Material – Hantverk – Digital design

Material – Hantverk – Digital design

Den digitala utvecklingen gör det möjligt att återta äldre tiders arbetssätt där arkitekt/designer och hantverkare arbetade tätt tillsammans för att lösa problem och dela kunskap och idéer. En digital modell och en anpassad produktion möjliggör dessutom att unika byggnadsdelar på sikt kan produceras till samma pris som standardprodukter.

Lab-projektet startade som ett experiment för att utforska arbetssätt som ligger utanför den vanliga projektgången i byggprojekt med målet att tänja gränserna för vad som anses möjligt och ta fram en prototyp. För att göra det utgick vi från materialet metall som tillät oss att experimentera med förhållandet materialegenskaper, hantverkskunnande och digitala modeller. Projektet utfördes initialt i två syften: För det första att tillsammans med experter öka vår kunskap kring materialets potential och begränsningar för att kunna utforska nya estetiska uttryck och användningsområden. För det andra att genom ett samarbete direkt med hantverkare hitta en process där vi utvecklar vår design iterativt och stärker vår kontakt med och inflytande hos producent/hantverkare.

Projektet genomfördes inom ramen för FOJABlab med kompetens från FOJABcode och i samarbete med Plåtexpressen i Malmö, läs mer här: Bockning längs krökta linjer

Utvecklingsarbetet resulterade senare i en paviljong och talarpulpet för Plåt16, i Göteborg 2016 samt en fasad för P-huset Dockan i Västerås.

Samarbetspartner
Plåtexpressen AB

Projektgrupp

Edvin Bylander

Elise Lindahl
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetsstrateg

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef

Behrooz Taleb
Arkitekt SAR/MSA