJAB.

Dungen ägs av fastighetsbolaget Wihlborgs, vars vd Ulrika Hallengren avslutar:

– När vi bygger nya hus är det viktigt för oss att skapa både en levande stadsmiljö och en riktigt bra arbetsmiljö för dem som arbetar i husen. I Dungen har vi varit måna om att skapa en nära och varm miljö interiört som motvikt till den storskalighet som kan upplevas i området. Kvarteret är nedbrutet i form och tillför kvaliteter till platsen i alla väderstreck även exteriört.

Juryns motivering:
“Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

Om Malmö stads Stadsbyggnadspris
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Bedömningen grundar sig på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. Årets pris delas ut på Stadsbyggandets dag den 6 september.

Fakta om Dungen
Plats: Kv. Gimle 1, Hyllie, Malmö
Omfattning: 15 000 kvadratmeter, bruttoarea
Beställare: Wihlborgs
Ansvarig arkitekt: Anders Eriksson Modin, FOJAB
Ansvarig inredningsarkitekt: Lisa Mannheimer, FOJAB
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

 

Läs mer om Dungen

FOJAB i forskningssamarbete om stadsutveckling

FOJAB i forskningssamarbete om stadsutveckling

Kombinationen av vetenskaplig excellens samt ett brett tvärdisciplinärt konsortium med aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi övertygade Vinnova att satsa på forskningssamarbetet Chalmers Digital Twin Cities, som ett av åtta nya kompetenscentrum i Sverige.

Målet med kompetenscentret är att genom utveckling och användning av digitala tvillingar för byggnader och städer väsentligt stärka design- och planeringsprocessen av livskraftiga och hållbara städer och samhällen.

– Detta gör vi bäst genom att arbeta integrerat med avancerade digitala modeller i våra kreativa processer, där datorns kapacitet kan förstärka och förbättra oss människor, säger Petra Jenning ansvarig för FOJABcode och industriansvarig för området Arkitektur inom Digital Twin Cities.

FOJAB har under de senaste åren byggt upp ett team, kallat FOJABcode, med gedigen kunskap i gränslandet mellan matematik, programmering och arkitektur. Det har gett skärpta verktyg och ökad kompetens inom digital modellering, simulering och analys. Flera av de egenutvecklade verktygen handlar om att visualisera byggnaders och städers prestanda för att tydliggöra relationer och samband som tidigare var svåra att intuitivt förstå. I verktygslådan finns interaktiva analysverktyg som från tidiga volymskisser av byggnader uppskattar dess prestanda vad det gäller dagsljus, utsikt, energianvändning och flöden i realtid. Där finns även program för att simulera en hel stads utveckling, som ett interaktivt stöd för att välja vilka områden som bör utvecklas, bebyggas och förtätas.

Välutvecklade digitala verktyg från första skiss till produktion ger bättre beslutsunderlag, en mer flexibel process och smidigare resa från start till mål. FOJAB ser ett tydligt behov från hela branschen att tillsammans ta klivet till mer informerade digitala tvillingar över alla skalor.

– Vi ser fram emot nya transdisciplinära samarbeten för att fortsätta utvecklingen inom FOJABcode, och vi är glada att nu få dela den här resan med Chalmers, avslutar Petra Jenning.

Om Chalmers Digital Twin Cities
Ett starkt konsortium av 28 svenska och internationella partner visar på den stora innovationspotentialen i digitala tvillingar genom hela värdekedjan, som en grund för den fortsatta utvecklingen av livskraftiga, hållbara och demokratiska städer och samhällen.

Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden, som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om Chalmers Digital Twin Cities

Om FOJABcode
FOJABcode arbetar med computational design, ’datordriven gestaltning’, för att undersöka hur den digitala utvecklingen kan forma staden, arkitekturen, byggprocessen och vår roll som arkitekter. Med hjälp av digitala verktyg och nya produktionsprocesser öppnar FOJABcode upp för en ny arkitektur. Den digitala utvecklingen sätter även spår i tillverkning och produktion. FOJABcode arbetar därför med gränsöverskridande samarbeten där vi tillsammans utforskar hur morgondagens digitala och automatiserade byggindustri skapar nya förutsättningar för arkitekturen. Genom nyfikenhet, spetskunskap och djupt engagemang är FOJABcode medskapare av morgondagens byggda miljö.

FOJAB expanderar

FOJAB expanderar

Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu fyra erfarna, uppdragsansvariga arkitekter.

Vi letar efter dig som vill vara med och driva utvecklingen tillsammans med vårt team. Du har självklart en hög ambitionsnivå och vill utveckla projekt med spets där vi överträffar oss själva och kundens förväntningar. Är det kanske dig vi söker? Läs mer om tjänsterna nedan och tveka inte att kontakta oss om du, eller någon du känner, är intresserad av att bli en del av oss.

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt, Stockholm

Uppdragsansvarig arkitekt, Kunskapsmiljöer, Stockholm

Uppdragsansvarig arkitekt, Kontor, Stockholm

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt, Stockholm

FOJAB i Almedalen

FOJAB i Almedalen

Som traditionen bjuder finns vi representerade under Almedalsveckan. Vi arrangerar en arkitektursalong, ett mingel och en nätverkslunch. Anmäl dig gärna i länkarna under respektive evenemang. Har du inte möjlighet att komma då, men befinner dig i Almedalen och vill boka ett möte med någon av oss? Så roligt! Kontakta vår marknadschef och Almedalsgeneral, Magdalena Hedman, så ordnar hon det!


Kom på vår salong!
FOJABs arkitektursalong i Almedalen

100 – det nya 70?
Välkommen till en framtidsspaning om stadsutveckling, boende och livsval för en åldrande befolkning.

Befolkningen blir allt äldre och om 50 år kommer 25 % av landets befolkning att vara över 65 år. De äldre blir också friskare, mer aktiva – och i vissa fall rikare. En studie som presenterades i början av året visade att 70 är det nya 50 och vi vågar påstå att 100 är det nya 70.

Vad har morgondagens 90-åringar för behov, krav och förväntningar på boende, stadsliv och rekreation? Hur möter vi deras behov i planeringen av nya städer och stadsdelar? Hur kan integration av boende för äldre ske i staden och vilka synergier kan det ge?

