Formaktiva system

Formaktiva system

En undersökning i hur komplex tredimensionell form kan åstadkommas genom användandet av tunna skivmaterial. Platta komponenter av varierande storlek och form böjs och spänns fast mot varandra. Tillsammans skapar de en självbärande rumslig avgränsning.

Genom fysiksimulering i våra digitala modeller kan vi förstå det komplexa propagerade beteendet hos hela systemet och hur det beror på varje enskild komponents form och relation till sina grannar.

Undersökningen sträcker sig från materialegenskaper hos en enskild komponent, till modelleringen av hela systemet och hur vi kan designa och arbeta med generativa processer.

Projektgrupp

Elin Daun

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef