Information om behandling av personuppgifter – Jobbsökande

När du skickar in en ansökan till FOJAB arkitekter AB kommer vi att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna bedöma dina kvalifikationer och för att kunna kontakta dig.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som du inkluderat i din ansökan (såsom betyg, uppgifter om tidigare anställningar etc.). Uppgifterna behandlas av vår HR-avdelning samt andra relevanta anställda inom FOJAB som medverkar vid rekrytering. Du kan kontakta personuppgifter@fojab.se vid eventuella frågor kring behandlingen.

För det fall att din ansökan rör en pågående anställningsprocess kommer vi att spara dina personuppgifter under tid som processen pågår och 6 månader därefter. För det fall att du skickat in en ansökan till oss som inte avser en pågående anställningsprocess kommer vi att spara uppgifterna under 6 månader.

Du har rätt att av FOJAB begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.