FOJABs Robert Lavelid, moderator, leder följande panel:

Maria Börtemark, VD Borätt och Seniorgården AB
Åsa Nordell Holmstrand, Projektutvecklare Hemsö Fastighets AB
Ingmar Skoog, centrumföreståndare från AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet
Stefan Bergström (C), plankommunalråd i Sundbyberg

Tid: Tisdag 2 juli kl 14-15
Plats: Tage Cervins gata 5
Anmälan: http://bit.ly/fojabalmedalen2019salong


Mingla med oss!
FOJABs mingel i Almedalen

Tid: Tisdag 2 juli kl 15-16
Plats: Tage Cervins gata 5
Anmälan: http://bit.ly/fojabalmedalen2019mingel


Luncha med oss!
FOJABs nätverkslunch i Almedalen

Vi arrangerar en nätverkslunch för kvinnor på Restaurang Rosengården. Vi fokuserar på nätverkande och samtal.

Magdalena Hedman, marknadschef FOJAB
Karin Fagerberg, operativ chef FOJAB

Tid: Onsdag 3 juli kl. 12.30.
Plats: Restaurang Rosengården, Södra Kyrkogatan 9
Anmälan: Senast 26/6 till Magdalena Hedman
OBS! Begränsat antal platser

Vi ser fram emot att ses!

FOJAB ritar allt fler bostäder för unga och studenter

FOJAB ritar allt fler bostäder för unga och studenter

Proto är det senaste i raden av flera studentbostäder som FOJAB har ritat. Tidigare har vi ritat prisbelönta Lunds Nation Landsarkivet och Helsingkrona Nation och just nu är FOJAB involverade i ytterligare två studentbostadsprojekt i staden, vilket innebär att FOJAB har ritat nära 500 studentbostäder i Lund. 

Nu har inflyttningen påbörjats i det första huset i det nya studentbostadskvarteret Proto i Lund. Proto består av tre byggnader i tre till sex våningar. Husen har stora sadeltak som rymmer ytterligare två våningar med smarta etagelägenheter. Där kan goda vänner dela boende och ändå känna sig privata. Området består av sju nya kvarter med studentbostäder, grönskande utemiljöer och stort hållbarhetsfokus.

– När vi besökte Proto i samband med inflyttningen kunde vi konstatera att det blev precis så som vi hade tänkt oss, säger Mattias Hedberg Ek, ansvarig arkitekt på FOJAB.

De nya husen har långa korridorer och fyra grundtyper av lägenheter. Två av dessa är i etage och utnyttjar den stora takvolymen maximalt. Huskropparnas vitt skilda dimensioner samt ett mönster av gröna skivor och fönster, skapar variation i gestaltningen och stor omsorg har lagts vid viktiga detaljer för att uppnå en god kvalitet som förmedlar husens stilrena och konsekventa formgivning.

Hållbara och tåliga material är nödvändiga i en miljö där många bor och rör på sig. Omflyttningen i studentbostäderna är stor och ställer stora krav på in- och utvändiga lösningar. Fasaden består av galvaniserad stålplåt och färgade fibercementskivor, material som är både tåliga och underhållsfria. Alla byggmaterial är fria från ämnen som kan vara skadliga för miljö eller hälsa, och valda för att minimera resursanvändningen. Husen är välisolerade och har återvinningssystem som gör att energianvändningen är cirka 20% lägre än gällande nybyggnadskrav. Den energi som används är till mer än 90% förnyelsebar och enligt nuvarande prognoser nås 100% till 2020.

Mattias Hedberg Ek ansvarade också för gestaltningen av Helsingkrona Nations studentbostadshus Tornet och Landsarkivet i Lund. Studentbostadshuset Tornet är tretton våningar högt och rymmer förutom lägenheter för “kompisboende” också bland annat en gemensam festvåning på plan 13 med fantastisk utsikt över Lund.

– Det är två unika projekt där Helsingkrona Nations studentbostadshus särskiljer sig med sin unika form och höjd, säger Mattias Hedberg Ek, och fortsätter:

– Landsarkivet var ett mycket spännande projekt då det rörde sig om en varsam ombyggnad av kulturhistorisk miljö samtidigt som ytterligare en huskropp lades till de gamla och därmed bidrog till flera nya studentbostäder till Lund.

Helsingkrona Nations studentbostadshus Tornet vann Lunds stadsbyggnadspris 2015 och nominerades samma år även till Sveriges Arkitekters bostadspris. 2015 nominerades Lunds Nation Landsarkivet till Skånes Arkitekturpris.

Att rita bostäder för unga och studenter är ett av FOJABs kompetensområden och den senaste tiden har arkitektfirman sett en ökad efterfrågan på denna typ av projekt. Just nu är FOJAB involverade i ytterligare två nya studentbostadsprojekt med nära 120 bostäder i Lund. Tillsammans med Landsarkivet, Helsingkrona Nation och Proto ligger FOJAB därmed bakom nästan 500 studentbostäder i staden. Även FOJABs kontor i Stockholm arbetar med bostäder för unga, eller sk ungdomsbostäder.

– Dessa projekt befinner sig ett tidigt skede, och vi återkommer gärna och berättar mer om dem vid ett senare tillfälle, säger Jens Larsson, arkitekt och kontorschef för FOJABs stockholmskontor.

Fakta om Proto
Beställare: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 6 850 m2
Antal lägenheter: 185
Antal boende: 307
Lägenhetstyper: 1–3-rumslägenheter
Plats: Kämnärsvägen, Lund
Totalentreprenör: NCC
Färdigställt: 2019

Korta fakta om Lunds Nation Landsarkivet
Beställare: Lunds Nation Arkivet AB
Plats: Lund
Omfattning: Ca 120 studentbostäder
Färdigställt: 2015

Korta fakta om Helsingkrona Nation
Beställare: Helsingkrona Nation
Plats: Lund
Omfattning: Ca 69 lägenheter
Färdigställt: 2015

FOJAB tilldelades PLÅTPRISET 2019 för Lunds tingsrätt

FOJAB tilldelades PLÅTPRISET 2019 för Lunds tingsrätt

Med sin karaktäristiska kopparfasad blev Lunds tingsrätt vinnare i PLÅTPRISET 2019. Bakom skapelsen står arkitektbyrån FOJAB.

PLÅTPRISET är ett hederspris, som delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen delades ut på torsdagen i samband med arkitekturevenemanget PLÅT.

Fasaden på Lunds tingsrätt består av koppar, glas och sten.

– Som arkitekter är vi förtjusta i renhet och enkelhet i uttrycket. Att vi valde koppar beror dels på Lunds långa koppartradition, dels på att koppar patineras på ett vackert sätt, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

FOJAB har tidigare prisats för skapandet av Lunds tingsrätt. Bland annat mottogs Lunds stadsbyggnadspris 2018.

