Åkarp

FOJAB presenterar stadsbyggnadsskiss för stationsområdet i Åkarp.

Dagens Åkarp är en ort som delas i två av järnvägen. Järnvägen och stationen är en stor tillgång men orsakar också barriäreffekter och buller. Förslaget innebär att järnvägen överdäckas vilket skapar möjligheter för Åkarp att bli en sammanhängande ort.

Länk till Skånskan