Sol och vind – lokal energiproduktion

Sol och vind – lokal energiproduktion

Framtidens energi är förnyelsebar, lokalproducerad och ses som en naturlig del av byggnaden.

Just nu pågår ett stort omställningsarbete mot ett fossilfritt samhälle – i Sverige och resten av världen. Lokal energiproduktion är en av de komponenter som kommer att bidra till att målet nås och på FOJAB arbetar vi aktivt med att integrera sol- och vindkraft i flera av våra projekt. Med vår specialistkompetens kan vi till exempel utföra LCC-beräkningar som visar vilka ytor som är bäst lämpade för etablering av solceller, och vårt stora engagemang för solenergi har bland annat lett till att FOJAB sitter i styrelsen för Solar Region Skåne.

FOJAB jobbar med alla typer av energiproduktion som är en integrerad i byggnaden. Till exempel lokala likströmsnät som direktanvänder eller lagrar den el som genereras, beteendeförändringar och nudging som berör elkonsumtion – både på individ- och organisationsnivå, möjligheten att använda elbilarnas batterier för att utjämna topparna i förbrukningen och smarta fasader som genererar el från vind och sol.

På FOJAB utforskar vi ständigt hur vi kan integrera ny kunskap i våra projekt.