– Vi känner stolthet över att vårt arbete med Lunds tingsrätt ytterligare en gång uppmärksammas, avslutar Kjell Adamsson.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2019 tilldelas en byggnad vars uppdrag ställer extra höga krav på funktionalitet och symbolvärde. Med få materialval i en gedigen, stilfull och tydlig arkitektur har arkitekterna lyckats förena dessa krav i en ny klassiker. Byggnadens välstrukturerade fasad har valts och brukats utifrån det långa livscykelperspektivet, på meriterna slitstarkt och vackert åldrande. Fasaden är därmed en väl synlig kvalitetsstämpel för en lyckad byggprocess, en klimatsmart byggnad och en säker verksamhet. Gestaltningen är lika monumental som värdig, varm och välkomnande. Den fångar stadens historia, men vittnar lika mycket om en hållbar framtid. För alla kommande tider – Lunds nya stolthet.

Fakta om Lunds tingsrätt
Adress: Tingsrättsplatsen 2, Lund
Arkitekt: FOJAB
Kjell Adamsson, Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Jonas Ruthblad, Helena Brunsson, Bahador Mohammadi, Filip Loguin, Maria Listrup, Lars Nilsson, Helena Bülow-Hübe och Rebecca Wörlén
Landskapsarkitekt: FOJAB
Caroline Hjalmarsson och Caroline Lindqvist
Konstnärlig utsmyckning: Meta Issæus-Berlin
Byggherre: Specialfastigheter
Bruttoarea, kvm: 12 400
Byggnadsår: Färdigställd 2018

Om Lunds tingsrätt

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB bidrar till bevarandet av betydelsefulla byggnader i Sverige

FOJAB bidrar till bevarandet av betydelsefulla byggnader i Sverige

Statens fastighetsverk har i uppdrag att bevara och utveckla Sveriges kulturarv genom förvaltning av 3000 byggnader och stora markområden i Sverige. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia och ambitionen är att göra denna historia levande och intressant.

För att vårda och bevara vårt kulturarv utser Statens fastighetsverk hus- och slottsarkitekter. Dessa är dedikerade uppgiften under en längre tidsperiod, vilket säkerställer långsiktighet och kontinuitet.

Arkitekter från FOJAB har blivit utsedda till hus- och slottsarkitekter samt generalkonsulter till flera värdefulla byggnader i Sverige, och bidrar på så sätt till det viktiga bevarande av vårt gemensamma kulturarv.

Andreas Blomberg, arkitekt SAR/MSA på FOJAB, har utsetts till husarkitekt och generalkonsult för Lunds universitets historiska huvudbyggnader, som alla ligger kring universitetsplatsen. Dessa byggnader är viktiga för staden Lund och centrala för universitetets identitet och verksamhet. Det rör sig om följande byggnader:

Universitetshuset
Huvudbyggnad och universitetets ”hjärta”.
Palaestra
Inrymmer föreläsnings- och musiksal.
Kungshuset
Universitetsområdets första hus, byggdes redan i slutet på 1500-talet.
Historiska muséet
Södra Sveriges största arkeologiska museum.

Uppdraget är att hjälpa Statens fastighetsverk att sköta om, ta ansvar för och utveckla Lunds universitetsbyggnader tillsammans med hyresgästen Lunds universitet under den specifika perioden.

– Som arkitekt och Lundabo är detta ett mycket speciellt och spännande uppdrag. Jag tar vid efter ett utmärkt arbete av mina föregångare och ser fram emot att få fortsätta förvalta och utveckla dessa unika byggnader för Lunds universitets framtida verksamhet, säger Andreas Blomberg, arkitekt på FOJAB och numera generalkonsult för universitetshusen.

FOJAB har utvecklat kompetensområdet byggnadsvård och har flera specialister internt. Arkitektkollegan Mattias Hedberg Ek är sedan ett antal år generalkonsult och slottsarkitekt för Bäckaskogs slott och kungsgård samt husarkitekt för Residenset i Kristianstad.

På Bäckaskogs slott har flera underhålls- och renoveringsarbeten genomförts, framförallt kopplat till hotellverksamheten. Inom det kommande året planeras åtgärder i park- och trädgårdsmiljöerna, bland annat plantering av träd som ska återskapa en tidigare rad av träd.

Husarkitektens arbete på Residenset i Kristianstad har främst fokuserats på att omställa residensets inre, tillgänglighetsanpassning samt att restaurera huvudbyggnadens fasader. En anpassning av trädgårdsanläggningen planeras liksom en föryngring av växt- och trädbeståndet.

– Just nu råder en diskussion och debatt där det ibland förs fram åsikter som hävdar att arkitektkåren enbart ritar kostnadseffektiva lådor. Att som arkitekt få vara en del av bevarandet av Sveriges unika kulturarv vittnar om motsatsen, avslutar Mattias Hedberg Ek.

 

För ytterligare information:
Andreas Blomberg
andreas.blomberg@fojab.se
+46 705 – 32 57 00

Mattias Hedberg Ek
mattias.hedberg-ek@​fojab.se
+46 702 – 18 43 32

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

​FOJAB arkitekter har blivit FOJAB

​FOJAB arkitekter har blivit FOJAB

FOJAB har tagit ett rejält grepp kring sitt varumärke och under större delen av 2018 gjorde man sin hemläxa och arbetade fram en helt ny varumärkesstrategi. Namnet har kortats till FOJAB och ny logotype, grafisk identitet och profil har tagits fram.

FOJAB arkitekter startade i Lund på 70-talet och ligger bakom flera välkända och prisbelönta byggnader, som t ex MAX IV, Rådhus Skåne, Klagshamns ridanläggning och Lunds nya tingsrätt. Numera arbetar nära 160 medarbetare på huvudkontoret i Malmö samt i Stockholm och i Helsingborg.

Strax innan jul lanserades en ny hemsida, med den nya grafiska profilen och nu släpps en varumärkesfilm, som visar FOJABs nya identitet. Till sin hjälp har FOJAB anlitat designbyrån Neumeister.

– Vi har insett att vårt grafiska uttryck behövde utvecklas för att hålla samma höjd som vår arkitektur. Det varumärkesarbete vi nu gått igenom har varit utvecklande och Neumeister har både stöttat och utmanat oss i processen, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

FOJAB är en modig och inspirerande uppdragsgivare och vårt samarbete har varit givande, säger Peter Neumeister, Managing/Creative Director på Neumeister.

