FOJABlab

FOJABlab

Nya tankar och bra idéer föds ofta ur nyfikenhet på omvärlden och en vilja att utvecklas, men lika ofta springer den ur lockelsen i att anta en utmaning för att åstadkomma förändring. FOJABlab är en idé- och prototypverkstad där vi på enskilda medarbetares initiativ och med hjälp av vår kollektiva intelligens och vårt nätverk undersöker och utvecklar produkter, arbetssätt, verktyg och processer i syfte att hela tiden bli bättre.

FOJABlab plockar upp det som bubblar under ytan och det som ligger i tiden men som ännu inte hittat in i vårt dagliga arbete. Ofta är ett lab-projekt starten på en vidare utveckling och implementering inom våra projekt, tillsammans med våra kunder eller med andra externa aktörer. Ett lab-projekt kan också vara en form av grundforskning som ger oss ny kunskap och berikar vår process, eller vit fläck på kartan som vi vill utforska närmare.

Med hjälp av FOJABlab flyttar FOJAB fram positionerna, ifrågasätter rådande normer och visar på framtida möjligheter inom det vi älskar att arbeta med och prata om – arkitektur och miljöer för människor.

Vill du veta mer?

Kontakta Simon Kallioinen, Lab director Stockholm eller Åsa Samuelsson, Lab director Malmö