Digital Twin Cities

Digital Twin Cities

Kombinationen av vetenskaplig excellens samt ett brett tvärdisciplinärt konsortium med aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi övertygade Vinnova att satsa på forskningssamarbetet Chalmers Digital Twin Cities, som ett av åtta nya kompetenscentrum i Sverige.

Målet med kompetenscentret är att genom utveckling och användning av digitala tvillingar för byggnader och städer väsentligt stärka design- och planeringsprocessen av livskraftiga och hållbara städer och samhällen.

– Detta gör vi bäst genom att arbeta integrerat med avancerade digitala modeller i våra kreativa processer, där datorns kapacitet kan förstärka och förbättra oss människor, säger Petra Jenning ansvarig för FOJABcode och industriansvarig för området Arkitektur inom Digital Twin Cities.

FOJAB har under de senaste åren byggt upp ett team, kallat FOJABcode, med gedigen kunskap i gränslandet mellan matematik, programmering och arkitektur. Det har gett skärpta verktyg och ökad kompetens inom digital modellering, simulering och analys. Flera av de egenutvecklade verktygen handlar om att visualisera byggnaders och städers prestanda för att tydliggöra relationer och samband som tidigare var svåra att intuitivt förstå. I verktygslådan finns interaktiva analysverktyg som från tidiga volymskisser av byggnader uppskattar dess prestanda vad det gäller dagsljus, utsikt, energianvändning och flöden i realtid. Där finns även program för att simulera en hel stads utveckling, som ett interaktivt stöd för att välja vilka områden som bör utvecklas, bebyggas och förtätas.

Välutvecklade digitala verktyg från första skiss till produktion ger bättre beslutsunderlag, en mer flexibel process och smidigare resa från start till mål. FOJAB ser ett tydligt behov från hela branschen att tillsammans ta klivet till mer informerade digitala tvillingar över alla skalor.

– Vi ser fram emot nya transdisciplinära samarbeten för att fortsätta utvecklingen inom FOJABcode, och vi är glada att nu få dela den här resan med Chalmers, avslutar Petra Jenning.

Om Chalmers Digital Twin Cities
Ett starkt konsortium av 28 svenska och internationella partner visar på den stora innovationspotentialen i digitala tvillingar genom hela värdekedjan, som en grund för den fortsatta utvecklingen av livskraftiga, hållbara och demokratiska städer och samhällen.

Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden, som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om Chalmers Digital Twin Cities

Samarbetspartners
Akademi: Chalmers, Chalmers Industriteknik, Frauenhofer Chalmers, Sofia University, University of Virginia

Offentlig sektor: Göteborgs Stad, Linköpings Kommun, Höganäs Kommun, Lunds Kommun, Västra Götalandsregionen, Härryda Kommun, Sveriges Kommuner och Landsting

Näringsliv: FOJAB, Sweco, White, PEAB, Ramboll, Mixtive, Liljewall, StruSoft, Tengbom, NCC, Virtual Cities Sweden, Viscando Traffic Systems, Johanneberg Science Park, Visual Arena