Nu pågår arbetet med att implementera den grafiska profilen fullt ut i alla kanaler. Den nya hemsidan byggs ut och kompletteras med nya funktioner och FOJAB arbetar intensivt för att en 2.0-version ska vara redo för lansering inom de närmaste månaderna.

– Jag är mycket nöjd över resultatet och känner att vår nya visuella identitet väl speglar våra externa och interna värderingar, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

 

För ytterligare information:
Daniel Nord
daniel.nord@fojab.se
+46 706 – 87 88 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Lunds tingsrätt finalist till Plåtpriset 2019

Lunds tingsrätt finalist till Plåtpriset 2019

På fredagseftermiddagen tillkännagavs finalisterna till PLÅTPRISET 2019. Lunds tingsrätt, med sin karaktäristiska kopparfasad och ritad av FOJAB, är en av fem finalister.

PLÅTPRISET är ett hederspris, som delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen delas ut en gång per år i samband med arkitekturevenemanget PLÅT. Inför årets utdelning har Lunds tingsrätt valts ut till ett av finalbidragen.

– Vi känner stolthet över att vårt arbete med Lunds tingsrätt ytterligare en gång uppmärksammas, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

PLÅT är ett evenemang tillägnat metallfasader och framtidens arkitektur. Seminariedagens syfte är att lyfta fram metallfasadernas möjligheter, inspirerande arkitektur och innovativa fasadlösningar i världsklass. Varje år samlar PLÅT cirka 300 verksamma arkitekter.

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Flera röster om arkitektur på FOJABs arkitektursalong

Flera röster om arkitektur på FOJABs arkitektursalong

Vad är god arkitektur? Har modernismen kommit in i en återvändsgränd? Arkitekternas smak kontra folkets?

Med dessa frågor bjöd FOJAB in till arkitektursalong på kontoret i Stockholm. Ett 100-tal inbjudna slöt upp, deltog i samtalen och lyssnade på en namnkunnig panel bestående av Joakim Larsson, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm, Martin Rörby, Arkitekturhistoriker, tidigare sekreterare i Skönhetsrådet, Britta Blaxhult, Mark- och förvärvschef, Einar Mattsson och Ola Broms Wessel, Arkitekt, Spridd. Robert Lavelid från FOJAB var moderator och inledde med att betona vikten av debatt och att FOJABs återkommande salonger är viktiga för just debatten och att diskutera arkitektur.

Varför är många i Sverige arga på det som är nytt? Varför tror man att arkitekterna har fritt spelrum att göra som de vill och att de därför bara ritar trista lådor? Är det som är nytt automatiskt fult?

Många frågor ställdes inför arkitektursalongen och flera tankar och idéer kring arkitektur lyftes under kvällen. Martin Rörby menade att man ska passa sig för att hamna i diskussionen om fin och ful arkitektur och Joakim Larsson lyfte fram de höga krav som ställs på politikerna när det gäller att lyssna och visa hänsyn, då arkitektur handlar om människors trygghet och miljö.

Det var flera inspel från åhörarna vilket gav liv i diskussionen. Journalist Elisabet Andersson, SvD skrev en artikel i ämnet, publicerad 27 januari, och som bland annat refererade till FOJABs salong. Moderator, Robert Lavelid, har skrivit ett blogginlägg som berör flera av frågorna som togs upp på arkitektursalongen. Läs gärna inlägget här: Arkitekterna måste sluta stoppa huvudet i sanden

Den som vill ta del av arkitektursalongen kan se valda delar i denna film: FOJABs arkitektursalong

FOJAB fortsätter med arkitektursalonger på kontoren i Stockholm, Helsingborg och Malmö med olika teman varje gång.

 

För ytterligare information:
Robert Lavelid
robert.lavelid@fojab.se
+46 733 – 42 50 07

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB förstärker med två erfarna arkitekter med fokus på stadsbyggnad

FOJAB förstärker med två erfarna arkitekter med fokus på stadsbyggnad

FOJAB rekryterar arkitekterna Emma Pihl och Åsa Samuelsson, som båda har lång erfarenhet av såväl stadsbyggnad som forsknings- och utvecklingsprojekt.

Emma Pihl är planeringsarkitekt med stor erfarenhet från alla delar inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Hon har särskilt fokus på översiktlig planering och tidiga skeden. Åsa Samuelsson är arkitekt med särskilt fokus på tidiga hus- och planskeden. Hon har specialistkompetens inom dialog och social hållbarhet. Åsa och Emma driver sedan 2016 Equalizer, ett forskningsprojekt kring innovativa och jämställda stadsmiljöer, tillsammans med Malmö universitet, Lunds universitet, Malmö stad och Lunds kommun.

– Vi är mycket glada att Emma Pihl och Åsa Samuelsson börjar hos oss. De har båda en gedigen och spännande bakgrund. Förstärkningen ligger helt i linje med vårt strategiska beslut med fortsatt satsning på stadsplanering, som redan idag är en betydande del av vår verksamhet, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

Emma och Åsa kommer närmast från Nyréns arkitektkontor och tillträder sina nya tjänster på FOJAB den 1:a mars.

– Vi ser fram emot att utvecklas vidare inom det vi brinner för tillsammans med så många nya och intressanta kollegor hos FOJAB, avslutar Åsa Samuelsson och Emma Pihl.

 

För ytterligare information:
Daniel Nord
daniel.nord@fojab.se
+46 706 – 87 88 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Axis kontor – nytt landmärke i Lund

Axis kontor – nytt landmärke i Lund

Under flera år har arbetet pågått med att skapa Axis nya kontor och nu är det snart dags för inflyttning. Kontoret består av ett kontorskvarter som är utformat efter framtidens kunskapsföretags behov och önskemål.

Axis nya kontor i Lund blir företagets ansikte utåt och består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

– Vi har velat skapa en profilbyggnad för Axis med identitet och stark karaktär, som samtidigt bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten, säger Andreas Blomberg, ansvarig arkitekt hos FOJAB.

Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som lokala, naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontorsytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla Ideonområdet i Lund, till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

– Det som byggs nu på Axis, men också på Medicon Village, är definitivt ett nytt kapitel i Ideons historia, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Axis värnar om sina anställda på många sätt. Utöver en attraktiv arbetsmiljö har varje anställd sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

– Tanken är att kontoret ska upplevas lite som ett hem på jobbet, med gott om ytor för de anställda att mötas och umgås med varandra, avslutar Andreas Jentsch, handläggande arkitekt, FOJAB.

