Information om behandling av personuppgifter – Nyhetsbrev

Med anledning av att du prenumererar på nyhetsbrev från FOJAB arkitekter AB (”FOJAB”) behandlar FOJAB personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta personuppgifter@fojab.se för mer information om detta.

De uppgifter du registrerat kommer att behandlas för utskick av nyhetsbrev per epost till dig. För det fall att du aktivt anmält dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev är grunden för vår behandling av dina uppgifter att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår del av prenumerationsavtalet, dvs. skicka ut nyhetsbrev till dig. För det fall att du får våra nyhetsbrev utan att aktivt anmält dig som prenumerant baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på en intresseavvägning. Uppgifterna kommer att behandlas av Kommunikatör och Webbansvarig på FOJAB.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt prenumerationen. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill få vårt nyhetsbrev genom att maila till nyhetsbrev@fojab.se.

Du har rätt att av FOJAB begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.