”Miljöer som tål både ögats och handens slitage – det är hållbar inredning”

Lisa Mannheimer är arkitekt och ansvarig för kompetensområdet Inredning på FOJAB. Hon brinner för att skapa invändiga miljöer som håller över tiden men som innehåller något extra och som visar på omsorg om människor och miljö. Vi passade på att ställa några frågor till Lisa.

Vilka tankar och frågor upptar din tid just nu?
Vi befinner oss mitt i en global kris och en mycket speciell tid, där förutsättningarna ändras varje dag. En tid för eftertanke och reflektion och en tid som kräver särskild hänsyn till hållbara och bestående värden. Att skapa omsorgsfulla rum för kroppen och sinnet där ljus, material och proportioner är i balans. I tider av social distansering och när många av oss spenderar mycket tid hemma påminns jag om vikten av det sinnliga och hållbara. Vilka kvaliteter vill vi ha? Är det den sköna stolen i trä eller de vackra utblickarna? Vi som inredningsarkitekter måste alltid se till helheten när vi planerar våra invändiga miljöer, och det känns extra angeläget just nu. Eftertanke som skapar kvalitet över tid. Jag tror att Coronakrisen kommer att medföra en förändring och förskjutning i värderingar och det kommer bli ännu viktigare att skapa vackra och funktionella vardagsmiljöer!

Vad är en bra inredning för dig?
En bra inredning skall innehålla något för ögat, handen och för själen. Genomarbetade invändiga miljöer spelar en viktig roll för utvecklingen av verksamheter och varumärken. I dagens komplexa bygg- och förändringsprocesser glöms ofta de mjuka värdena bort. Resultatet blir då ofta allmänt och opersonligt. Den mänskliga skalan, det taktila och det omtänksamma saknas.

Satsning på kvalitet och miljömärkning i möbler och materialval lönar sig alltid när man tänker mera långsiktigt. Min erfarenhet är också att en genomtänkt, långsiktigt utformad invändig miljö dessutom ger en bra ekonomi, det glöms ofta bort när man letar kortsiktiga besparingar. Vi har en framtid och generation framför oss som inte kommer att acceptera att man slänger och byter ut. När vi kan skapa en miljö som tål både ögats och handens slitage över en lång tid – det är hållbar inredning.

Kan inredning göra världen lite bättre?
Ja, absolut. Vår viktigaste utgångspunkt vid all gestaltning är människans behov och upplevelser. Vi analyserar, strukturerar och skapar vackra, funktionella och hållbara miljöer som också visar omsorg om detaljer. Rum där människor vill vara, trivs och mår bra. Vi arbetar alltid i nära dialog med uppdragsgivaren och ser till varje uppdrags speciella behov. Varje uppdragsgivare är unik och vårt uppdrag är att lyfta de värden som förstärker deras verksamhet. Vi har som målsättning att arbeta med långsiktiga lösningar och hållbara material.

Vad är det viktigaste i ditt jobb som inredningsarkitekt?
Vi ser det som vår främsta uppgift att ställa frågor, lyssna, titta och vara nyfikna. Vi ser till helheten. Uppdragen innebär att man måste titta på projekten utifrån många synvinklar, men alltid med människorna som skall använda miljöerna i fokus.