 

För ytterligare information:
Andreas Jentsch
andreas.blomberg@fojab.se

FOJAB ritade Lunds nya tingsrätt – mottog Lunds stadsbyggnadspris

FOJAB ritade Lunds nya tingsrätt – mottog Lunds stadsbyggnadspris

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen mottog FOJAB Lunds stadsbyggnadspris 2018 för gestaltningen av Lunds nya tingsrätt.

– Utifrån platsens förutsättningar och ett program med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, arkitekt och vice VD på FOJAB.

1990 delades Stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun. Syftet med priset är “att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden.”

– Jag är stolt och glad över att vårt gemensamma arbete har uppmärksammats och det är mycket hedrande att vi får ta emot detta pris, avslutar Stefan Johansson, arkitekt på FOJAB.

Juryns motivering
Lund stadsbyggnadspris 2018 tilldelas arkitekterna bakom Nya Tingsrätten! En komplex byggnad, med höga krav på säkerhet och effektiva flöden, har gestaltats med fokus på såväl funktionalitet, som värdighet och transparens mot omgivande stadsrum. Gedigna och genomtänkta materialval, hög kvalitet såväl exteriört som interiört, ger en upplevelse av skulptural dynamik och omsorg från helhet till detaljer. En klassiskt ordnad arkitektur i modern kostym, där den trappade byggnadsvolymen landar vackert vid entréplatsen i söder, och vattenspegeln med dess konstverk möter Bjerredsparken på ett raffinerat sätt. Byggnaden ger både ett starkt visuellt intryck på nära håll, och utgör samtidigt en på avstånd ståtlig och viktig fond sett från Clemenstorget på andra sidan järnvägen. Nya Tingsrätten blir en viktig hörnsten i utvecklingen av Lund C. Specialfastigheter har som ambitiös och engagerad beställare tillskrivit omsorgsfull gestaltning ett högt värde och därmed har Lund berikats med ett arkitektoniskt smycke! Vi gratulerar så hjärtligt FOJAB arkitekter!

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Ny delägare i FOJAB

Ny delägare i FOJAB

Vid FOJABs senaste ägarmöte valdes Rebecca Saaby Mehlum in som ny delägare. Rebecca Saaby Mehlum har varit anställd på FOJAB i Helsingborg sedan kontoret startade 2014, där hon har varit ateljéansvarig de senaste två åren.

– Rebecca har under sin tid som ateljéansvarig tagit stort ansvar för ateljén och FOJABs position i Helsingborg. Hon har ett naturligt och tryggt ledarskap för gruppen och arbetar aktivt med arkitekturdiskussionen i sin ateljé

– Rebecca har integritet och förtroende hos de som hon har omkring sig. Hon verkar för att bygga en gemensam kultur med de övriga kontoren och vi bedömer att hon är en nyckelperson i företaget, säger VD Daniel Nord.

– Jag är tacksam för förtroendet och det är såklart roligt med fina ord på vägen i mitt arbete. Jag tycker framförallt att det är både roligt och viktigt att jag får representera Helsingborgskontoret i detta forum och ser mycket fram emot arbetet som detta för med sig framöver, säger Rebecca Saaby Mehlum.

Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA utbildad vid Royal School of fine Arts and Architecture I Köpenhamn. Rebecca arbetar med varierande arkitekturprojekt, bland annat inom retail, djursjukvård, idrott och bostäder, såsom Idrottsområde Kristianstad, olika projekt för IKEA samt bostadsprojektet Mässhaken i Helsingborg.

 

För ytterligare information:
Daniel Nord
daniel.nord@fojab.se
+46 706 – 87 88 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB ritade Sveriges modernaste domstol

FOJAB ritade Sveriges modernaste domstol

Rymlig, ljus och respektingivande. Så har Lunds nya tingsrätt beskrivits. Som en del av ”det nya Lund” väster om järnvägsspåren reser sig tingsrätten och ger staden en ny siluett. Vid invigningen närvarade justitieminister Morgan Johansson och arkitekt Kjell Adamsson från FOJAB höll ett anförande där han beskrev sina tankar och idéer när Lunds tingsrätt ritades. Efter det har han och de övriga arkitekterna som medverkat i projektet vid ett flertal tillfällen fått visa runt och berätta om arkitekturen.

– Utifrån platsens förutsättningar och ett lokalprogram med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, FOJAB.

Tingsrättens fasad består av koppar och glas som vilar på en våningshög sockel av kalksten. Med utgångspunkt i tingsrättens behov har flera entréer fördelats runt hela byggnaden och på taket finns terrasser för domstolens personal. Utanför tingsrätten reflekterar en vattenspegel in ljuset och här finner man också ett konstverk av konstnären Meta Isæus-Berlin.

Väl inomhus möts besökaren av böljande träpaneler i oljad ask. Här finns fyra säkerhetszoner för allmänheten, åklagare och nämndemän, övrig personal samt frihetsberövade personer. Allmänhetens ytor är belägna i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken utanför.

– Det var hedrande att få förtroendet att gestalta Lunds tingsrätt. Processen har varit spännande och vi är mycket stolta över resultatet, avslutar Kjell Adamsson, FOJAB.

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Klagshamns ridanläggning nominerad till Region Skånes arkitekturpris

Klagshamns ridanläggning nominerad till Region Skånes arkitekturpris

Region Skånes arkitekturpris delas ut till ett projekt som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband. Det kan till exempel handla om hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation. Klagshamns ridanläggning, ritad av FOJAB arkitekter, är ett av de nominerade bidragen till årets pris.

Vid Klagshamns udde, söder om Malmö, finns långgrunda sandstränder som är utmärkta att rida på. Här låg länge Klagshamns Ryttarsällskap i en nedlagd betongfabrik. När Malmö stad planerade en ny ridanläggning var det naturligt att bygga på samma plats som tidigare, och FOJAB fick uppdraget att rita den nya ridanläggningen.

Ridanläggningens stall och ridhus har markanta sammanhållande takytor och husens placeringar ger utblickar mot Öresund.

Beprövad byggnadsteknik kombineras med funktioner med återvunnet tegel och innovativa materialval.

– Klagshamns ridanläggning har satt fokus på en ny generation ridanläggningar som representerar god djur- och arbetsmiljö tillsammans med hållbara material, mycket dagsljus och frisk luft. Vi är både stolta och glada över att anläggningen är nominerad till Region Skånes arkitekturpris, säger Mats Molén, arkitekt på FOJAB.

Vinnaren av arkitekturpriset avslöjas på Kreativa Skåne den 22 november. Övriga nominerade är Holma torg, Malmö, av Arkitektlaget Skåne, HamnOasen, Landskrona, av STADSTUDIO och Villa Kristensson, Åhus, av Chahrour Huhtilainen.

 

För ytterligare information:
Mats Molén
mats.molen@fojab.se
+46 702 – 56 66 60

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB har ritat nya bostadsområdet Aromalund

FOJAB har ritat nya bostadsområdet Aromalund

Det urbana och moderna bostadsområdet Aromalund har skapats vid Kung Oscars bro, på gränsen mellan den centrala stenstaden och de lummiga villakvarteren i Lund.

Aromalund består av två u-formade bostadskvarter med varierande huskroppar i olika fasadmaterial på mellan fyra och sex våningsplan. Området byggs bara några hundra meter norr om centrumkärnan och passar den som vill ha närhet till allt. Namnet Aroma knyter an till platsens historia som äppelodling och i det nya området kommer ett antal Aromaträd planteras.

– När vi ritade Aromalund skapade vi fyra olika bostadskaraktärer. Dessa karaktärer bygger på fyra olika idéer på boende och avspeglar sig i allt från planlösningar, materialval, trapphus till den exteriöra formgivningen, säger Joachim Lundqvist, uppdragsansvarig arkitekt hos FOJAB.

Genom de fyra karaktärerna får bostadskvarteret variation och var och en kan hitta sin favorit. De fyra bostadskaraktärerna är:

Familjär funktion
Funktionella stadslägenheter med stora ljusa entréer. Här erbjuds en kombination av öppen planlösning för umgänge och avskilda rum för egentid.

Stilfull samvaro
Ljust och elegant boende med stora öppna sällskapsytor. Vitpigmenterade golv och köksö med vit marmorbänkskiva att samlas runt.

Klassisk komposition
För den som drömmer om en central paradvåning med rum i fil, fiskbensparkett och spegeldörrar. En känsla av förra sekelskiftets ståtliga arkitektur i en modern tappning.

Kreativt koncept
Innovativa lägenheter med stadsradhuskänsla, flertalet i etage. Öppna rumssamband i två plan och kvadratsmarta lösningar, tåliga stengolv där nere och ombonad textilmatta där uppe.

Försäljning pågår just nu för den första etappen, kvarter B, som blir områdets hjärta och består av fem hus med totalt 84 lägenheter på mellan ett och sex rum och kök. De största bostäderna rymmer hela 209 kvadratmeter, är belägna på de två översta våningsplanen och har bland annat en stor takterrass. Endast två av denna exklusiva lägenhetstyp finns och de bokades snabbt när försäljningen startade. De nya lägenhetsinnehavararna kan se fram emot inflyttning i slutet av 2020. När försäljningen av nästa etapp påbörjas erbjuds resterande ca 80 lägenheter.

Vad är Aromalund?

Antal bostäder: Totalt 165 varav 84 i första etappen.
Lägenheternas storlek: 1-6 rok, 28-209 kvm
Byggherre: Sjöson Fastighetsutveckling
Mäklare: Fastighetsbyrån Lund
Arkitekt: FOJAB

Daniella Witte, för många en välkänd inredningsdesigner, har anlitats för inredning och styling.

 

För ytterligare information:
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@fojab.se
+46 705 – 90 24 18

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Internationell toppkonferens kring digital utveckling inom arkitektur och byggteknik

Internationell toppkonferens kring digital utveckling inom arkitektur och byggteknik

Vartannat år hålls konferensen AAG – Advances in Architectural Geometry – någonstans i Europa. Nu har turen kommit till Sverige och Chalmers i Göteborg, som är värdar under några dagar i september.

Såväl svenska som internationella arkitekter, ingenjörer och matematiker kommer att delta i konferensen, där arkitektur möter matematik och ingenjörskonst. Det arrangeras även 15 workshops, ledda av forskare och praktiker från hela världen. FOJAB arkitekter tycker att konferensen är både angelägen och betydelsefull för arkitekturutvecklingen och har därför valt att gå in som sponsor.

– Det här är en av de ledande konferenserna inom området, som jag ser fram emot att delta i tillsammans med mina kollegor, säger Henrik Malm, arkitekt på FOJAB och utvecklingsansvarig i FOJABcode. Konferensen är viktig för att sprida kunskap internationellt om området Computational Design, vilket är ett specialistområde i gränslandet mellan design, digitalisering, programmering och matematik.

Flera intressanta talare medverkar, bland andra Caroline Bos, en av grundarna till UNStudio och Philippe Block, professor på ETH Zürich och ledare av Block Research Group (BRG).

Exempel på frågeställningar som ska belysas under konferensen är:

  • Hur kan vi utveckla arkitektens designprocess i en digital värld?
  • Hur möjliggjorde de digitala verktygen Louvrens tillkomst i Abu Dhabi?
  • Hur utmanar Philippe Block och Chris Williams skalkonstruktionernas gränser?

– Fältet Computational design and Production hjälper oss att undersöka och prova alternativa koncept i tidiga skeden, för att kunna göra kloka och informerade design- och produktionsval. Här behöver svenskt samhällsbyggande utvecklas. Konferensen ger oss en glimt av var internationell arkitektur och ingenjörskonst står idag, avslutar Karl-Gunnar Olsson, professor i arkitektur och teknik på Chalmers.

AAG inleds 22-23 september med workshops, följt av konferens 24-25 september.
För mer information, besök:
architecturalgeometry.org/aag18/

Om Henrik Malm, arkitekt på FOJAB:
Civilingenjörsexamen i datateknik och doktor i matematik. Forskare på biologi-institutionen i Lund, där han utvecklade nattkamerorna inspirerade av nattaktiva insekters ögon. Studerade sedan till arkitekt, med ett år på Centrum för IT och arkitektur (CITA) vid konstakademin i Köpenhamn. Har under fyra år arbetat vid Foster+Partners i London, ett välkänt kontor startat av Lord Norman Foster.

Vad är Computational Design?
Området Computational Design fokuserar på utvecklingen av nya digitala designverktyg för att skjuta fram gränserna för vad som är möjligt att designa, konstruera och bygga. Verktygen kan t.ex. hjälpa till med att skapa extra komplexa byggnadsformer eller att analysera miljöfaktorer, så som dagsljus och soltimmar, eller simulera hur människor rör sig i en byggnad. Med hjälp av dessa nya digitala verktyg skapas en integrerad designprocess som är flexibel och kan anpassa sig till projektets specifika förutsättningar och mål.

FOJABcode är avdelningen inom FOJAB arkitekter som fokuserar på design research och metodutveckling inom Computational Design. Gruppen arbetar med projekt i många olika skalor, med alltifrån simuleringsprogram för stadsutveckling, avancerade fasadgestaltningar och interiörprojekt. Gruppen undersöker samtidigt hur den digitala utvecklingen förändrar arkitektens roll, den byggda miljön och byggprocessen.

 

För ytterligare information:
Henrik Malm
henrik.malm@fojab.se
+46 766 – 69 69 57

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Malmö behöver en ny Pildammspark

Malmö behöver en ny Pildammspark

FOJAB arkitekter deltar i utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö. Utställningen visas 23 augusti – 23 september på Form/Design Center i Malmö och värdar är Sveriges Arkitekter och Form/Design Center.

I sin medverkan har FOJAB sökt svar på frågan hur en socialt hållbar utveckling kan säkerställas när staden växer och hur offentliga platser och parker ges tillräckliga värden för kommande generationer. Genom att analysera malmöbornas smultronställen har de närmat sig svaret på hur arkitekter kan skapa framtidens livsmiljöer.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och kommer att fortsätta förtätas och utvecklas med ny bebyggelse de kommande åren. Malmö är också den tätort i Sverige där flest människor måste dela på varje park och ännu fler kommer att behöva dela på samma ytor när staden växer.

– Vi har velat ta reda på vilka platser i Malmö som malmöborna tycker bäst om, vilka platser som är de riktiga smultronställena. Resultatet, och vårt förslag på framtida livsmiljöer, presenteras på utställningen, säger Magdalena Hedman, landskapsarkitekt LAR/MSA på FOJAB.

En öppen vernissage hålls torsdag 23 augusti kl. 17-19 och då finns representanter från FOJAB på plats för att berätta mer om sitt projekt, som har resulterat i en bok.

– Jag kan redan nu avslöja att vi anser att Malmö behöver en ny Pildammspark, avslutar Magdalena Hedman.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. I utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö diskuterar arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling.

 

För ytterligare information:
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@fojab.se
+46 708 – 47 05 50

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB arkitekters salong i Almedalen

FOJAB arkitekters salong i Almedalen

Tisdag 3 juli bjuder vi in till mingel, mat & dryck och intressanta samtal!

Från kl 17 bjuder vi på mat & dryck
18-19:15 Panelsamtal
Efter panelsamtalet fortsätter vi att mingla i vår trädgård
Varmt välkomna!

Bilbränder och stadsutveckling – hur hänger det ihop?

Stadsutveckling som ett verktyg för att läka samman staden

Deltagare i panelen:
Robert Lavelid, moderator, FOJAB arkitekter
Andreas Schönström, kommunalråd, Malmö stad
Anna Heide, affärsutvecklingschef, Trianon
Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen
Ilyas Hassan, talesperson, Förorter mot våld

Tid: Tisdagen 3 juli kl. 17 och framåt
Plats: FOJAB arkitekters trädgård, Södra Kyrkogatan 5
med ingång från Klosterbrunnsgatan 8
Anmälan: Skicka mail till Magdalena Hedman

Mer information hittar du i Almedalsappen!
 

Neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett står färdig

Neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett står färdig

I mars öppnade Helsingborgs nya neonatalavdelning i den Östra flygeln på lasarettet. FOJAB arkitekter har i samarbete med BSK arkitekter utformat en modern intensivvårdsavdelning för att möta dagens och framtidens neonatalvård med fokus på patient- och familjecentrerad vård.

Intensivvårdsavdelningen är till för barn som föds för tidigt eller på annat sätt är sjuka och behöver behandling efter födseln. Den nya neonatalavdelningen är byggd för totalt tolv vårdplatser. Av dem är fyra IVA-salar, sju vårdplatser är samvårdsplatser för mamma och barn och ett är isoleringsrum.

FOJAB fick uppdraget att utforma en avdelning som kan möta dagens och framtidens krav på en effektiv och trygg vårdverksamhet och inte minst, en så behaglig miljö som möjligt för de föräldrar som kommer att vistas på avdelningen. De gamla lokalerna var trånga och utformningen var inte i linje med modern neonatalvård. Dagens neonatalvård sätter barnet och familjen i centrum och menar att föräldrarna skall vara tillsammans med sitt barn under hela vårdtiden. Det ska också finnas möjlighet till samvård, d.v.s. att den sjuka mamman kan vårdas på samma rum som det nyfödda barnet.

– Ombyggnaden är en viktig framtidssatsning som ger trygghet för föräldrar och deras barn och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen. De nya lokalerna är större, ljusare och byggda för vård i enpatient/familjerum, vilket sätter patient och familj i fokus och minskar risken för infektionsspridning på avdelningen. Barnen kan vara mycket känsliga och det är viktigt att miljön runt barnen anpassas så att de kan utvecklas och växa i sin takt, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

En viktig utgångspunkt vid arbetet med avdelningen har varit dagsljuset, med fokus på mycket glas och utblickar. Patientrummen har utformats med glasdörrar för att personalen ska kunna ha uppsikt över patienten, samt för att släppa in mer ljus i lokalerna. Färger och materialval är genomgående ljusa med träinslag och genomsyrar hela östra flygeln.

– Tillsammans med FOJAB har vi ett team som under lång tid och med hög kvalitet framgångsrikt arbetat med de nya vårdavdelningarna. Projektet har gett oss möjlighet att utveckla vår erfarenhet av stora sjukhusprojekt för Region Skåne och att växa som kontor i Malmö. Med denna kapacitet går vi nu vidare med en rad nya delprojekt inom ramen för det nya sjukhuset. Bland annat nya fasader, ny gods- och logistikcentral och laboratorier, säger Måns Adamson, affärsansvarig för vård på BSK Arkitekter.

För ytterligare information:
Anna Hjort
anna.hjort@fojab.se
+46 702 – 91 33 60

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Studentbostaden – dina viktigaste kvadratmeter?

Studentbostaden – dina viktigaste kvadratmeter?

Den 20 juni arrangerar Boverket heldagsseminariet ”Sverige bygger” i Stockholm.

Mattias Hedberg Ek, arkitekt SAR/MSA, hos oss på FOJAB, medverkar och talar om studentbostäder.

Anmälan görs här: www.boverket.se/godaexempel

Hoppas vi ses!

inbjudan-stockholm.pdf

Välkommen Carl Kylberg!

Välkommen Carl Kylberg!

Nu är det officiellt! Vi välkomnar Carl Kylberg som ny kontorschef för FOJAB i Skåne. Carl är arkitekt, utbildad på Lunds tekniska högskola och har tidigare varit kontorschef på Metro arkitekter, därefter projektutvecklare på Castellum. Carl är idag VD på fastighetsutvecklingsföretaget Rotpartner i Malmö.

Carl Kylbergs roll, som chef över både Malmö- och Helsingborgskontoret blir bland annat att utveckla medarbetarna och verksamheten samt att ytterligare stärka FOJABs varumärke i regionen. Carl har många års av erfarenhet av ledarskap och chefsroller.

– Jag ser verkligen fram emot min nya tjänst som kontorschef. Mitt fokus blir att utveckla våra medarbetare samt att fortsätta bearbeta marknaden. FOJAB arkitekter är en mogen organisation med hög ambitionsnivå och den största samlingen arkitekturkompetens i södra Sverige. Jag vill lyfta fram den styrkan och ytterligare stärka FOJABs varumärke i regionen, säger Carl Kylberg.

Carl tillträder tjänsten som kontorschef efter sommaren.

Läs mer i pressmeddelandet

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

International day of light

International day of light

Idag, den 16 maj 2018 arrangerar UNESCO för första gången den Internationella Ljusdagen ”International day of light”. Runt om i världen sätts fokus på belysningens betydelse för människors liv i världen. Vi passade på att ställa några frågor till vår ljusarkitekt Viveca Rosencrantz.

Hur viktigt är ljuset i vår byggda miljö?
Arkitektur och ljus hänger intimt samman. Spelet mellan mörker och ljus synliggör rum, material och kulörer. Ljus- och ljudmiljö samverkar. Rumsuppfattning, orienteringsförmåga, trygghet, stimulans och inte minst hälsa är beroende av kvalitativt ljus. Det har fokuserats mycket på energibesparingar. Frågan om social och ekonomisk hållbarhet är precis lika viktig i det här sammanhanget. Vi behöver ta stöd i den forskning som finns, hävda långsiktighet och ta ansvar för ljusfrågan.

Varför prioriterar vi inte ljuset i byggprocessen?
Det handlar delvis om kunskapsbrist i flera påverkande och beslutande led. Kvalitetsbegreppet täcks inte in i rådande standarder, som fokuserar på luxtal, som är ett väldigt trubbigt instrument. Oberoende forskning hänger heller inte med i den snabba teknikutvecklingen på LED-sidan och det saknas fortfarande standarder på flera områden som kan fungera vägledande.

Belysningsfrågan ägs tidigt i projekteringen av elkonsulten, som ofta väljer att rita in generella lösningar fokuserade på kvantitet. I det skedet finns inte tillräcklig information om verksamhet, möblering och färgsättning. Faktorer som i hög grad är en del av kvaliteten i den färdiga ljussättningen. Det finns därför heller ingen samordning mellan allmänbelysning och miljöbelysning.

Vad kan vi som arkitekter göra?
Mycket. Först och främst beväpna oss med kunskap, egen eller andras, och lyfta och aktivt driva frågan om ljuskvalitet i tid. Dagsljushantering med solavskärmning och bländskydd behöver integreras i arkitekturen. Det är också viktigt att få med inredningsarkitekternas arbete tidigt i processen. Då finns helt andra möjligheter att få en differentierad, verksamhetsanpassad ljussättning och undvika bländande generell överbelysning. Takmonterade LED-plattor ritas in rutinmässigt idag, med pris och enkelt montage som argument. Ett belysningens miljonprogram som vi redan nu behöver hantera i form av negativa effekter hälsa och trivsel på arbetsplatser och skolor. Här kan vi ta hjälp av synergonomer och ljusdesigners.

 

För ytterligare information:
Viveca Rosencrantz
viveca.rosencrantz@fojab.se
+46 761 – 16 81 10

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Aromalund – centrala Lund får ett nytt kvarter

Aromalund – centrala Lund får ett nytt kvarter

Vid Kung Oskars bro, ett par hundra meter norr om Lund C ritar vi två bostadskvarter och ett kontorshus åt fastighetsutvecklingsbolaget Sjöson. Kvarteren ges en stark karaktär, stor variation i uttryck och materialval av hög kvalitet.

Aromalund ska bli ett attraktivt och urbant kvarter med fokus på en hållbar livsstil och människan i centrum. Platsen där kvarteret växer fram har historiskt varit en del av norra Lunds plantager och äppelodlingar. Platsens historia tillsammans med Aromaäpplet, Skånes landskapsäpple, ligger till grund för namnet Aromalund.

Bebyggelsen utgörs av ett kontorskvarter i den södra delen och två bostadskvarter med gröna gårdar och ett gemensamt kvarterstorg. Bostadshusen består av 165 bostäder fördelat på tio olika byggnader som orienterar sig runt upphöjda gårdar. FOJABs ambition är att ge kvarteren stor variation i uttryck med fasadmaterial som består av tegel och ljus puts.

– Idén har varit att skapa en variation av utvalda karaktärer – klassisk, minimalism, jordnära och innovativ. De olika karaktärerna ska spegla allt från fasadgestaltning till planlösning. Även bostadsgårdarna kommer att hämta inspiration från de olika karaktärerna, vilket kommer att bidra till en stor variation i gårdsmiljön, säger Joachim Lundqvist, uppdragsansvarig arkitekt för bostadskvarteret.

En solitär mitt i Aromalund
Kontorskvarteret utgörs av en karaktärsbyggnad som byggs upp av flera volymer i samspel. Byggnadshöjden är varierad för att både möta de högre befintliga byggnaderna i anslutning till Kung Oskars bro samt intilliggande lägre bostäder i öster. Vid Kung Oskars väg i sydöst finns ett välkomnande entrétorg och kontorets huvudentré. Entrétorget kopplas samman med ett atrium som är den kommunikativa noden i kontorsdelen, med en promenad runt atriet som uppmuntrar till spontana och planerade möten. Kontorsvåningarna kan delas upp för olika aktörer, där utsikt och samspel med atriet är tongivande. Uppe på taket finns en takvåning där man har fri utsikt över Lund samt terrassytor och gröna tak.

Med ett intressant volymspel i olika höjder och indrag samt ett homogent fasadmaterial skapas en solitär mitt i det nya kvarteret.

Joachim Lundquist är ansvarig arkitekt för bostadskvarteret medan Kjell Adamsson är ansvarig för kontorsfastigheten. I projektgruppen ingår också arkitekterna Karin Andersson, Mattias Åström, Andreas Jentsch, Haydar Alward och Emma Carlbom, projektledare.

 

För ytterligare information:
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@fojab.se
+46 705 – 90 24 18

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57